Vihreä Lanka: planetaan paikallislehtikuukauden vieras:

Rosa Meriläinen

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle >>

Rosa Meriläinen on Vihreän liiton hallituksen varapuheenjohtaja.

1. Kannatatko hallituksen esittämää työtekijöiden sairasvakuutusmaksun korottamista? Jos et, niin mikä on ehdotuksesi rakenteellisen alijäämän poistamiseksi?

Sairasvakuutusmaksun ongelma on, että se on tasasuuruinen ja kohtelee siten kovimmin kaikista pienituloisimpia. Mikäli työntekijöiden sairasvakuutusmaksu korotetaan eläkeläisten sairasvakuutusmaksun tasolle, tulee korotus kompensoida tulonjaon kannalta oikeudenmukaisella tavalla, esimerkiksi progressiivisen tuloverotuksen kautta. Mikäli korotusta vastaava tulo halutaan saavuttaa muulla tavoin, tulee se niinikään toteuttaa progressiivisesti eli siten, etteivät pienituloiset muutoksesta kärsi.

2. Mitä Vihreä liitto aikoo tehdä paljastaakseen Helsingin kaupungin virkakoneiston jo pitkään harjoittaman rikollisuuden sen jatkaessaan keskustatunnelin suunnittelua (=lue: rahan haaskaamista keskiluokkaisten espoolaisten etujen mukaiseen luksushankkeeseen) samaan aikaan kun yhä suurempi osa kaupungin = Helsingin kansalaisista, aikuisista, nuorista ja lapsista syrjäytetään yhteiskunnasta karsimalla heille ihmisinä kuuluvia sosiaali- terveys- ja koulutuspalveluja ?

Vihreä liitto luottaa Helsingin vihreiden osaamiseen, aktiivisuuteen ja asiantuntemukseen tässä asiassa, niin kuin yleensäkin paikallispolitiikan piiriin kuuluvissa asioissa on tapana.

3. Yhdysvallat on onnistunut hyvin yhdistämään entiset "pikku valtionsa" yhteen. Nyt EU yrittää samaa. Uskotko EU:n yhteiseen armeijaan, USA:n mallin mukaan? Mitä hyvää, mitä huonoa?

Liittovaltionakaan EU tuskin tulee, eikä varsinkaan omien näkemyksieni mukaan tule, vastaamaan Yhdysvaltojen liittovaltiomallia. Yhteinen puolustus eli EU-armeija käytännössä vain lisäisi puolustusmenoja eli suuntaisi käytettävissä olevia veromarkkoja tavallisten ihmisten arjen kannalta väärin tuomatta kuitenkaan oleellisesti vakaampaa turvallisuutta. Liittovaltio voi toimia monella eri tavalla eli ei ole mitenkään kiveen hakattuja ne asiat, jotka on välttämättä hoidettava yhteisesti, mitkä kunkin jäsenvaltion toimesta. Nyrkkisäännön on oltava se, että yhteisesti päätetään vain sellaisista asioista, joiden hoidon kannalta se on paras ratkaisu.

4. Voitko selittää lyhyesti meille tavallisille kansalaisille, mitä asioita Attac ajaa?

Attac ry on globalisaatiokriittinen järjestö, joka vastustaa globaalin talousjärjestelmän eriarvoistavia ja epädemokraattisia vaikutuksia. Attac pyrkii tuomaan esiin vaihtoehtoisia tapoja hoitaa ja säännellä globaalia talouspolitiikkaa. Esimerkkejä Attacin ajamista konkreettisista uudistuksista ovat valuuttakeinottelun verottaminen Tobin-verolla, kehitysmaiden velkojen anteeksianto ja kansainvälisten talousinstituutioiden kuten Maailman kauppajärjestön demokratisoiminen. Attac haluaa saada takaisin demokraattisen päätöksenteon piiriin meidän kaikkien arkeen esimerkiksi julkisten palveluiden kautta vaikuttavat talouspoliittiset päätökset.

5. Pitääkö globalisaatiota kritisoida?

Globalisaatio käsitteenä pitää sisällään monenlaisia ilmiöitä, kuten kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen globalisaation. Kulttuurista globalisaatiota edustaa paitsi internet, myös esimerkiksi amerikkalaisen pikaruokakulttuurin ylivalta. Olennaisinta on kuitenkin tuoda esiin se, että talouden nykyisenkaltaiselle hallitsemattomalle globalisaatiolle, joka tuottaa eriarvoisuutta, köyhyyttä, kärsimystä ja ympäristökysymysten ohittamista, on vaihtoehtoja. Globalisaatiota on mahdollista säännellä niin, että vauraus ja hyvinvointi jakaantuisivat tasaisemmin. Vain yhdellä prosentilla rikkaiden maiden BKT:sta voitaisiin poistaa absoluuttinen köyhyys maailmasta.

6. Sinut valittiin juuri Attacin johtokuntaan. Miten tuo järjestö on tähän asti kyennyt toteuttamaan globalisaatiokriittisiä tavoitteita?

Attac on herättänyt paljon kiinnostusta paitsi kansalaisten keskuudessa, myös mediassa. Siksi esimerkiksi Attacille tärkeä teema Tobin-vero on noussut esiin poliittisen keskusteluun niin, että jokaisella poliitikolla on pakko olla asiasta mielipide. Opintopiiriensä kautta Attac on onnistunut herättämään keskustelua ja kasvattamaan ihmisten tietoisuutta nykymuotoisen talouden globalisaation haitoista.

7. Demarit ovat harkitsemassa eroa Attacista. Onko Vihreilläkin syytä linjan tarkistamiseen suhteessa järjestön nykyjohdon pysähtyneisiin tavoitteisiin?

Attacissa on edelleenkin demareita siinä missä aikaisemminkin. Attacin puheenjohtajisto - Merja Leskinen, Juhani Lohikoski ja Jan-Otto Andersson edustaa varsin hyvin Attacin jäsenistöä ja Attacin sisällä vallitsee demokratia. Mikäli kysyjä viittaa pysähtyneisyydellä Attacin 21 -jäsenisen työryhmän jäseneen Yrjö Hakaseen, hän kuvittelee yhdellä ihmisellä olevan kohtuuttoman paljon valtaa isossa järjestössä.

8. 31-v. merkonominainen sai lopputilin. Tulevaisuus on avoin. Olisiko ideoita miten käyttää aikansa?

Aina kannattaa liikkua ihmisten ilmoilla. Se on paitsi hauskaa, sitä kautta voi kuulla vinkkejä ja saada hyviä ideoita uusista työpaikoista. Lykkyä tykö!

 

 

 

 

Seuraavan kuukauden vieraana on Thomas Wallgren. Esitä hänelle kysymys!

Kysymykseni:


Ehdotukseni kuukauden vieraaksi:


Nimi:

Sähköposti:

 

 


Etusivu

Mika Vihrea lanka?

Yhteystiedot

Kuumat Langat

Kuukauden Vieras

Kysy Enolta

Voita luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO