Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 5.2.1998

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Eerikink. 27, 00180 Helsinki
Fax: (09) 693 3056
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
ELÄVÄTKÖ tohtorikolmikon metsäteollisuushankkeet ministeriön energiasuunnitelmissa?

Päätoimittaja Päivi Sihvola kirjoitti (VL, 29.1.) vihreiden suhtautumisesta ydinvoiman lisärakentamiseen ensi vuoden eduskuntavaalien ja niitä seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä. Kirjoituksessa mainittiin mahdollisuus kytkeä ydinvoima uusiutuvan – kirjoituksessa mainitut vaihtoehtoiset energianlähteet lienevät uusiutuvia? – energian massiiviseen hyödyntämiseen.
   Tuntuu aika kaukaa haetulta yhdistää nämä kaksi asiaa. Tärkeämpää olisi keskustella siitä, mihin sitä lisäsähköä tarvitaan.
   Ydinvoimalaitoksen tehoa on vaikea säätää. Sitä on helpompi ajaa tasaisella teholla, joka silloin on maksimiteho. Tarvitaan siis jokin suuri tehdas tai muita ostajia, jotka maksavat kaiken tuon sähkön.
   Löytyykö vapailla sähkömarkkinoilla ostajia? Suuri tehdasinvestointi tarkoittaisi todennäköisesti uutta hierrelaitosta metsäteollisuuteen, siis jotakin paljon energiaa ja raaka-aineita kuluttavaa pääomavaltaista tuotantoa, joka työllistää vähän suhteessa investointiin.
   Kauppa- ja teollisuusministeriö on energiankulutusennusteissaan päätynyt siihen, että massa- ja paperiteollisuuden sähkönkulutus lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2025 mennessä. Teollisuus käyttää nyt melkein puolet kaikesta sähköstä ja metsäteollisuus tästä suuren osan.
   Näyttää siis siltä, että ministeriön ennusteisiin sisältyvät ainakin jossain muodossa viime keväänä julkisuuteen tulleen tohtorikolmikon Urmas ynnä muut laskelmat metsäteollisuuden kaksinkertaistumisesta Suomessa, vaikka ainakin Metsäteollisuus ry on sanoutunut irti Urmaksen mallista.
   Kauppa- ja teollisuusministeriön ennusteet ovat kuitenkin levityksessä ympäri maata ja niitä poliitikotkin sitten soveltuvin osin toistelevat puheissaan.
   Ydinvoimaa ajetaan myös sen takia, että saataisiin sähköntuotantoon ylituotantoa, jotta hinta saataisiin pidetyksi mahdollisimman alhaalla. Ydinvoima kilpailisi siis uusiutuvan energian pois markkinoilta, koska sen jäykkä ja suuri tuotanto ajetaan verkkoon joka tapauksessa.

Sirkka Tepponen,
Suomen luonnonsuojeluliittoEkoisti edistää
autokauppaa

Tehokkaan myyntitoiminnan perussääntöjä on, että myyjä ei suo asiakkaalle mahdollisuutta vertailla omaa tuotettaan muihin vaihtoehtoihin. Jos vaihtoehtoja on, ne annetaan oman tuotevalikoiman piiristä. Myyjän kannalta hyvä asiakas on tietenkin se, joka tyytyy myyjän tarjoamaan vertailutilanteeseen.
   Näyttää siltä, että TV2:n Ekoisti -ohjelma on onnistuttu saamaan autokaupan myynninedistäjäksi.
   Ekoisti kysyy, onko uusi auto ympäristöteko ja vastaa koeajotestissä saamiensa vanhan ja uuden auton polttoaineenkulutukseen eroihin viitaten että on.
   Samalla se vahvistaa yhä kyseenalaisemmaksi käyvää uskomusta, että teknologia voisi ratkaista kaikki sen itsensä luomat ongelmat.
   Kun yksityisautoilun puolella selvästi merkittävin todellinen ympäristöteko on vähentää yksityisautoilun käyttöä, on Ekoisti-ohjelman kysymyksenasettelukin jo harhaanjohtava ja edistää autokaupan ympäristökosmeettista kikkailua.

Jussi Vaarala, Lohja


Oikaisu
Kirjoitukseeni (
VL, 29.1.) lipsahti pari virhettä, kun toimitus lyhensi sitä:
   Skanskan rakennusjätteen kierrätyskokeilu laskee kustannuksia vain kaatopaikkamaksussa.
   Sen sijaan rakennustyömaan jätteen synnynehkäisy ja minimointi kymmenkertaistivat kierrätyksestä saadut taloudelliset säästöt: Hukkamateriaalin ja pakkausten hinta, kuljetukset, ja niiden siirtely työmailla. Skanskan kokeilussa hankittiin muun muassa kodinkoneet pakkauksettomina ja laudat määrämittaan leikattuina.
   Jätteen synnynehkäisy tuotti noin 2000 markkaa säästöä jätetonnilta. Näin jätteen synnynehkäisy on kierrätystä huomattavasti taloudellisempi vaihtoehto.
   Ja vielä – savukaasuja ei mitata pääkaupunkiseudulla, vaan Anjalankoskella. Savukaasumittaukset tapahtuvat aina piipusta, ilmapuhtaus ja muut taas ilmasta.

Sirpa Kauppinen
M.Sc. in Environmental Technology
YTV:n hallituksen varajäsen