Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Ulla Anttila

1. Kehittyykö EU:sta koskaan liittovaltiota? Jos kehittyisi, olisiko se hyvä vai huono asia?

EU on kehittynyt pikkuhiljaa lähemmäksi liittovaltiota. Edelleen EU:lla on kuitenkin vaikeuksia yhteisen ulkopolitiikan luomisessa. Liittovaltiokehitys voi tehdä EU:sta vahvemman voiman kansainvälisessä politiikassa, mitä pidän hyvänä asiana esimerkiksi Kioton sopimuksen jatkosta neuvoteltaessa. Jos liittovaltiokehitys voimistuu on huolehdittava siitä,että sekä paikallisessa päätöksenteossa että EU:n yhteisessä päätöksenteossa voimistetaan demokraattisia rakenteita.

2. Pitäisikö seksin ostaminen kriminalisoida?

Ihmiskauppaan liittyvän seksin oston pitää olla aina rikos. Tuleeko muukin seksin ostaminen kriminalisoida on kysymys, joka on ratkaistava siinä valossa, miten ihmiskaupan estävä politiikka toteutetaan viisaimmin.

3. Aasian onnettomuuden jälkeen tuli selväksi ihmisen pienuus. Ehkä emme ole ylivoimainen laji. Suomessa on paljon luontoa vielä jäljellä muihin maihin verrattuna .Olen joskus haaveillut Suomen taloudesta, joka perustuu "kokonaan" luonto-Suomen matkailuun. Olisiko se mahdollista ja voisiko pohjustavaa työtä siihen suuntaan alkaa?

Luontomatkailu on tulevaisuutta. Monilla syrjäalueilla on ollut suuri merkitys matkailutulojen kasvattajana alueellisesti eri puolella Suomea. En usko, että Suomen talous voi kokonaan perustua matkailuun, mutta luontomatkailun puolesta on vielä paljon tehtävää esimerkiksi uusien ideoiden kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Luontomatkailun kehittämisessä on toki otettava huomioon myös suojelualueiden kestokyky!

4. Mitä on kantanne valtiosihteereistä?

Olen ollut periaatteessa valmis hyväksymään valtiosihteerit, jos he todella toimivat ministerin sijaisina ja parlamentaarinen vastuu saadaan selkiytettyä. Eduskunnan hyväksymä paketti ei valitettavasti ollut näiden periaatteiden mukainen.

5. Arvioi, milloin Länsimetro rakennetaan.

Vuonna 2018.

6. Onko kirkolla ja valtiolla mielestänne liian läheiset välit Suomessa?

Nykyisellä valtionkirkko järjestelmällä on laaja hyväksyntä kansalaisten keskuudessa. On tilanteita, joissa on mietittävä, takaavatko nykyiset järjestelyt uskonnonvapauden. Vapaus uskontoon tai ateismiin on arvo sinänsä.

7. Onko mitään keinoja vaikuttaa poliittisilla linjauksilla uusien työpaikkojen syntymiseen?

Verotuksella voidaan lisätä matalapalkka-alojen työllistävyyttä.

8. Ohjaavatko taloudelliset seikat esimerkiksi kustannussäästöt liiaksi poliittista päätöksentekoa?

Taloudelliset seikat luonnollisesti vaikuttavat päätöksentekoon, mutta esimerkiksi kotikaupungissani Vantaalla rahapula on johtamassa säästöihin, jotka uhkaavat perusoikeutta opetukseen. Tällaiset tilanteet pitäisi luonnollisesti estää.

9. Miksi naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet?

Naisvaltaisten alojen palkat ovat säännönmukaisesti heikommat kuin miesvaltaisten. Lisäksi samoissa tehtävissä naiset usein saavat hieman heikompaa palkkaa kuin miehet. Naisvaltaisten alojen palkkoja pitäisi pystyä nostamaan ja lisäksi naisiin kohdistuva palkkasyrjintä on poistettava, mikä ei aina ole helppoa.

10. Onko tulevilla työikäisillä liian suuri taakka eläkkeiden maksamisessa?

Tämä on mahdollista. Nykypäättäjien on estettävä järjestelmän romahtaminen tulevaisuudessa. Päätösten on perustuttava asianmukaisiin laskelmiin.

11. Kenen ja miten pitäisi päättää siitä, kuka saa hoitoa?

Tietty vastuu jää aina lääkäreille. Poliittisten päättäjien vastuu tulee olla riittävien resurssien turvaaminen terveydenhuollolle, jotta epäeettisiltä valinnoilta vältyttäisiin. Olennaista on myös, että varoja riittää ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jotta kansanterveystilanne pysyisi hyvänä.

swirl

Seuraavan kuukauden vieraana on Ari Heikkinen. Esitä hänelle kysymys!

Kysymykseni:

Ehdotukseni kuukauden vieraaksi:

Nimi:

Sähköposti:

swirl

Etusivu

Etusivu

Taustaa

Taustaa

Taustaa

Yhteystiedot

Yhteystiedot

swirl

Kuukauden vieras

Kuukauden vieras

Kysy Enolta

Kysy Enolta

Kysy Enolta

Yleisönosasto

Yleisönosasto

Arkisto

Arkisto

swirl

Tilaukset

Tilaukset

Tilaukset

Tilaukset

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset

Mediakortti

Mediakortti

Töitä tarjolla

Töitä tarjolla

Linkit

Linkit