Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 26.3.1999

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittaessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Eerikink. 27, 00180 Helsinki
Fax: (09) 693 3056
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Pykäliä ei pidä väistellä

Pitääkö Kemijoki-yhtiön noudattaa Suomen lakeja?

Kansanedustaja, Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen, Maija Rask ja kuusi muuta Lapin kansanedustajaa on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kemijoki Oy:n tarpeesta noudattaa heidän itsensä juuri päättyneillä valtiopäivillä hyväksymää metsälakia.
    Kysyjät haluavat siirtää mahdollisesti turhat metsänuudistamistyöt Vuotoksen allasalueella, kunnes Pohjois-Suomen vesioikeus on antanut päätöksen tekoaltaan rakentamisasiassa.
    Kysymykseen vastannut maa-ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä pitää aiheellisena selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista, että uudistamisvelvollisuutta lykättäisiin siihen saakka, kunnes Vuotoksen tekoaltaan rakentamisasiassa on annettu lainvoimainen päätös. Lykkäys edellyttäisi voimassa olevan metsälainsäädännön muuttamista.
    Lakeja säätävän Suomen eduskunnan seitsemän kansanedustajaa ja myös ministeri Kalevi Hemilä haluavat siirtää hamaan tulevaisuuteen jo suurelta osin yli kymmenen vuotta laittomasti laiminlyödyt uudistamistoimet.
    Valtiopäiväjärjestyksen mukaan "edustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia eivätkä häntä sido mitkään muut määräykset."
    Jo tähänastiset kymmenen vuoden kasvutappiot satojen hehtaarien alueella ovat merkittäviä kansantaloudellisia menetyksiä. Uudistamistöiden työllistävä merkitys Koillis-Lapissa olisi suuri, onhan kyseessä 5,5 miljoonan markan kustannuserä.
    Tämän elvyttävän työllisyyskohteen avautuminen ei vaadi edes EU-rahaa. Se vaatii vain sitä, että Kemijoki Oy:nkin on noudatettava metsälakia.

Helena Tiihonen
hallituksen puheenjohtaja
Vuotoksen voima Oy
http://personal.fimnet.fi/luonto/vapaavuotosETUSIVULLE