Vihreä Lanka: planetaan paikallislehtikuukauden vieras:

Thomas Wallgren

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle >>

Thomas Wallgren on filosofian tohtori, tutkija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

1. Onko EU kehittynyt sellaiseen suuntaan kuin mitä jäsenyyden vastustajat pelkäsivät 10 vuotta sitten? Mitä mieltä olet Lipposen ehdottamasta EU:n perustuslaista ja pienten jäsenmaiden edut turvaavasta komission aseman vahvistamisesta?

Kuulun niihin, jotka pitävät Euroopan Unionin epädemokrattiisuutta sen Akilleen kantapäänä. Suomenkin EU-jäsenyyden aikana EU:n valtaoikeuksia on laajennettu merkittävästi jäsenmaiden kustannuksella. Muutokset merkitsevät demokratian taantumaa Länsi-Euroopassa. Kansanvallan menetyksen syvemmät vaikutukset tulevat esille vasta vuosien saatossa.
Arvioisin kuitenkin että EU:n epädemokraattisuudella on jo ollut merkittäviä seurauksia. EU-maissa on viime vuosina muun muassa rajoitettu kansalaisvapauksia ja yksityistetty julkisia palveluja rajusti. Myös Länsi-Euroopan nousu Maailman kauppajärjestössä Yhdysvaltojen ohi kehitysmaiden pahimmaksi viholliseksi olisi arvioni mukaan ollut mahdotonta ennen EU:n valtajärjestelmän tiivistymistä. Lipponen on tunnetusti puhdasverinen federalisti. Liittovaltio tarvitsee perustuslain. On kuitenkin huomattava, että EU:n oikeusnormiston on jo Amsterdamin sopimuksen mukaan määräävä suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. EU:n vähäisinkin asetus ohittaa siis jo nyt Suomen perustuslain laintulkinnassa.
Komissio on EU:n valtajärjestelmän toiseksi epädemokraattisin osa ja suurin ongelma. Kommission aseman vahvistaminen vie turmioon, kuten eduskunta onkin huomannut ja lausunut. Lipposen linja häviää ja Suomi kannattaa jatkossa EU:n kehittämistä hallitusten välisen yhteistyön perusteella. Suomi kannattanee myös EU:n ylivallan rajoittamista ja presidentti Tarja Halosen aiemman esityksen mukaan, joidenkin valtaoikeuksien palauttamista unionilta jäsenmaille. Senkin ratkaisun voisi kirjata perustuslakiin.
Totta kuitenkin on, että paine keskitetyn liittovaltiosuuntaan on yritysten ja poliittisen eliitin puolelta kova.
Aiheesta lisää toimittamassani teoksessa EU vaakalaudalla: kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta (Like, huhtikuu 2002).

2. Kumpi on parempi, Suomen vai EU:n ympäristöpolitiikka?

Jos ympäristöpolitiikka ymmärretään kapeasti suuria eroja ei ole, enkä edes tunne kaikkia yksityiskohtia. Suurimpana ympäristöuhkana voidaan perustellusti pitää teollista kasvuyhteiskuntaa ja uusliberaalia talouspolitiikka. EU vie meitä johdonmukaisesti yhä syvemmälle näiden muodostamaan sivilisaatiohistorialliseen umpikujaan. Suuri kysymys on, olisiko Suomi EU:n ulkopuolella yhtään sen parempi.

3. Milloin EU hajoaa?

V. 2013. (Ks. J.P. Roosin artikkeli ja oma johdantoni em. teoksessa).

4. Minkälaisen filosofian mukaan Suomea pitäisi kehittää?

Kantilais-habermasilaisen proseduraalisen demokratiateorian sekä gandhilaisen talous- ja valtateorian mukaan.

5. Aiotko osallistua seuraaviin eduskuntavaaleihin?

Kyllä - ainakin äänestäjänä. Teen tietysti joka päivä työtä vaikuttaakseni vaalikampanjan teemoihin, hallitusratkaisuun ja seuraavaan hallitusohjelmaan. Nato-kansanääenstys olisi varmistettava ennen maaliskuuta 2003. Myös Suomen veto EU:n liittovaltiolle pitää saada varmaksi ennen tätä.
Vaikka toiminkin edelleen vain kansanliikkeissä ja kansalaisjärjestöissä pidän toimintaa puolueissa tärkeämpeänä kuin koskaan. Amerikkalainen tai italialaismallinen depolitisoituminen ja kryptofasismi ovat meilläkin vaarana.

6. Miten aiot viettää kesän?

Muutan perheeni kanssa maalle. Enimmäkseen oleskelemme, myös työtä tehden, kesäyhteisössämme Tammisaaren Bromarvissa. Varsinaisen loman vietämme Ahvenanmaan saaristossa, jossa kolmen perheen yhteinen uusi torppa saattaa valmistua kesän kuluessa. Jos raksa takkuilee lähdemme kenties Lappiin tai Vienanmerelle.

 

 

 

 

Seuraavan kuukauden vieraana on Kirsi Ojansuu. Esitä hänelle kysymys!

Kysymykseni:


Ehdotukseni kuukauden vieraaksi:


Nimi:

Sähköposti:

 

 


Etusivu

Mika Vihrea lanka?

Yhteystiedot

Kuumat Langat

Kuukauden Vieras

Kysy Enolta

Voita luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO