Kolumni
Hannu Katajamäki

Reviirinvartijoiden valtakunta
Keskusta sai maistaa omaa lääkettään, mutta tauti vaivaa yhä koko Suomea.

Suomessa on vaikea käydä uudistushenkistä keskustelua. Aratkin avaukset nitistetään, jos ne eivät ole perinteisten edunvalvontaorganisaatioiden mieleen. Yritykset käydä keskustelua vaikkapa maaseudun tulevaisuuden vaihtoehdoista muusta kuin perinteisen maatalouden näkökulmasta kilpistyvät maatalouden edunvalvonnan tylyyn suhtautumiseen.
    Maaseutukeskustelun tehokkaina salpaajina ovat Suomessa olleet MTK ja maaseudun poliittiseksi monopolikseen ominut keskustapuolue. Maaseudun edunvalvojien perinteisestä kaavasta poikkeavien maatalouden muotojen ja uutta tavoittelevien pienyrittäjien vähättely sekä erilaisuuden kammoksunta ja itseriitoisuuden illuusion ylläpitäminen ovat sysäämässä Suomen maaseudun viimeiseen liukuun.

Keskustapuolue saa nyt maistaa omaa lääkettään. Kunnianhimoinen ajatus työreformista työelämän uudistajana on törmännyt työelämän tuimiin reviirinvartijoihin. Silti keskusta on kiinnittänyt huomionsa tärkeisiin asioihin: työttömyys ei ole vähentynyt tarpeeksi, pienyritykset eivät uskalla työllistää ja määräaikainen työ on lisääntynyt. Työelämä on muuttunut ja jotakin tarvitsisi tehdä. Työreformissa väläytellään suurempaa työelämän joustavuutta ja pohditaan esimerkiksi yrityskohtaisten työehtosopimusten mahdollisuutta.
    Erityisesti SAK:ssa työreformin vastustus on tiukkaa. Parhaat voimat on valjastettu todistamaan työreformin kelvottomuutta. Tämä on reviinvartioinnin keskeinen piirre: henkiset voimavarat keskitetään uuden asian mahdottomaksi osoittamiseen. Vahingossakaan reviirinvartijoille ei tule mieleen pohtia uusien esitysten mahdollisuuksia. Uudistukset torjutaan tunnekuohuisesti ja oman näkemyksen kaikkivoipaisuudesta vakuuttuneina.

Suomelle käy huonosti, ellei reviirinvartijoiden ylivalta loivene. Uutta ei synny, jos ainoa intohimo on vastustaminen. Medialla on suuri vastuu. Tällä hetkellä olisi tärkeä keskustella vaikkapa maaseudun ja työelämän tulevaisuudesta. Olisi keskusteltava asioista ja niiden sisällöistä. Mediat eivät kuitenkaan tämmöistä suosi. Maaseudulta nostetaan esiin traktorimarssit ja maatalouden tyly kohtalo. Maaseudun uudet mahdollisuudet ja toivon näkymät eivät otsikoihin nouse. Valtakunnallista huomiota sai välittömästi se pohjalaisten viljelijöiden ryhmä, joka lähetti maatalousministeri Hemilälle hamekankaan.
    Keskustan työreformi olisi erinomainen väline käynnistää työelämän tulevaisuutta koskeva laaja keskustelu. Tästä ei ole merkkejä, sillä tiedotusvälineet seuraavat SAK:n ja keskustapuolueen välistä riitelyä. Se tulkitaan uutiseksi. Kärhämöinnin takana mahdollisesti olevat todelliset työelämän ongelmat eivät otsikoihin nouse. o