Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 13.8.1998

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Eerikink. 27, 00180 Helsinki
Fax: (09) 693 3056
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Kuka hoitaa kenet - ja mihin hintaan?

Erikoissairaanhoidon leikkauksista kärsivät eniten ne, jotka eivät kykene puolustautumaan.

Tämä vuosikymmen on ollut jatkuvaa palkka- ja materiaalikustannusten kasvua erikoissairaanhoidossa. Väestön vanheneminen sekä laman aiheuttamat psyykkiset, sosiaaliset jäljet näkyvät lisääntyneinä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttömäärien kasvuna. Sairaanhoitopiirit ovat kehitelleet omia mallejaan työn tuloksellisuuden, tuottavuuden sekä laadun parantamiseksi.
    Yleensä yhtälö on ollut yksioikoinen: työn määrää on lisätty vähentämällä henkilökuntaa ja sairaansijoja. Väestön sairastavuus ei valitettavasti näillä tempuilla vähene. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella jäsenkunnat ovat supistaneet eniten psykiatrisia sairaalapaikkoja. Lupaukset avohoidon kehittämisestä ovat jääneet puheiksi muiden puheiden sekaan.
    Lisäksi on muistettava että sairaalahoito on välttämätön tietyissä kriisitilanteissa. Huume- ja alkoholiongelmaiset työllistävät entistä enemmän sairaaloita. Kunnat purkivat joitakin vuosia sitten päihteidenkäyttäjien laitospaikkansa. Ainoa paikka vieroitus-, katkaisu- ja deliriööttisiin hoitoihin on psykiatrisissa sairaaloissa.
    Valtio on viime vuosina antanut kunnille yhä enemmän määräysvaltaa terveydenhuollon järjestämisessä. Palveluja on karsittu siihen tahtiin, ettei kansalaisten tasaveroisesta kohtelusta voi puhua. Huono-osaiset, vanhukset, vammaiset, psyykkisesti sairaat ovat kärsijiä. Kuntien ekonomistit laskevat tulostensa perusteella joka vuosi uudet säästökohteet. Korkeiden virkamiesten maailma ei kohtaa kansalaisten kanssa.
    Aina vastuuta kysellessään huomaa, ettei päätöstentekijöitä tahdo millään löytyä. Säästösuunnitelmien, työryhmien päättäjät piiloutuvat jonnekin verhojen taakse. Alamme pikku hiljaa kyllästyä näihin piiloutujiin. Jos on varaa tehdä rakenteellisia muutoksia perusturvaan, pitäisi olla miestä ja naista tulla se suoraan sanomaan. Kuka on suunnitellut, ideoinut ja päättänyt ja mitä näillä päätöksillä säästetään ja mihin?

Jouko Paukkeri
sairaanhoitaja/pääluottamusmies
Tays psykiatrian vastaanotto/os. 007
Tehyn Vihreät ry.
Tampere