Vihreä Lanka: planetaan paikallislehtikuukauden vieras: pentti tiusanen

pentti tiusanen

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle>>

Vihreä Lanka tapasi kansanedustaja Pentti Tiusasen (vas.) YK:n päivänä 24.10. Kunnallisvaaleista oli kulunut kaksi päivää. Ensin kuitenkin kaksi lukijoilta tullutta kysymystä:


Miten näet tulevaisuudessa ympäristöasiantuntijoiden työllistymisen?

"Hyvänä. Ympäristöteknologia ja ympäristöä säästävän toiminnan tutkimus tulee lisääntymään. Mm. Kioton ilmastoprosessi vaatii tätä. Lainsäädännössä ympäristöasiantuntemusta tulee lisätä. Ministeriöiden tulisi liittää kaikkiin hallituksen lakiesityksiin analyysi niiden ympäristövaikuttavuudesta. Ympäristöindikaattorit ovat tässä hyvä työkalu. Myös yksityinen liike-elämä tarvitsee jatkuvasti lisää ympäristöasiantuntijoita. Biotieteet, ympäristöteknologia ja -tieteet sekä informaatioteknologia ovat kolme kovaa kehittyjää."

Eikö ole ns. vasemmistolta itsekästä ja lyhytnäköistä vaatia lisää fyffeä pelkästään köyhille? Jos rikkaat eivät saa pitää ansaitsemiaan rahoja, ei heitä kohta kiinnosta tehdä hommia lainkaan.

"Ei ole lyhytnäköistä vaan nimenomaan oikein. Maailman povattiin romahtavan, jos absoluuttinen kuninkuus tai aateliston erioikeudet poistetaan. Samaa povattiin ennen yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Kyllä ahneus on edelleen suurempi voimavara kuin ihmisen sinänsä luontainen halu huolehtia myös heikoimmista ja apua tarvitsevista lauman/yhteiskunnan jäsenistä. Nyt arvot ovat vain karanneet yksityisbisnestä ja ihmisten hyväksikäyttöä mahdollistavaan suuntaan. Näin Suomessa, mutta erityisesti globaalisti.

Hyvätuloinen tutkija tms. on palkkansa ansainnut. Hän tai hänen lapsensa eivät kuitenkaan voi olla tulevaisuudestaan huolettomia, jos emme panosta koulutukseen, sosiaaliturvaan ja ihmisten tasa-arvoon, myös taloudelliseen tasa-arvoon."

Olitko kunnallisvaaliehdokkaana kotikunnassasi Kotkassa? Miten kävi?

"Kyllä olin, koen Kotkan asiat tärkeiksi. Menin läpi valtuustoon 1660 äänellä, joka on 7,2 prosenttia kotkalaisten antamista äänistä. Vastaava prosenttiluku esimerkiksi Ben Zyskowiczin kohdalla on alle neljä prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus nousi Kotkassa 18,1 prosenttiin, mihin olen myös tyytyväinen."

Olet ollut menneenä kautena kunnanvaltuustossa ja Kotkan kaupunginhallituksen jäsen. Miten aikasi on riittänyt?

"Hyvin. Sen suhteen ei ole ollut ongelmaa. Olen ollut lisäksi hallituksessa Kymen liitossa, joka on koko ajan tulossa tärkeämmäksi maakuntatason vaikuttajana."

Mitä mieltä olet vaalien alhaisesta äänestysaktiivisuudesta (valtakunnan tasolla 55,8 %)?

"Järjestelmä on kriisissä tai vähintäänkin nopeasti kriisiytymässä. Kun äänestysprosentti putoaa alle 50 prosentin, niin kuin monilla paikkakunnilla nyt kävi, on kunnallisen päätöksenteon legitimiteetti kyseenalainen. Kotkassa jäätiin äänestysaktiivisuudessa 54 %:iin. Olemme kaupungin hallituksessa menneellä valtuustokaudella tehneet toimenpiteitä kuntalaisten vaaliosallistumisen kannustamiseksi, esimerkiksi järjestäneet käytyihin vaaleihin ylimääräisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Näin myös ne ihmiset, joilla ei ole omaa autoa, voisivat ennakkoäänestää. Täytyy kuitenkin yrittää vielä kovemmin vaikuttaa alueisiin, joilla ihmiset kokevat itsensä ulkopuolisiksi."

Ovatkohan monet jättäneet äänestämättä, koska ovat tyytyväisiä asioiden laitaan?

