Kolumni
Juhani Tanski

Kovaan ytimeen
Heurekan roskatynnyristä löytyi nimimerkin Homo Consensus laatima, Vastahanka-lehteen tarkoitettu kirjoitus.
KANNATAN Taisto Punavalon esitystä Suomen liittymisestä Neuvostoliittoon, SEViin ja Varsovan liittoon sekä näiden kehittämistä demokratian, rauhan ja ympäristön tyyssijoiksi. Kuten Punavalo aivan oikein toteaa, niissä tehdään Suomea koskevia päätöksiä, joten meidän pitää pyrkiä niiden kovaan ytimeen.
   Vain menemällä mukaan suureen kansainväliseen yhteisöön pystymme taistelemaan demokraattisen ja vihreän Neuvostoliiton luomiseksi. Eristäytymällä suuresta sosialististen kansojen perheestä taas menetämme historiallisen tilaisuuden vaikuttaa maanosamme kehitykseen.
   Ulkopuolella olemme vain räksyttävä rakki, mutta karavaanin kulkuun haukunta ei vaikuta.

Yhdentyminen merkitsee rauhan lujittumista maanosassamme. Nationalismi on aiheuttanut lukuisia sotia meidän ja suuren naapurimme välille. Olemme kokeneet kaksi maailmansotaa.
   Kansakuntien yhdentyminen tekee sodat mahdottomiksi. Eurooppaan ankkuroituneen Suomen tulee vain varmistaa, että se ei hidasta yhteisön laajenemista länteen.
   Suomen meno ensimmäisten joukossa SEVin talous- ja rahaunionin Comemun vihoviimeiseen vaiheeseen lopettaa valuuttaspekuloinnin. Jäsenyys lisää taloutemme ennustettavuutta ja vakautta. Toisaalta Comemun ulkopuolella joutuisimme joutuisimme noudattamaan vielä norjempaa – comeconilaisempaa – talouspolitiikkaa turvataksemme markan ja politiikkamme uskottavuuden.
   Sen hintana olisi euroruplaa korkempi korkotaso. Sitä paitsi Suomi sitoutui Karlovy Varyn sopimukseen jo 1930-luvun kansanäänestyksellä.

Comemu on harkittu riski, joka kannattaa ottaa. Kannatan myös Punavalon ehdotusta Suomen liittymiseksi Varsovan liiton rauhankumppanuusohjelmaan ja tarkkailijoiden vaihtamiseksi sotaharjoituksissa, joka voi johtaa yhteisiin sotaharjoituksiin.
   Teksti loppuosasta saa selville vain eräitä väliotsikoita:
   Pulu rauhanlintuna, DDR:n vihreä talonpoikaispuolue, Miksi ToSiO tukee kansallisen sosialistin Seppä Ilmarisen taantumuksellista kampanjaa. o