Unelmakabinetti loistaa sateenkaaren väreissä / Vihreä Lanka 26.2.1999

Unelmakabinetti loistaa sateenkaaren väreissä
Jyrki Räikkä, Päivi Sihvola

VIHREÄ LANKA kysyi leikkimielisesti 70 Vihreän liiton valtuuskunnan jäseneltä ja varajäseneltä, millaiselta maaliskuun eduskuntavaalien jälkeen nimitettävän hallituksen pitäisi näyttää. Emme sitoneet valtuutettujen mielikuvitusta tiettyyn hallituspohjaan, vaan haravoimme ministerikelpoisinta ainesta koko poliittisen kentän laajuudelta. Kyselyyn vastasi hieman alle puolet valtuutetuista.
    Liki 90 prosenttia vastanneista uskoi, että vihreät osallistuvat myös seuraavan hallituksen työskentelyyn. Peräti puolet valtuutetuista uskoi, että vihreille lankeaa toinen ministerinpaikka. Kolmeen salkkuun luotti lähes kolmannes vastanneista.
    Kysyimme myös valtuuskunnan "valitsemilta" vihreiltä ministereiltä, millaiseksi muodostuisi heidän virkakautensa ohjelma.

Pääministeri:
Paavo Lipponen (sd.)

Sosiaalidemokraatit näyttävät ottavan vetovastuun myös seuraavasta hallituksesta. Puolueen puheenjohtaja Paavo Lipponen on monen mielestä itseoikeutettu pääministeri. "Järkkymätön Mooses-hahmo", luonnehtii Matti Envall. Kimmo Louekari kiittää Lipposta ympäristöministeri Haavistolle annetusta tuesta ja lojaalisuudesta.
    Lipponen nousee pääministeriksi ennen kaikkea puolueensa puheenjohtajana, mutta valtuutetut nostivat saman puolueen Tarja Halosen hänen tasaväkiseksi haastajakseen. Rosa Meriläisen mielestä Halonen on hyvä ihminen, jossa on "valtionaisuskottavuutta".
Haastajat: Satu Hassi, Esko Aho, Erkki Tuomioja

Valtiovarainministerit:
Sauli Niinistö (kok.),
Osmo Soininvaara (vihr.)

Vaikka Sauli Niinistö ei kerää vihreiltä kehuja, vaalien jälkeisen politiikan kylmät realiteetit pakottavat – unelmahallituksessakin – hyväksymään hänet näkyvälle paikalle.
    Soininvaaran ajatukset saisivat kantavuutta juuri valtiovarainministeriössä. "Perustulouudistus ja vihreä verouudistus ovat toivottavasti seuraavan hallituksen agendalla, parhaat näkemykset löytyvät 'omista riveistä'", perustelee Eeva Ahlgren.
Haastajat: Suvi-Anne Siimes, Olli Rehn, Eero Paloheimo

Valtiovarainministerinä Osmo Soininvaara keskittyisi vihreän verouudistuksen käytännön toteuttamiseen. "Se veisi sekä minun että valtiovarainministeriön virkamiesten ajasta aimo osan", hän ennustaa.
    Soininvaara yrittäisi myös pitää yllä hyviä välejä sosiaaliministeriin, jolle kuuluvat sekä sosiaaliturva että sosiaaliturvamaksut. "Maksujen pitäisi muodostaa järkevä kokonaisuus, eikä siitä sellaista tule ilman yhteistyötä."
    Lisäksi Soininvaara pakottaisi virkamiehet kehittämään laskentamenetelmän, jossa hyväksyttävällä tavalla ennakoitaisiin myös toimenpiteiden vaikutukset ihmisten käyttäytymisen. "Jotta ei enää säästötoimina tehtäisi sellaista, joka vain siirtää menot entistä suurempina toiseen paikkaan", hän sanoo.


Ulkoasiainministeri:
Erkki Tuomioja (sd.)

