Kolumni
Osmo Soininvaara

Työn vero pois arvonlisäverosta?
Työllisyyden kannalta olisi parasta alentaa sosiaaliturvamaksuja pienipalkkaisessa työssä.
ENERGIAPÄÄLLIKKÖ Markku Nivakoski Ivalosta on esittänyt, että arvonlisäveroa maksava yritys saisi ennen verojen maksua vähentää myyntituloistaan palkkamenot siinä missä tuotantotarpeiden hankintamenotkin. Nivakoski on tehnyt julkiselle keskustelulle palveluksen, kun hän on saanut yleisönsä ymmärtämään, että arvonlisäverotus on lähinnä työn verotusta. Onhan moni esittänyt, että työn verotusta vähennettäisiin arvonlisäveroa korottamalla ja palkkaveroja vähentämällä.
   Vaikka arvonlisävero määritellään yritysten myyntitulojen kautta, aika tarkkaan pätee, että yritykset maksavat arvonlisäveroa paitsi voitoistaan, myös maksamistaan koroista ja palkoista. Se on siis oikeastaan tuloveroa siinä missä kaikki muukin tulovero.
   Pääoman tuotosta maksetaan arvonlisäveroa yhtä paljon kuin työn tuotosta. Arvonlisäveron prosentti on yhtä suuri korkea- ja matalapalkkaiselle työlle. Suurena poikkeuksena tuloveroon on, että investoinnit kirjautuvat menoksi heti, eikä niitä jaksoteta poistoina tuleville vuosille. Koska valtaosa tuotannon arvosta on peräisin työpanoksesta, valtaosaltaan arvonlisäverotus on työn verottamista.

Nivakoski siis esittää, että arvonlisäveroa ei maksettaisi enää palkoista, vaan pelkästään koroista ja voitosta. Tämä vähentää arvonlisäveron tuottoa noin 30 miljardia markkaa vuodessa. Nivakoski olettaa veronalennuksen rahoittavan itsensä parantuvan työllisyyden kautta.
   Yksi ja toinen on esittänyt viime aikoina, että valtio voisi yksipuolisesti vain alentaa verotusta luottaen siihen, että rahat tulevat vilkastuvan toimeliaisuuden myötä takaisin. Aivan näin suurta kokeilua ei ennen kuitenkaan ole tohdittu esittää. Mutta toisaalta Nivakoskikin esittää asteittain etenemistä.

Mitä tekisimme, jos meillä olisi uskallusta tällaiseen verokokeiluun vaikkapa vain viidellä miljardilla? Kannattaisiko se käyttää Nivakosken esittämällä tavalla? Miksi alentaa työn verotusta epäsuorasti, kun se voitaisiin tehdä suoraan alentamalla työhön perustuvia sosiaaliturvamaksuja? Niitä kerätään paljon enemmän kuin arvonlisäveroa. Eikö Nivakosken ehdotuksen aika tule vasta sitten, kun näistä suorista palkkaveroista on ensin päästy – eikä siis ihan pian.
   Lisäksi Nivakosken ehdotuksessa on sama perusvika kuin hallituksen tähänastisissakin toimenpiteissä: ne alentavat kaiken työn verotusta tasaisesti, jolloin eniten markkoja kuluu sellaisen työn verotukeen, joka on nykyverotuksellakin kannattavaa.
   Suurin ongelmamme on huonosti koulutettujen asema. Heidän työnsä tuotto on niin huono, ettei se kestä oikein mitään veroja. Jos työn verotuksen alentamiseen on rahaa, se pitäisi keskittää heille. Parasta olisi alentaa sosiaaliturvamaksuja pienipalkkaisessa työssä. o