Pääkirjoitus
Päivi Sihvola
Tuulikin tuomiolla
Kuinka panna vahingon tuottaja vastuuseen, jos se on taivaan tuuli?

TUULIKO LIE LENNÄTTÄNYT luomuviljelijän perunapeltoon geenimanipuloidun lajikkeen? Kun kutsumattomat vieraat löytyivät, terveyskauppaketju joutui Yhdysvalloissa vetämään kymmeniä tuhansia luomuchipsipusseja markkinoilta. Tarina on tosi. Vaikka se ei pelota yhtä paljon kuin esimerkiksi ennuste risteytymisen kautta syntyvistä superrikkaruohoista, niin se kertoo, että ongelmat ovat jo kaatumassa syliin. Geenimanipuloitujen kasvien ja eläinten (GMO) kasvattamiseen ja kauppaan kaivataan kipeästi pelisääntöjä.
    Kolumbiassa 175 maata on tällä viikolla hionut bioturvallisuussopimusta. Siinä punnitaan samoja asioita kuin Euroopan parlamentissa viime viikolla, eli esimerkiksi riskien arviointia ja korvausvelvollisuutta, jos ihmisten terveys tai ympäristö kärsivät.

Kun Euroopan parlamentti äänesti GMO-direktiiviä koskevista muutoksista, tuloksena on monia tärkeitä tarkennuksia, vaikka parlamentti paikoin jopa löysensi komission esitystä. Kun komissio esimerkiksi esitti seitsemän vuoden määräaikaisia lupia, niin parlamentin kannaksi tuli korkeintaan 12 vuotta.
    Koko ongelman ytimessä onkin kysymys siitä, miten uusia GMO-tuotteita tutkitaan ennen kuin ne päästetään markkinoille ja kuinka niitä seurataan sen jälkeen. Direktiiviesityksen uutuus on manipuloitujen tuotteiden seurantatutkimus, jota siis tarvitaan luvan uusimista varten. Tämä on sinällään hyvä asia. Se ei kuitenkaan auta, jos seurannalle ei ole määritelty riittävän tiukkoja laatuvaatimuksia.
    Sekä Suomessa että maailmalla on epäilty erittäin vahvasti myös ennen luvan saamista tehtävien riskiarvioiden luotettavuutta. Moratoriota vaaditaan yhä äänekkäämmin – että pitäisi ottaa aikalisä tutkimukselle ja jäädyttää kaikki uudet hakemukset.
    Esitys harventaisi markkinoille pääsyn seulaa. Kun nykyisin uudet kasvit tai eläimet tutkitaan tapaus kerrallaan, niin nyt olisi tarkoitus luoda matalan riskin luokka, jossa luvan saisi helpommin. Kriitikot kysyvät, millä viisaudella tämä luokka kyetään määrittelemään. Lisäksi jäsenmaiden lausunnonantoaikoja ollaan lyhentämässä entisestään, vaikka niihin on muutenkin ollut liian vähän aikaa.
    Parlamentti muotoili hyvin löysästi, että kansalaisiakin voidaan lupamenettelyssä kuulla. Tällainen ei riitä kuromaan umpeen sitä epäluottamuksen kuilua, joka nyt on repeämässä.

Euroopan unionissa on ehkä eniten pelätty manipuloitujen kasvien sisältämien antibioottien terveyshaittoja ja toisaalta myrkyllisiä aineksia tuottavien kasvien vaikutusta ympäristöön. Parlamentti kieltäisi molemmat. Kiinnostava yksityiskohta on se, että markkinoilla on jo "myrkkykasvi", Novartiksen kehittämä bt-maissi. Muun muassa Itävalta yrittää edelleen pitää sitä pois maasta, vaikka komissio jo olisi voinut antaa asiasta raippoja.
    Jos parlamentin muutosesitykset menevät läpi vielä neuvostossakin, yhtiöiden vastuu vahingoista muuttuu ankarammaksi ja niiden pitää ottaa pakollinen vastuuvakuutus. GMO-tapauksissa syiden ja seurausten selvittäminen on aina hyvin vaikeaa. Yksittäisen uhrin on melkein mahdotonta selviytyä taloudellisesti tai tieteellisestikään vaatimustensa toteennäyttämisestä. Todistustaakka on liian raskas. Koska tuulta ei voi tuoda tuomiolle, taakka kuuluu niille, jotka alunpitäen toivat riskin keskuuteemme. oETUSIVULLE