Myös ulkoasiainhallinnon salkkukaavailuissa on nähtävissä puoltoa demareiden suuntaan. Tuomioja kerää kiitosta omaperäisyydestään ja järkevyydestään.
    "Valistuneen ja solidaarisen ulkopoliittisen ajattelun ja vaikuttamisen todellinen työmyyrä ja sosiaalidemokraattinen intelligentti saa lopultakin ansaitsemansa haasteen", maalailee Kimmo Louekari.
Haastajat: Tarja Halonen, Paavo Väyrynen, Esko Aho

Oikeusministeri:
Anneli Jäätteenmäki (kesk.)

Oikeusministeriöön vihreät valtuutetut istuttivat keskustalaisen haastajan. Hän "uskaltaa käsitellä ikäviäkin asioita, plussana vakavamielisyys", luonnehtii Matti Leskelä.
Haastajat: Paavo Nikula, Kimmo Sasi, Tuija Brax

Sisäasiainministeri:
Jouni Backman (sd.)

Backmania kehuttiin jopa nykyhallituksen toiseksi parhaaksi ministeriksi, eikä lievempiin arvioihinkaan tyytyvillä ole mitään sitä vastaan, etteikö nykyinen sisäasiainministeri voisi hoitaa samaa tehtävää myös vaalien jälkeen: "Backman on saanut myyräntyön käyntiin sisäasioissa. Jatkakoon", kannustaa Reijo Ollikainen.
Haastajat: Suvi-Anne Siimes, Maria-Kaisa Aula, Elisabeth Rehn

Puolustusministeri:
Tarja Halonen (sd.)

Halosella on vihreiden valtuutettujen sympatiat puolellaan. Hänelle availlaan ovia monista ministeriöistä, mutta puolustusministeriö vie voiton.
    "Tarja Halonen suurena humanistina olisi omiaan tasoittelemaan militanttien pyrkimyksiä", arvioi Terho Taarna.
Haastajat: Suvi-Anne Siimes, Kimmo Kiljunen, Kalle Könkkölä

Kauppa- ja teollisuusministeri:
Satu Hassi (vihr.)

Vaikka Hassin nimi vilahteli myös valtiovarain- ja liikenneministerikandidaattien joukossa, hänellä oli eniten kannatusta kauppa- ja teollisuusministeriön johtopaikalle.
    Timo Lahti haluaisi Hassin avulla "energia-asiat hoitoon ja ministeriön yhden asian liikkeen kuriin". Tärkeitä asioita ovat myös vihreä verouudistus ja teollisuuspolitiikan uudistaminen.
    Riitta Paimensalo kehuu Hassia kovaksi neuvottelijaksi. "Vihreät ovat innovatiivisia, ja sitä tarvitaan juuri nyt tällä sektorilla", perustelee puolestaan Matti Leskelä.
Haastajat: Sirpa Pietikäinen, Bjarne Kallis, Kalle Könkkölä

Kauppa- ja teollisuusministeri Satu Hassi panisi sananmukaisesti tuulemaan. Ministeriössä laadittaisiin toimintaohjelma energiaa säästävän tekniikan edistämiselle ja sitä kautta energian käytön vähentämiselle vuoteen 2005 mennessä.
    Ministeriössä valmisteltaisiin myös ohjelma uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. "Tavoite olisi, että tuulivoiman osuus energiantuotannosta olisi viisi prosenttia vuonna 2010 ja kymmenen prosenttia vuonna 2020. Puuhakkeen käyttö taas nousisi vuosittain kymmenen miljoonaa kuutiota vuoteen 2010 saakka", Hassi laskeskelee.
    Hassi aloittaisi kokeiluohjelman sellaisten energiaomavaraisten pientalojen kehittämiselle, joissa kesällä tuotettaisiin auringolla vetyä, jota sitten talvella käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon.
    Uutta suoraa sähkölämmitystä ei enää annettaisi asentaa ja valtio avustaisi vanhoja sähkön käyttäjiä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin.
    Kivihiilivoimalat muutettaisiin maakaasukäyttöisiksi vuoteen 2007 mennessä ja hiilidioksidipäästöt käännettäisiin laskuun vuodesta 2000 alkaen, Hassi kaavailee.
    Elinkeinopolitiikassa Hassi suosisi palvelu- ja uuden tekniikan yritysten kehittämistä. Tietotekniikan alalla hän edistäisi etenkin sisältöjä tuottavaa yritystoimintaa ja tukisi erityisesti naisten panosta tällä alalla kuten muissakin tekniikan ja tietotekniikan tehtävissä.


