Eettinen rahasto valtaa Suomea / Vihreä Lanka 23.7.1998

Eettinen rahasto
valtaa Suomea

Sarianna Toivonen
GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖT toi kesäkuussa Suomen sijoitusmarkkinoille ensimmäisen eettisen rahaston. Ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Bankenin Fund Miljö –ympäristörahasto sijoittaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti.
    Fund Miljö sanoo sijoittavansa vain "sellaisten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka tuotteillaan, palveluillaan, tutkimustoiminnallaan tai teknologiallaan suoraan tai epäsuorasti myötävaikuttavat parempaan ympäristöön". Käytännössä Fund Miljön osakesalkun sisälmys on kansainvälistä ympäristötekniikan alaa, pääasiassa jätteenkäsittely- ja vedenpuhdistusyritysten osakkeita. Noin 60 prosenttia osakkeista on yhdysvaltalaisia.

Raati valitsee ostokohteet
Fund Miljön ympäristöetiikkaa vartioi Ruotsin Maailman Luonnon Säätiö sekä sikäläinen ympäristöhallinto. Kumpaisellakin on edustaja rahaston sijoituskohteista päättävässä toimikunnassa.
    "Sijoituslautakunta päättää kaikista uusista rahastoon ostettavista yrityksistä. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen osto- ja myyntipäätökset tekee tavalliseen tapaan salkunhoitaja", Gyllenberg Rahastoyhtiöiden toimitusjohtaja Matti Byman sanoo.
    Bymanin mukaan rahastoon kelpuutetaan vain yrityksiä, joiden liikevaihdosta puolet kertyy ympäristöystävällisestä tuotannosta tai ympäristötekniikasta.
    "Periaatteessa yrityksiltä edellytetään myös hyväksyttyä ympäristöohjelmaa, ja niitä arvioidaan aina raaka-ainevalinnoista lopputuotteen kierrätettävyyteen", Byman arvioi.

Onnellisia sikoja
ja bodyshoppailua

Fund Miljö -rahastoon on kelvannut esimerkiksi Body Shopin ja McDonald'sin pakkauksia valmistavan EarthShellin osakkeita. Vesialan yrityksiin, esimerkiksi US Filteriin ja Ranskan Générale des Eauhon, rahasto taas uskoo Itä-Euroopan lisääntyvän korjausrakentamisen ja maailman vesivaroja uhkaavien katastrofien takia.
    "Totaalisen ympäristöystävällisiä yrityksiä ei tietysti montaa löydy. Kyllähän esimerkiksi onnellista sikaa ja sikajalosteita tuottavan Cranswick saattaa käyttää ydinenergiaa ja bensalla käyviä autoja", Byman sanoo.
    "Viime kädessä eettisen valinnan tekee toimikunta, mutta ei se mitään politikointia ole. Tärkeämpää on, että rahastoon sijoittaneet saavat tuottoa ja tietävät tarkkaan, minkälaisten yritysten osakkeista tuotto tulee."

"Ei sentään
maailmanparannusta"

Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen Tuomas Hukan mukaan Fund Miljö on ruotsalaisten vertailujen valossa keskitason rahasto. Viime vuonna sen tuotto oli 21,8 prosenttia ja riskiä kuvaava volatiliteetti eli tuotto-osuuden vaihtelu 16 prosenttia.
    Fund Miljö -rahasto luovuttaa sekä Ruotsissa että Suomessa 12 prosenttia sijoittajilta kerättävistä hallinnointikuluista Maailman Luonnon Säätiölle. Tämä on Suomen Maailman Luonnon Säätiön talouspäällikkö Harri Lundelinin mielestä riittävä syy siihen, että WWF markkinoi rahastoa.
    "Ei tällaisella toiminnalla sentään maailmaa paranneta, mutta kai se on parempi mainostaa ympäristörahastoa kuin mitä tahansa sijoituskohdetta. Jos ajattelee, että jokainen valinta vaikuttaa siihen miten maailma makaa, niin saahan tämänkin pienenä parantamisena nähdä", Lundelin sanoo.

"Kotimaisuuskin on arvo"
Samoilla linjoilla on myös ekotalletusten parissa työskentelevä Osuuskunta Eko-Osuusrahan toimitusjohtaja Ulla Räsänen-Virtanen. "Onhan se hyvä, että Suomeenkin saatiin vihdoin ympäristörahasto. Itse pidän kuitenkin kotimaisuutta niin tärkeänä arvona, etten tahdo sijoittaa kansainvälisiin suuryrityksiin."
    "Voihan jokainen mennä pörssiin myös itsenäisesti ja valita osakkeet oman etiikkansa mukaan. Myös luonto- ja ympäristöjärjestöjä voi tukea suoraan", Räsänen-Virtanen muistuttaa.
    Bymanin mukaan kotimainen ympäristörahasto on vielä kaukana. "Helsingin pörssistä ei esimerkiksi löydy yhtään Fund Miljöhön kelpaavaa osaketta. Ja maailmalle sijoittavan eettisen rahaston perustaminen suomalaisvoimin olisi vaikeaa: sijoittajat ovat meillä vasta heräämässä eettisyyteen, eikä rahastoilla välttämättä ole vahvaa tuntumaa kansainvälisiin osakemarkkinoihin." oEtiikka muuttuu rahaksi

Sijoitusrahasto kokoaa yhteen usean sijoittajan varoja, sijoittaa ne arvopaperimarkkinoilla ja tavoittelee sitä kautta sijoittajalle tuottoa. Eettinen rahasto yhdistää tuoton tavoittelemiseen sosiaalisia periaatteita tai ympäristöarvoja.
    Osa eettisistäkin rahastoista painottaa tuoton hakemista, mutta mutta jakaa voittojaan hyväntekeväisyyteen tai vaikka kansalaisjärjestöille. Valtaosa eettisistä rahastoista on kuitenkin nimenomaan osakerahastoja, jotka rajaavat sijoituskohteensa joillain kriteereillä.
    Rajaustapoja on käytännössä kaksi: rahasto joko kertoo, minkälaisten kriteerien mukaan toimiviin yrityksiin se sijoittaa, tai mihin se ei ainakaan sijoita. Rahasto voi siis painottaa valinnassaan vaikka sitä, millaiset olosuhteet yritys antaa työntekijöilleen, tai kieltäytyä kokonaan sijoittamasta esimerkiksi tupakkateollisuuteen.

Ostettua omaatuntoa?
Eettisiä rahastoja pilkataan usein vaurastuneiden entisten hippien omantunnon rauhoittajiksi. Toisaalta eettisistä rahastoista on povattu jopa maailmantalouden mullistusta: jos kaikki sijoituspäätökset tehtäisiin eettisin perustein, niin markkinamekanismi painaisi alas niitä yrityksiä, joiden toiminta on muuta kuin eettisesti hyväksyttävää.
    Pisimmälle eettiset rahastot ovat päässeet Yhdysvalloissa, missä noin 10 prosenttia pääomasta päätyy eettisiksi luokiteltuihin rahastoihin. Ensimmäinen eettinen rahasto perustettiin 1980-luvun alussa Kanadan Vancouverissa. o