Vihreä Lanka: planetaan paikallislehtikuukauden 
vieras:

Janina Andersson

Lähetä kysymys seuraavan kuun vieraalle >>

Janina Andersson

1. Kuinka valtiollisesti edistetään kuntien kierrätysmahdollisuuksien monipuolisempaa järjestämistä?

Valitettavasti ei tällä hetkellä paljon mitenkään, ellei jäteveroa lasketa tällaiseksi.

2. Näetkö niin sanotuissa läntisissä demokratioissa ilmiöitä, jotka uhkaavat demokratian toteuttamista ja kehittämistä?

Vaalirahoituksen avoimuuden puute on mielestäni ongelma, joka kasvaa kampanjoiden kallistuessa. Edustajien ja ehdokkaiden tulisi kertoa äänestäjille selvästi, mistä ovat rahansa saaneet, jolloin jokainen tietää mitä intressitahoja edustaja kuuntelee. Poliitikkojen halveksunta mediassa johtaa valitettavasti siihen, että moni erittäin hyvä kansalainen ei halua uhrata mainettaan asettumalla ehdokkaaksi.

3. Voidaanko Itämerta suojella Suomen omilla toimenpiteillä?

Entisen vihreän ympäristöministerin Satu Hassin kaudella tehty Itämeren suojeluohjelma toi Suomen hallitukselle Gift to the Earth -tunnustuksen, joka on kansainvälisen WWF:n korkein mahdollinen tunnustus. Itämeri-ohjelman täytäntöönpano aloitettiin viime hallituskaudella, ja siitä yhtenä osoituksena on päätös, jonka tekemiseen itsekin osallistuin: Suomi avustaa Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentamista 10 miljoonalla eurolla. Mutta tämä on vasta alkua.
Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Maatalous on merkittävin yksittäinen Itämeren ravinnekuormituksen lähde; sen osuus Suomen fosforikuormasta on noin 31 prosenttia ja typpikuormasta noin 27 prosenttia. Muita merkittäviä ravinnekuormituslähteitä ovat yhdyskuntajätevedet, teollisuus, kalankasvatus ja metsätalous sekä liikenne. Kuormituksen määrä ei kerro eri kuormituslähteiden suhteellisesta vaikutuksesta. Tarkastelussa pitää ottaa huomioon myös kuormituksen ajallinen jakautuminen ja kuormituksen vaikutusalue. Esimerkiksi kalankasvatus, jonka osuus Suomen kokonaisfosforikuormasta on noin kaksi prosenttia ja typpikuormasta noin yksi prosentti, voi vaikutusalueellaan olla merkittävää rehevöitymisen syy. Suomessa on kehitetty kalankasvatukseen umpikasseja, joita on menestyksekkäästi kokeiltu Turunmaan saaristossa. Niiden avulla voidaan paitsi kontrolloida kalojen kasvuolosuhteita paremmin, myös kerätä kalojen uloste ja hukkarehu talteen. Kalakassit ovat toimineet koeoloissa hyvin, ja tällä vaalikaudella tulee sopia siirtymäajasta, johon mennessä kaikki kalankasvatuslaitokset siirtyisivät tähän menetelmään. Saaristomeren suojeluun näillä kalakasseilla olisi merkittävä vaikutus. Kalankasvatuksen lupaehtoja tulee tiukentaa niin, että luvan saisi ainoastaan jos tekniikan avulla voidaan pitää huoli siitä, että Itämeren rehevöityminen saadaan vähitellen kuriin.
Öljyntorjuntakalustoa tullaan parantamaan Suomessa, jotta voisimme paremmin reagoida mahdollisiin onnettomuuksiin Itämerellä.

4. Olet eduskunnassa kansliatoimikunnan jäsen. Mitä kansliatoimikunta tekee?

Kansliatoimikunta johtaa, valvoo ja kehittää eduskunnan hallintoa ja taloudenhoitoa. Se nimittää pääsihteeriä lukuun ottamatta eduskunnan kanslian virkamiehet ja ratkaisee eduskunnan hallintoa ja taloudenhoitoa koskevat merkittävät asiat.

5. Riittääkö järjestyslaki prostituutio-ongelman hoitamiseen?

Kun hallintovaliokunnassa käsiteltiin järjestyslakia, koetin vähän kepillä jäätä ja ehdotin seksikaupan täyskieltoa julkisilla paikoilla, joihin kuuluu myös yökerhot. Ehdotus meni yllättäen täysin yksimielisesti läpi. Tämä ei kylläkään ratkaise prostituutio-ongelmaa, sillä suurin ongelma on sosiaalinen kuilu ihmisten välillä. Maailma olisi paljon reilumpi, jos kukaan joutuisi taloudellisten tai päihdeongelmien takia prostituoiduksi.

 

 

 

 

Seuraavan kuukauden vieraana on Oras Tynkkynen. Esitä hänelle kysymys!

Kysymykseni:


Ehdotukseni kuukauden vieraaksi:


Nimi:

Sähköposti:

 

 


Etusivu

Mika Vihrea 
lanka?

Yhteystiedot

Kuumat 
Langat

Kuukauden Vieras

Kysy 
Enolta

Voita 
luomukori

Yleisonosasto

Arkisto

Tilaukset

mediakortti

Tyopailloja

Linkit

 

Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 3. kerros, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by 
VALOTALO