Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 20.8.1999

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Runeberginkatu 5 B, 9. krs
00100 Helsinki
Fax: (09) 5860 4124
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Vastuullisuutta turvekeskusteluun

Jos turvetta ei polteta, nettopäästöt vähenevät juuri polton verran.

Vapo yrittää (VL 6.8.) jälleen viherpestä turvetta harhauttavin argumentein. Tutkimusjohtaja Timo Nyrönen väittää, että hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC olisi jotenkin asiaa pohtimatta luokitellut turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi, jonka hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltäkin pahemmat.
    IPCC:n luokituksen syynä on kuitenkin se, että turpeen polton päästöt lisäävät ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta, mutta puun polton päästöt eivät.
    Kun Vapon ja muiden turpeenkaivajien polttoturve palaa voimaloissa, ilmakehää kuormittamaan karkaa 7–8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Suot sitovat hiiltä samaan aikaan jopa saman verran.
    Jos Vapon ja muiden turvetta ei poltettaisi, hiiltä ei menisi taivaalle, mutta suot sitoisivat hiiltä joka tapauksessa. Suomen nettopäästöt vähenisivät turpeenpolton verran. Siksi koko 7–8 miljoonan tonnin päästö luetaan täysimääräisenä Suomen päästötaakkaan, josta se muodostaakin peräti kymmenen prosenttia. (Turvesoiden metaanipäästöt ovat niin pieniä, että niillä ei ole merkitystä.)
    Turvetta ei polteta: polton päästöt nolla, sitominen x tonnia Turvetta poltetaan: päästöt 7–8 miljoonaa tonnia, sitominen sama x tonnia
    Hakkuutähteiden hiili taas vapautuisi joka tapauksessa ilmakehään puun lahotessa. Siksi sen polton päästöjä ei lueta mukaan päästötaakkoihin, kuten ei muunkaan puun. Kun nimittäin nuori tai täysikasvuinen puu kaadetaan polttamista varten, sitoo uusi puusto saman verran hiiltä kymmenien tai korkeintaan sadan vuoden kuluessa.
    Suon uusiutuminen taas kestää 5000 vuotta, mistä ei ole apua, kun ilmaston lämpenemisen ikävät vaikutukset ovat todellisuutta jo nyt ja vain pahentuvat lähitulevaisuudessa.
    Viimeisimpien tietojen mukaan kasvihuoneilmiön voimistuminen uhkaa luultua pahemmin myös Itämerta. Meriekosysteemit vaurioituvat, kun lisääntyvä sade alentaa suolapitoisuutta, ja jäätalviin sopeutunut meri on menettämässä jääpeitteensä.
    Ilmaston lämpenemiseen on aika suhtautua vakavasti. Turpeesta luopuminen on parhaita keinoja, jolla Suomi voi täyttää Kioton sopimuksen velvoitteet. Tästä huolimatta tämän kasvihuonevaikutuksiltaan pahimman polttoaineen käyttö on päästetty vain lisääntymään Rion kokouksen jälkeen.
    Suomen luonnonsuojeluliitto on ehdottanut turpeen käytön puolittamista lähivuosina ja sen lopettamista kokonaan pitemmällä aikavälillä. Turve on helposti korvattavissa lähinnä puulla ja maakaasulla. Kivihiilikin on ympäristömielessä turvetta parempi polttoaine. Johtuu yksinkertaisesti turpeen maakaasuakin alemmasta verotuksesta, ettei nykyisissä turvelaitoksissa pala puu turpeen sijaan. Ruotsissa on valittu turpeen sijaan puu, jonka käyttö on noin kymmenen kertaa meikäläisellä tasolla.
    Kioton sopimuksen tarkistuspisteen alkuun on nyt reilut seitsemän vuotta. Turpeen johdonmukainen korvaaminen puulla onkin aloitettava jo tällä hallituskaudella. Odotamme vihreältä ympäristöministeriltä selkeää linjaa asiassa. Vapo yrittää valheellisilla argumenteilla luoda kuvan siitä, että turpeen asema olisi jotenkin epäselvä. Ministeriön on syytä osaltaan viheltää tämä peli poikki, jos kasvihuoneilmiöön halutaan suhtautua vakavasti.

Ilpo Kuronen
luonnonsuojelupäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliittoSuot pitää pelastaa
Paljon puhutaan aiheellisesti turpeenpolton päästöjen haitallisesta vaikutuksesta maapallon ilmastoon. Pitää kuitenkin muistaa se, että turpeesta energiaa tuottavat yhtiöt (suurimpana, mutta ei kauneimpana muun muassa Vapo) tuhoavat röyhkeästi meidän asuinympäristöämme. Erämaasoiden loputtua he ovat asutuskeskuksien lähellä olevien vielä luonnontilaisien soiden kimpussa.
    Nämä suot, joiden luonnontilaisuudesta on suurta hyötyä ja iloa suurelle joukolle ihmisiä, täytyy heidän ehdottomasti jättää energiatuotannon ulkopuolelle. Kun me turvetuotannon seurauksena menetämme suon, niin sen lisäksi menetämme vielä kaupanpäällisenä suon alapuolisen vesistön luonnontilaisuudenkin.
    Turvetuottaja selittää ympäristöpäällikön suulla, että "käytämme uutta parasta mahdollista tekniikkaa". Käytettävän tekniikan vaikutus näkyy edellisillä turvetyömailla, eikä se ole lainkaan imartelevaa.

Veli Matti Kuikka
kansalaisaktivisti,
Viurusuon puolustaja
OutokumpuETUSIVULLE