"En usko. Voisi kuvitella, että varsinkin rikkaat ihmiset ovat tyytyväisiä, mutta toisaalta hehän ovat ahkerimpia äänestäjiä. Eräs syy äänestämättä jättämiseen on ollut protestointi kansanedustajien palkankorotuksia vastaan. Puolueiden on taas kerran nähty pelaavan peliään. Vastineeksi viime kuussa haastattelemannelle kansanedustaja Anni Sinnemäelle: vasemmistoliittolaiset eivät livenneet äänestyksessä palkankorotusten toteuttamisesta. Olimme jo alun perin todenneet, että asialla on oltava kaikkien ryhmien tuki takanaan. Kun kristilliset olivat palkankorotuksia vastaan, katsoimme olevamme itsekin vapaita hylkäämään ehdotuksen. Henkilökohtaisesti pidin vanhaa palkkatasoa aivan kohtuullisena ja sen vertaamista korkeiden virkamiesten tai muiden maiden edustajien palkkoihin epäolennaisena."

Olet eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Miksi?

"Ympäristön huomioon ottaminen on minulle toiminnassani keskeistä. Esimerkiksi jo kaksikymmentä vuotta sitten olin mukana perustamassa Kotkan ympäristöseuraa, jonka puheenjohtaja olen edelleen. Minua on parinkymmenen vuoden ajan mm. Kotkassa moitittu siitä, "että se Tiusanen puhuu aina ympäristöstä ja ekologiasta". Puhumisen lisäksi olemme myös tehneet paljon. Tuloksia ovat mm. Kymijoen alavirtaaman luonnontilaisten koskien pelastaminen koskiensuojelulakiin ja Suomen vanhimman puupaloaseman, Kotkan paloaseman pelastaminen."

Johdit tänä aamuna ympäristövaliokunnan kokousta. Mitä asioita käsittelitte siellä?

"Kävimme läpi kaivoslain osauudistusta ja EU:n direktiiviä uusiutuvien energialähteiden suosimisesta sähköverkossa. Ensin mainittu asia juontaa juurensa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta. Jälkimmäinen kysymys puolestaan perustuu EU:n asiaa koskevaan direktiiviin. Sähköverkot omistavien yhtiöiden tulisi antaa verkkoon pääsyn suhteen etusija uusiutuvan energian tuottajille. Tätä ajatusta on vaikea toteuttaa Suomessa, koska täällä on haluttu jättää energiantuotanto vapaiden markkinoiden hoidettavaksi. Toisaalta sähköverkon omistajat voivat käyttää kyseenalaista valtaa ja kohdella halutessaan huonosti alueellaan toimivia energiantuottajia. Asia on monisärmäinen, mutta mielestäni sähköyhtiöille pitäisi asettaa velvollisuuksia, jotta energiantuotanto saataisiin kestävämmälle pohjalle."

Onko ympäristövaliokunnalla painoarvoa eduskunnan päätöksenteossa?

"On, ja yleensä jääkin huomaamatta kuinka paljon. Eduskunnan suuressa valiokunnassa käsitellään tasavertaisesti eri valiokuntien argumentteja. EU:lta tulevien asioiden suhteen ongelmana eduskunnassa on se, että asioita käsitellään liikaa kansallisina kysymyksinä. Ei oteta huomioon, että kyse on asioista, jotka on tarkoitus toteuttaa yhtäläisesti koko unionin alueella. Otetaan vaikkapa kysymys ajoverkkokalastuksesta, jossa Suomi ja Espanja ovat poikenneet unionin linjasta. Mainitun kysymyksen taustalla on myös globaalisti suuri ongelma, kun esimerkiksi japanilaiset käyttävät tuhoisasti kilometrien pituisia verkkojaan."

Mikä on näkemyksesi YK:n tämänhetkisestä tilasta?

"Tämä kansojen foorumi on taloudellisesti ja poliittisesti kriisissä. Esimerkiksi Yhdysvallat ei tue YK:ta tarpeeksi päätöksillään eikä dollareillaan. Nähdäkseni YK:ssa pitäisi voida päättää asioista sitovammin, jotta saataisiin aikaan tulosta. Olisi esimerkiksi huutava tarve niin sanotuille bioturvajoukoille, jotka voisivat puuttua maapallon biodiversiteettiin kohdistuviin rikoksiin. Näitä joukkoja kyllä jotkut kritisoisivat kolonialismin harjoittamisesta, jos yksittäisiä maita pakotettaisiin olemaan tuhoamatta ympäristöään… Silti, esimerkiksi se hävitys, jonka Indonesiaan suuntautuneella valiokuntamatkalla taannoin näin, olisi pitänyt estää ajoissa. Sademetsää oli kaadettu virheeksi osoittautuneen - mutta sellaiseksi jo etukäteenkin tiedetyn Mega Rice -projektin nimissa 1,7 miljoonaa hehtaaria eli täsmälleen puolet Etelä-Suomen Läänin pinta-alasta."

 

 

 

 

 

 


Etusivu

Mika Vihrea lanka?

Yhteystiedot

Kuumat Langat

Kuukauden Vieras

Kysy Enolta

Voita luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO