Viikon visiitti
Kimmo Louekari

Kantti petti
Helsinki sai modernin ympäristöohjelman, mutta minne unohtui liikennepolitiikka?

Helsingin ympäristökeskus on asiantunteva yksikkö, jonka työ on monilla alueilla esimerkillistä. Myös sen viime viikolla julkistama luonnos ympäristöohjelmaksi sisältää paljon hyviä aineksia. On kuitenkin hämmästyttävää, kuinka löysiä ja marginaalisia toimenpiteitä esitetään liikenteen ympäristöhaittojen pienentämiseksi.
    Syyksi on esitetty, että parhaillaan valmistellaan pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä ja siinä tulevat esiin kaikki merkittävät liikennepoliittiset ratkaisut.
    Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan kantti ei vain kestänyt ottaa aktiivisempaa otetta liikennepolitiikkaan. Tässä myös vihreillä, muun muassa allekirjoittaneella, on itsekritiikin paikka.
    Lähivuosina tulee saada ratkaisu länsimetroon, keskustatunneliin, kehäväyliin ja melko pian myös tietulleihin. Näiden rahoitus ja ehkäpä myös espoolainen kunnallispolitiikka ovat ongelman navassa. Valtion rahoitus länsimetroon on jäämässä pieneksi ja keskustatunnelin rahoitus lienee kokonaan ratkaisematta.
    Kun poliitikkojen valmius länsimetroon on koko ajan kasvanut, päätöksiä pitäisi kyetä nyt tekemään nopeasti. Pääkaupunkiseutu ei kestä nykyistä kasvua ja pahasti keskeneräistä liikennejärjestelmää samanaikaisesti. Jos ratkaisuja ei synny, liikenne ruuhkautuu, joukkoliikenteen osuus matkoista vähenee edelleen ja kaupunkiympäristön laatu huononee monella tapaa.

Keskustatunnelin suhteen myös vihreät ovat haparoineet. On tunnustettava, että liikenteen kolmesta haitasta kaksi eli melu ja turvallisuusriskit vähenevät merkittävästi keskustatunnelin myötä. Myös kolmas haitta pienenee, kun ilman epäpuhtauksien pitoisuudet keskustassa vähenevät.
    Toisaalta liikenteen kokonaispäästöt ilmaan eivät välttämättä alene. Vihreä fundamentaalikritiikki lähteekin siitä, että keskustatunneli ei saa lisätä liikennemääriä. Liikennemäärien kasvu keskustatunnelin vuoksi tulee olemaan kuitenkin vähäisempi tekijä kuin tunnelin hyödyt.
    Vihreiden pitää nyt esittää oma tunneliratkaisunsa tai yhtyä parhaaseen esitykseen. Optimi on tietenkin, että käyntejä tunneliin on vähän, mutta maanalainen verkko veisi silti ihmiset sujuvasti Stockmannin hissin viereen.
    Jos käyntejä tunneliin on paljon, tulee myös häiriintyviä kortteleita paljon ja liikennemäärätkin kasvavat. Tunnelin idea on viedä edes osa liikenteen haitoista maan alle ja käynnistää kävelykeskustan laajentaminen.
    Myös raidejokerin aikaistaminen ja tietullien vakava valmistelu kuuluvat vihreiden liikennepolitiikkaan. Kevyen liikenteen väylästöä parannetaan jo ohjelmaluonnoksenkin mukaan; tämä onkin yksi ohjelman liikenneosion harvoista konkreettisista ehdotuksista.
    Helsingin uudessa ympäristöohjelmassa tulee asettaa sellaiset liikennepoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka perustellaan ympäristö- ja terveyssyillä. o

Kirjoittaja on Helsingin ympäristölautakunnan jäsen ja Vihreän liiton valtuuskunnan puheenjohtaja.