Vihreä Lanka: planetaan paikallislehti



kuukauden 
vieras:

Mikko Kuustonen (c) Sony Music

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle >>

Mikko Kuustonen

1. Olet YK:n hyväntahdon lähettiläs. Miten sellaiseksi pääsee?

YK on historiansa aikana kutsunut hyväntahdonlähettilääksi n. 60 ihmistä eri puolilta maailmaa. Meistä suurin osa on taiteilijoita, jotka työssämme tai sen ohessa olemme ottaneet aktiivisesti kantaa ihmisoikeuskysymyksiin tai kestävän kehityksen pyrkimyksiin. Oma taustani tähän tehtävään syntyi viidentoista vuoden kehitysmaavierailuilla ja kansalaisjärjestötoiminnalla - lähettiläisyys luo tälle työlle sateenvarjon joka auttaa tehokkaampaan yhteistyöhön. Erityisalueeni liittyy YK:n Väestörahaston (UNFPA) ohjelmaan: naisten aseman parantamiseen, raskauden aikaisen terveydenhuollon ja perhesuunnittelun haasteisiin sekä hiv/aids-epidemiaan.

2. Mitä mieltä olet Irakin sodasta? Onko se hyväksyttävä?

Sota on aina katastrofi. Irakin sota ei ole tässä poikkeus: suurimman hinnan maksavat köyhät ihmiset joiden parissa tehdyt ponnistelut ihmisoikeuksien parantamiseksi valuvat nyt hiekkaan. Henkilökohtaisesti koen ahdistavimmaksi Bushin hallinnon vallanhimon ja manipuloinnin.
Seurasin sodan syttymistä kehitysmaamatkalla pelkän CNN:n varassa raivostuen yhä uudelleen sille tietämättömyydelle, röyhkeydelle ja tyhmyydelle, jolla silmitön uho ja pelko luodaan. YK:n roolille tämä sota repäisee myös haavan, jonka paikkaaminenon mielestäni ratkaisevaa jotta voisimme oppia virheistä.

3. Pitäisikö Suomen liittymisestä Natoon tehdä kansanäänestys?

Ehdottomasti, jos sellaiseen tilanteeseen ajaudumme. Yhtä tärkeää tulisi olla perustellun ja riittävän monipuolisen tiedon välittäminen kansalle jotta äänestys olisi mielekäs.

4. Pitäisikö YK:n rangaista USA:ta rauhansopimuksen rikkomisesta?

Pidän todennäköisenä, että USA ajautuu toimiensa myötä yhä eristyneempään asemaan maailmanpoliittisesti. Uskon sodan pirstovan myös EU:n mahdollisuuksia yhdenmukaiseen päätösentekoon. YK:n aseman tulisi mielestäni näin ollen korostua - tämä vaatii kuitenkin YK:n roolin selkeyttämistä ja arvovallan vahvempaa tiedostamista.

5. Miten kehitysmaiden köyhyys poistetaan?

Määrätietoisella ja laadukkaalla kehitysyhteistyöllä. YK asetti selkeät Vuosituhattavoitteet ja aikataulun vuoteen 2015 saakka. Näihin päämääriin kuuluu muun muassa äärimmäisen köyhyyden puolittaminen. Vuosituhattavoitteet on YK:n jäsenmaiden, YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten allekirjoittama sopimus kansainvälisen yhteistyön pelisäännöistä. Tavoitteet eivät ole mahdottomia mutta vaativat onnistuakseen yhteistä sitoutumista entistä tehokkaammin. Omalla kohdallamme ensimmäinen askel on vaatia esimerkiksi uusia kansanedustajia puolueineen pysymään lupauksissaan ja korottaa kehitysyhteistyömäärärahat YK:n suosittamaan 0,7%:iin BKT:stä. Meillä on tähän varaa nyt paremmin kuin koskaan. Lisätietoa: http://www.fi.undp.dk Kansalaisjärjestötoiminta, oman elän valinnat ja kulutus tarjoavat haastetta kenelle tahansa meistä samojen päämäärien saavuttamiseksi.
Suosittelemiani linkkejä:

www.unfpa.org
http://www.fi.undp.dk
http://www.facetoface.org
http://www.plan-suomi.org
www.maailma.net

 

 

 

 

Seuraavan kuukauden vieraana on Tarja Cronberg. Esitä hänelle kysymys!

Kysymykseni:


Ehdotukseni kuukauden vieraaksi:


Nimi:

Sähköposti:

 

 


Etusivu

Mika Vihrea 
lanka?

Yhteystiedot

Kuumat 
Langat

Kuukauden Vieras

Kysy 
Enolta

Voita 
luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by 
VALOTALO