Vihreä Lanka: planetaan paikallislehtikuukauden vieras:

osmo soininvaara

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle >>

Osmo Soininvaara on peruspalveluministeri ja vihreiden kansanedustaja.

1. Äitiyslomani loppuu joulukuussa. Haluaisin jäädä kotiin hoitamaan lapsia, heitä kun on kolme alle kouluikäistä. Valitettavasti kodinhoidontuki ei perheemme taloudellisessa tilanteessa (opintolainat ym.) suo tätä mahdollisuutta. Onko mahdollisuutta tehdä tästäkin hoitomuodosta todellinen vaihtoehto myös velkaisille lapsiperheille? Esim. valtion takaaman opintolainan korkoavustuksen laajentaminen hoitovapaankin ajalle.

"Kotihoidon tuen parantaminen valtakunnallisesti ei varmaankaan etene tämän hallituksen aikana. Se ei ole hallitusohjelmassa, eikä asiasta ole riittävää yksimielisyyttä. Sen sijaan kuntalisillä kotihoidontukea voidaan korottaa ja on korotettukin. Veronmaksajille kuntalisän kautta tehty korotus ei tule sen kalliimmaksi kuin valtion käskemä. Ajatus opintolainan korkotuen jatkamisesta hoitovapaan ajalta ei ole huono; se vastaisi myös kysymykseen, miksi koulutetut naiset lykkäävät ensimmäisen lapsen synnyttämistä niin pitkällle."

2. Onko millään mahdollista, että päihderiippuvaisten asioihin puututaan huomattavasti kovemmalla kädellä kuin tähän asti? Nimittäin niin, että tarjotaan tilaisuutta hoitoon, kuten myllyhoito Kalliolassa. Jos ei ota hoitoa vastaan tai jättää kesken, niin armottomasti vaan kaikki maksut poikki ja vaikka vankilaan jos tekee rikoksen.

Pointti on siinä, että kaikille tarjotaan mahdollisuus. Olen itse päässyt aikanaan Kalliolaan ja nyt on kuusi vuotta raittiutta takana. Kaikki on mahdollista , kun ei juo. Niin yksinkertaista se on.

"En ole kovin innokas käyttämään pakkoa päihderiippuvaisten hoidossa niin kauan kuin vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvillekaan ei hoitopaikkaa irtoa. Nyt on mahdollista määrätä viideksi vuorokaudeksi pakkokatkaisuun. Huumehoitoa pohtinut työryhmä esittää ajan pidentämistä 20 vuorokauteen - samalla kun päätöksentekoa vaikeutettaisiin. Esitys tuntui perustellulta. Jos ei muuta ilmene, aion viedä tätä esitystä eteenpäin.

Myllyhoito toimii joidenkin kohdalla, toisten kohdalla taas ei lainkaan; päihderiippuvaisuudessa kun on kyse kovin eri asioista eri ihmisillä. Juoppouden lopettaminen sillä, että lopettaa juomisen, voi toisille olla yksinkertaista, toisille se ei ole lainkaan yksinkertaista."

3. Voisitko ystävällisesti ja ymmärrettävästi kertoa, miksi valtuuskunta otti juuri ennen liittokokousta äänestäen kantaa EU:n liittovaltiomallin (?) puolesta ja mikä päätöksen sisältö ja merkitys oikein oli? Onko missään kuvattu ja varsinkaan toteutettu "hajautettua federalismia, jossa alueellisilla yksiköillä (?) on vahva asema". Mikä onkaan konventti-malli etc? Mikäli kysymyksiä on liian monta, voit vastata laajemmin ensimmäiseen, koska menettelytavoilla ja marssijärjestykselläkinkin on merkitystä.

"En osallistunut valtuuskunnan liittovaltiokannanoton valmisteluun, koska en tuolloin kuulunut valtuuskuntaan enkä puoluehallitukseen. Ajoitus johtui siitä, että kannanotto piti esittää puoluekokoukselle, jolloin se tietysti piti valtuuskunnassa käsitellä ennen puoluekokousta.

Radikaaleinta tuossa kannanotossa oli sen nimitys. Sekään ei ollut kovin radikaali. Myös Paavo Väyrynen on puhunut - joskus - hajautetusta liittovaltiosta.

Minä tulkitsin kannanoton pääsisällön siten, että haluamme helpottaa päätöksentekoa ympäristönsuojelua sosiaalista tasa-arvoa koskevista minimivaatimuksista, jotta yhteinen Eurooppa voisi kunnolla puolustaa eurooppalaista hyvinvointivaltiota markkinavoimia vastaan. Ylikansallista päätöksentekoa haluttiin helpottaa, jotta yksi maa ei voisi kaataa muiden haluamaa uudistusta - kuten Britannia on monta kertaa kaatanut ympäristöverot tai pääomaverotuksen minimikannat. Nythän EU:ssa toimivat hyvin kilpailulait, mutta sosiaalinen suojelu ei toimi, mikä ajaa kokonaisuutta kovin markkinaliberalistiseen suuntaan. Liittovaltiota esityksessä oli paitsi määräenemmistöpäätösten lisääminen, myös parlamentin vallan korostaminen. Nykyiselläänhän päätösvalta EU:ssa on ministerineuvostolla, jossa eri maiden hallitukset neuvottelevat keskenään antamatta parlamenttien liikaa häiritä asiaa. Suomessa tosin eduskunta on hyvin mukana prosessissa.

Muuten kannanotossa toistettiin monia vihreiden aiemmin ottamia kantoja."

4. Työuupumus on suurin kansantauti. Mikä on näkemyksesi siihen, että ainakin osa suomalaisista uupuu työn paljouteen? Oletko miettinyt millaisen esimerkin itse annat tunnetusti "työhulluna" julkisuuden henkilönä? Onko työnarkomania vihreiden joukossa yleistäkin?

"Juuri nyt näytän ulospäin huonoa esimerkkiä. Ministerillä on liikaa töitä ja paljon vielä enemmän voisi tehdä. Työuupumus on kummallinen juttu. Meillä on käytössämme niin tehokkaat koneet verrattuna maailmaan, jossa isovanhempamme elivät, että luulisi työtaakan käyneen peräti vähäiseksi. Kuitenkin keskinäinen kilpailu on vienyt elämänmuotoa aivan toiseen suuntaan.

STM on suuntaamassa työsuojelun voimavaroja ja työterveyshuoltoa työuupumuksen hoitamiseen. Tarkoitus on esimerkiksi tehostaa ylitöiden valvontaa.

Sitä en osaa sanoa, ovatko vihreät sen työhullumpia kuin muut. Voi olla toisin päinkin."

 

 

 


Etusivu

Mika Vihrea lanka?

Yhteystiedot

Kuumat Langat

Kuukauden Vieras

Kysy Enolta

Voita luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO