Turha ja kallis / Vihreä Lanka 15.1.1998

Turha ja kallis
Kaisa Hildén
KESKUSTATUNNELIN vaikutusalueen asukasyhdistykset ovat myös saaneet lausua kantansa hankkeeseen. Useimmat yhdistykset jättäisivät tunnelin rakentamatta, koska sen hyöty on pieni suhteessa kustannuksiin.
   Kyösti Tiainen Töölö-Seurasta sanoo, että seurassa ei uskota tunnelin parantavan töölöläisten liikennettä. Tiaisen mukaan tunneli palvelee lähinnä läpiajoa ja suorastaan houkuttelee vieraspaikkakuntalaisia, muun muassa espoolaisia. Siksi länsimetro olisi parempi vaihtoehto. Lisäksi tunneli olisi Tiaisen mielestä suhteettoman kallis siitä saatavaan varsin laihaan hyötyyn nähden.
   Jos vaihtoehdoista pitää valita joku, Töölö-Seura kannattaa pisintä. Siitä tulisi olla yhteydet keskustan suuriin pysäköintihalleihin, jotta liikenne myös pysyisi maan alla. Lisäksi Tiainen ehdottaa, että tunnelin käyttäjiltä ryhdyttäisiin perimään tietulleja.
   Tunnelin sijaan Töölö-Seura kuitenkin panostaisi metroon ja rautatiehen. Tiainen ennustaa, että länsimetro ja muut vaihtoehdot jäävät rahan puutteessa toteutumatta, jos tunneli rakennetaan.

"Tietoa on liian vähän"
Marita Henriksson-Salonen Kampin kaupunginosayhdistyksestä kannattaa nollavaihtoehtoa, eli että tunnelia ei rakenneta. Siitä ei yhdistyksessä kuitenkaan vielä ole tarkemmin keskusteltu, koska tietoa koko hankkeesta on saatu liian vähän.
   Alunperinkään yhdistyksessä ei uskottu tunnelisuunnitelman budjetteihin, ne kun yleensä aina tuppaavat olemaan liian pieniä. Koko keskustatunnelisuunnitelma vaikutti yhdistyksen mielestä raakileelta.
   Raimo Nenonen Kallio-Seurasta ei hänkään kannata tunnelia. Hän ihmettelee, miksei ole tutkittu, mitä saataisiin aikaan, jos rahat sijoitettaisiin toisella tavalla. Hän pitää outona sitä, että julkisen liikenteen osuutta ei ole selvitetty samassa yhteydessä.
   Jos Kallio-Seuran pitäisi valita tunnelivaihtoehdoista, se olisi pisin – mutta niin, että keskustan alueella olisi liittymiä vain pysäköintihalleihin. Seura on myös käyttäjä maksaa -periaatteen kannattaja.
   Hyvinä puolina Nenonen nimeää mahdollisen laajan kävelykeskustan ja myös sen mahdollisuuden, että läpiajoliikenne poistuisi Helsingin kaduilta – tosin ne voidaan hoitaa ilman tunneliakin.
   Jos tunnelihanke toteutuu, Nenonen ei oikein usko, että rahaa riittäisi vielä länsimetroon ja muiden julkisen liikenteen vaihtoehtojen kehittämiseen.

"Tunneli syöttäisi
autoja Unioninkadulle"

Veli-Heikki Klemetti Kruununhaan asukasyhdistyksestä olisi valmis hyväksymään keskustatunnelin, jos sen yhteydessä sitoudutaan asuin- ja jalankulkuympäristön sekä joukkoliikenteen parantamiseen. Klemetti korostaa, että tunnelin pitäisi vähentää katuliikennettä, mutta nyt näyttää siltä, että tunneli syöttäisi Unioninkadun kautta vain lisää autoja katuverkkoon ja Kluuvin pysäköintiluolaan.
   "Yhteys luolaan pitää olla maan alla ja Unioninkadun aukko pitää jättää pois", Klemetti sanoo.
   Klemetti arvioi, etteivät länsimetro ja keskustatunneli sulje toisiaan pois. Hän ei pidä tunnelia kalliina, jos kustannuksia katsotaan pitkällä aikavälillä ja jos tunneli toteutetaan oikein.
   Klemetti myös ihmettelee, miksi keskustatunnelia ei nähdä seudullisena ratkaisuna, vaan maksumieheksi joutuu Helsinki. Myös tietullit olisivat Klemetin mielestä varteenotettava vaihtoehto.

"Kaisaniemi säilyisi"
Myös Mauri Virtanen Siltasaariseurasta kannattaa pisintä vaihtoehtoa, koska se suojaa Kaisaniemen puiston. Kun autot saadaan maan alle, on se puhtaampi ja turvallisempi ratkaisu luonnon ja jalankulkijoiden kannalta.
   Myös metron jatkamista Espooseen Virtanen olisi valmis kannattamaan. "Kaikilla espoolaisilla on vähintään kaksi autoa ja metron avulla niistä ainakin toinen saataisiin jäämään kotiin."
   Virtasen mukaan rahan riittäminen on suhteellinen käsite. Hänen mielestään kyse on Helsingin slummiutumisen estämisestä. Siksi Helsinkiin pitäisi päästä sekä yksityisillä että julkisilla liikennevälineillä.
   Timo Puska Merihaka-Seurasta painottaa, että jos keskustatunneli rakennetaan, Helsingin keskustan liikenneongelmat eivät saa siirtyä Hakaniemeen. Merihaka-Seuran mukaan tunneli saisi nousta pintaan vasta Kulosaaren sillan päässä, vanhan kaasulaitoksen luona.
   Puskan mielestä tunneli on hyvä vaihtoehto. Kun autoilijat joka tapauksessa ajavat Helsingin läpi, niin nyt ne ajaisivat maan alla. Päästöt vähenisivät, kun ei tarvitsisi seisoa liikennevaloissa, samoin keskustan liikenneonnettomuustilastot kaunistuisivat.
   Puska muistuttaa, että keskustatunnelista hyötyisivät myös helsinkiläiset, eivät vain espoolaiset. Puskan mukaan metron jatkaminen on espoolaisista kiinni. o