Pääkirjoitus
Päivi Sihvola
Hallitusohjelmaa
ei kirjoiteta vielä

Vielä on vuosi eduskuntavaaleihin ja monet asiat ehtivät muuttua.
Ydinvoimakeskustelu viriää hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Useiden kannanottojen rivien välistä voi lukea, että viides ydinvoimala on takuuvarmasti seuraavan hallituksen ohjelmassa. Sitä emme kuitenkaan vielä tiedä, mitä kansa vaaliuurnilla tahtoo. Emme myöskään tiedä hallituspohjaa. Hallitusohjelman yksityiskohtien hiominen lienee siis ennenaikaista.
   Ydinvoimasta voi hyvinkin tulla vaalitema, tosin sen esiin nostaminen voi kyllä jäädä Vihreän liiton ehdokkaiden harteille. Ainakin puheenjohtaja Satu Hassi on Vihreän Langan haastattelussa arvioinut, että "ydinvoimasta tulee vaaliteema, ja sehän sopii meille". Puolueessa on kuitenkin muunkinlaista ilmaa ydinvoima-teeman siunauksellisuudesta.
   On aika vaikea kuvitella, että jokin puolue nostaisi ydinvoiman lisärakentamisen keskeiseksi tavoitteekseen – sen verran se edelleen jakaa kaikkien puolueiden jäsenistöä. Epäilemättä ydinvoiman kannattajat laskevat, että hanke etenee omalla painollaankin.

Kun on vuosi vaaleihin, kaksi asiaa voi muuttaa asetelmaa. Toinen on maakaasu ja toinen on sähkömarkkinoiden vapautuminen. Maakaasun eteneminen on nyt aivan keskeinen asia. Jos siihen voidaan luottaa, into ydinvoiman rakentamiseen lientynee merkittävästi.
   Sähkömarkkinoiden vapautuminen taas on tehnyt energian hankinnan myös rajojen yli paljon joustavammaksi kuin ennen, emmekä vielä ole nähneet sen täyttä merkitystä.

Viime viikkoina on mietitty sitäkin, voisivatko vihreät olla mukana sellaisessa hallituksessa, joka ei erikseen ilmoita vastustavansa viidennen ydinvoimalan rakentamista. Sieltä käsin puolue voisi ajaa kaikkia hyviä, kannatettavia ja vähemmän ristiriitaisia asioita, mutta tässä yhdessä kohdassa asettua törmäyskurssille hallituskumppaneiden kanssa. Kysymys voi kyllä olla teoreettinen, ellei jostakin löydy niin joustava pääministeriä, että sellaisen sallisi.
   Toinen keskeinen argumentti keskustelussa on se, että hallituksessa mukana olo nähtäisiin joka tapauksessa jonkinlaisena epäsuorana tukena sen energiapolitiikalle.
   Yhtä konstia vihreät eivät ole koettaneet: paketoida ydinvoima yhteen todella massiivisen vaihtoehtoisten energialähteiden tukipaketin kanssa. Tätä ei tiettävästi koskaan ole vakavasti harkittu puolin eikä toisin.
   Ensi vuotta koskevien budjettikehysten sorvaaminen on alkamassa. Viime kierroksella vihreä verouudistus siirtyi jälleen kerran eteenpäin, nimenomaan budjettineuvotteluihin. Nyt on ainakin tämän hallituksen viimeinen hetki siirtää verotuksen painopistettä kotitalouksilta teollisuudelle. o

PS: Viime viikon pääkirjotuksessa oli virhe, kun siinä sanottiin Hollannin ympäristörahastoista saatavien tuottojen olevan verovapaita. Aivan näin suurta tukea rahastot eivät nauti – kyse on verohelpotuksista.