Liikenneministeri:
Sirpa Pietikäinen (kok.)

Jos Satu Hassi istutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöön, liikenneministerin tehtävät korjaisi Sirpa Pietikäinen. "Jos tänne pitää autopuolueista joku laittaa, niin Sirpa on hyvä valinta", aprikoi Timo Lahti. Hän pitää Pietikäisen valintaa kuitenkin toiveajatteluna.
    Mutta olisi liikenneministerin salkulle ottajia myös vihreiden joukossa. "Liikenneministeriössä voisimme viedä vihreää liikennepolitiikkaa eteenpäin", sanoo Reijo Ollikainen. Hän näkee vihreän liikennepolitiikan haasteina muun muassa raideliikenteen kehittämisen ja mainonnan rajoittamisen.
Haastajat: Satu Hassi, Antti Kalliomäki, Hannele Luukkainen

Opetusministerit:
Olli-Pekka Heinonen (kok.),
Claes Andersson (vas.)

Heinosen työhön vihreät valtuutetut ovat niin tyytyväisiä, että muut ehdokkaat jäivät kauas hänen taakseen. Heinosen todettiin olevan lapsenkasvoisuudestaan huolimatta mies paikallaan.
    Vanhassa olisi vara parempi myös kulttuuripuolella. Matti Envallin mukaan Claes Andersson saisi palata kulttuuriministerin paikalle, koska hän on "monipuolisesti lahjakas, kiihkoton ja järkevä pragmaatikko."
Haastajat: Irina Krohn, Osmo Soininvaara, Tarja Halonen

Sosiaali- ja terveysministerit:
Ilkka Taipale (sd.),
Maria Kaisa Aula (kesk.)

Sosiaalipolitiikan veteraania Ilkka Taipaletta kehutaan "ennakkoluulottomaksi ja räväkäksi uudistajaksi". Maria Kaisa Aula taas kuuluu Rosa Meriläisen mielestä keskustan parhaimmistoon: "Hänen sosiaalipoliittiset linjauksensa ovat lähellä vihreitä."
    Kuitenkin siinä tapauksessa, että valtiovarainministerin paikka ei lankeakaan vihreille, Osmo Soininvaara olisi itseoikeutettu sosiaali- ja terveysministeriön vastuunkantaja. Ministeriön kautta vihreät voisivat edistää perustulojärjestelmää ja vihreää verouudistusta.
Haastajat: Suvi-Anne Siimes, Satu Hassi, Anneli Jäätteenmäki

Maa- ja metsätalousministeri:
Erkki Pulliainen

Kansanedustaja Erkki Pulliainen nousi maa- ja metsätaloussektorilla yli muiden. Pulliaisen kokemus on monen mielestä juuri tähän tehtävään sopiva: nyt olisi luomu- ja pienviljelyn puolestapuhujan vuoro.
    "Pulliaisella on alalle sopiva koulutus ja hän voisi toimia jonkinasteisena vastavoimana yksinkin kepulaisille", laskelmoi Terho Taarna. "Lisää luomua, puhtaampia elintarvikkeita ja vesistöjä", hehkuttaa Päivi Salminen.
Haastajat: Kalevi Hemilä, Pekka Haavisto, Antero Kekkonen

