Kehitysmaat ulkona neuvotteluista / Vihreä Lanka 19.2.1998

Kehitysmaat ulkona neuvotteluista
Sarianna Toivonen

OECD:n MAI-neuvotteluita käydään 29 pääasiassa teollisuusmaan kesken. Niin OECD:n johto kuitenkin pyrkii siihen, että myös kehitysmaat lähtisivät MAI-sopimukseen mukaan.
   "Tässä rikotaan selkeästi sekä OECD:n omaa periaatetta kehityksen kumppanuudesta että Rion periaatetta, jonka mukaan kaikkien, joita jokin neuvoteltava asia koskee, on voitava osallistua sen valmisteluun", sanoo Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn projektisihteeri Eeva Simola.
   Se, haluavatko kehitysmaat MAI-sopimukseen mukaan vai ei, on kaksipiippuinen juttu. Kun julkinen kehitysapu on nyt koko maailmassa alimmillaan 30 vuoteen, on suorista kansainvälisistä investoinneista tullut kehitysmaissa tärkeä keino talouden kohentamiseksi.
   Toisaalta Maailman kauppajärjestö WTO:ssa 1990-luvun puolivälissä käydyt neuvottelut kansainvälisestä investointisopimuksesta kaatuivat nimenomaan kehitysmaiden, kuten Intian vastustukseen.
   Simola pitää investointien ohjailumahdollisuutta tärkeänä kehitysmaille niiden kehityspolitiikan kannalta. "Kahdenkeskisissä investointisopimuksissa kehitysmaat ovat tähän saakka voineet edellyttää investoijalta lisänä esimerkiksi sairaalan rakentamista tai mikroluottoja. Kehitysmaat ovat myös pystyneet suojaamaan omaa herkässä kehitysvaiheessa olevaa tuotantosektoriaan", Simola jatkaa.
   Räikeimmillään investointien vapauttaminen taas voisi merkitä kehitysmaiden muuntumista vaikka ongelmajätteiden keitaaksi.

"MAI voi olla myös mahdollisuus." Ulkoministeriön mukaan keskeinen kysymys myös kehitysmaiden kannalta on se, millaiseksi MAI-sopimuksen ympäristö- ja työelämälausekkeet muotoutuvat. "Kehitysmaatkin saavat aikanaan esittää esimerkiksi kansallisia poikkeuksia liittyessään sopimukseen", muistuttaa kehityspolitiikan ja koordinaation linjajohtaja Kalevi Ahti.
   Ahdin mukaan kehitysmaiden nykyisten investointisopimusten paikalliset korostukset vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, mikä on maan hallinnon ja virkakoneiston taso.
   "Kokonaisuutena MAI-sopimus voi parantaa myös kehitysmaiden sopimustasoa. Sillä voidaan saada myös esimerkiksi korruptiota kuriin", Ahti jatkaa.
   Paraikaa Britannia tekee unionin puheenjohtajamaana laajaa selvitystä MAI-sopimuksen mahdollisista vaikutuksista kehitysmaihin ja kehitysapuun. Selvityksen tulokset julkistettaneen maalis- tai huhtikuussa. o