Maatalousministeri Erkki Pulliaisen tehtäviin vaikuttaisi paljon se, ratkeaako Agenda 2000:n kohtalo maaliskuussa.
    "Ellei, keskittyisin kiertämään kaikki jäsenvaltiot ennen kesäkuun loppua, jotta asia olisi helpompi hoitaa Suomen puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionissa", Pulliainen sanoo.
    Pulliainen laadituttaisi tuotantolohko- ja tapakohtaiset strategiat – myös luomutuotannolle, jotta maatalous pärjäisi unionin sisämarkkinoilla.
    Hän käynnistäisi hankkeen maatalouden byrokratian keventämiseksi, tekisi perusteellisen linjamuutoksen Suomen kalastuspolitiikassa sekä uudistaisi luomun markkinoinnin.
    Viimeisenä – vaan ei vähämerkityksisimpänä – myös metsätaloudesta vastaavan ministerin listalla olisi energiapuu.
    "Varmistaisin eri toimenpitein, että energiapuuksi tarkoitettu puuaines todella ohjautuu tähän tarkoitukseen. Nyt eduskunnan päätöksiä ei toteuteta."


Työministeri:
Suvi-Anne Siimes (vas.)

Kulttuuriministerin jatkamista nykytehtävässään ei toivonut kukaan, mutta muihin hallitustehtäviin vihreät olivat hänet valmiit istuttamaan. Eniten Vasemmistoliiton puheenjohtajaa tarjottiin työministeriöön.
    "Ei haittaisi, jos työministeri hiffaisi jotain kansantaloudestakin. Sopii vasureitten profiiliin", arvioi Timo Lahti.
Haastajat: Satu Hassi, Marjatta Stenius-Kaukonen, Esko-Juhani Tennilä

Ympäristöministeri:
Pekka Haavisto

Haavisto saa tunnustusta hyvin tehdystä työstä, jonka moni vihreä valtuutettu soisi jatkuvan myös seuraavassa hallituksessa. "Kuten on nähty, hän on ilmiömäinen poliittinen lahjakkuus", perustelee Kimmo Louekari.
    "Pekan olisi hyvä antaa näyttö pitkäjänteisen työn tuloksista", katsoo Marja Silvennoinen.
    Eeva Ahlgrenin mielestä Itämeren tila vaatii asian- ja historiantuntemusta, joten vihreiden on syytä jatkaa samalla ajatuksella eteenpäin.
Haastajat: Satu Hassi, Sirpa Pietikäinen, Eva Biaudet o

Ympäristöministerinä jatkavan Pekka Haaviston työlistan kärjessä olisivat kansainväliset haasteet:
    "Seuraavan hallituksen ympäristöministeriä odottavat Euroopan unionin puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät. Suomi on nostanut EU:n pohjoisen ulottuvuuden aloitteessaan voimakkaasti esille myös ympäristönsuojelun, Itämeren ja Suomen lähialueet. Kioton sopimuskin vaatii lainsäädäntöä, jolla hiilidioksidipäästöt rajoitetaan."
    Edelliseltä kaudelta Haavisto olisi jättänyt itselleen pöytälaatikkoon perinnöksi valmiin esityksen ympäristölupalaiksi. Kotimaassa työllistäisivät lisäksi luonnonsuojelu sekä rakennuslain soveltaminen:
    "Osana kansallista metsäohjelmaa Etelä-Suomen metsien suojelua lisätään. Kodinkoneiden ja elektroniikkaromun kierrätykseen on luotava pantti- tai maksujärjestelmä. Uuden rakennuslain soveltamista on valvottava – ennen kaikkea market-pykälän osalta. Kestävän kehityksen ohjelma vaatii kaikilta sektoreilta nykyistä suurempaa sitoutumista ympäristönsuojeluun", Haavisto luettelee.
ETUSIVULLE