Vihreät lähtevät voimalla vaaleihin / Vihreä Lanka 28.5.1998

Vihreät lähtevät voimalla vaaleihin
Jyri Tyynelä
VIIME VIIKONVAIHTEESSA Turussa pidetyn Vihreän liiton puoluekokouksen esityslistalla oli kaksi asiaa yli muiden. Molemmat menivät puoluejohdon käsikirjoituksen mukaisesti: europarlamentaarikko Heidi Hautala valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi, ja uusi periaateohjelma hyväksyttiin pienin muotoiluin.
    Ohjelman ainoa merkittävä sisältömuutos tehtiin kohtaan, jossa luovuttiin vaatimuksesta eriyttää kirkon ja valtion toimintoja toisistaan.

Oppositio, ei kiitos!
Vihreän liiton puheenjohtaja Satu Hassi teroitti avauspuheessaan suomalaisen teollisuuden mieliin Kioton sopimuksen velvoitteita. Hänen mukaansa ilmastomuutoksen torjuminen on suurin nähtävissä oleva muutos maailmantaloudessa.
    "Suomen pitää ymmärtää asettua tämän kehityksen kärkeen eikä jättäytyä hännänhuipuksi, parkumaan halvan ydinsähkön perään. Siirtyminen kestävään energiapolitiikkaan on suuri mahdollisuus", Hassi korosti.

Kahden salkun tavoite
Hassi ilmoitti vihreiden tavoitteeksi seuraavissa hallitusneuvotteluissa kaksi ministerin paikkaa. Niiden avulla puolue haluaisi siirtää Suomen kestävään energia- ja liikennepolitiikkaan, jatkaa vihreää verouudistusta, säätää perustulon, lyhentää työaikaa sekä puhdistaa Itämeren. Viimeksi mainitusta tavoitteesta hyväksyttiin myös erillinen kannanotto.
    "Jos hallituksessa toimiminen on joskus tuntunut tukalalta, on hyvä välillä vilkaista opposition penkkiin ja miettiä, miten asiat toisten kumppanien kanssa sujuisivat", kuului ympäristöministeri Pekka Haaviston kehotus puolueväelle.
    Haaviston oma vilkaisu tuotti selvän johtopäätöksen. Keskustan nihkeä tai torjuva suhtautuminen vihreiden keskeisiin tavoitteisiin ei tee siitä todellista vaihtoehtoa nykyiselle hallitusyhteistyölle.

Perustulo on
ymmärretty väärin

Itä- ja Pohjois-Suomen vihreät toivat useissa puheenvuoroissaan saman viestin kokousyleisölle: syrjäseutujen hätä on todellinen.
    "Tuntuu siltä, että täällä rintamailla ei ihan oikeasti enää tiedetä, mitä tuolla susirajoilla tapahtuu", kiteytti Joensuun vihreiden Marjo Hämäläinen tuntoja ja peräänkuulutti uudenlaisia aluepoliittisia keinoja.
    Puoluekokous hyväksyi sunnuntaina kannanoton, jossa syrjäseutujen ongelmien ratkaisuksi vaaditaan kansallista maatalousohjelmaa, luomuviljelyn tukemista ja perustulokokeilua.
    Kansanedustaja Osmo Soininvaaran mukaan perustulo on julkisuudessa tyrmätty väärin perustein. Perustulo ei vähennä vaan lisää työn arvostusta, samalla kun se nykyisen turvan tasolle mitoitettuna selvästi laskee julkisia menoja, Soininvaara oikaisi.

Suurten norsujen tanssiin
Heidi Hautala valittiin euforisten kannatuspuheiden jälkeen puolueen presidenttiehdokkaaksi yksimielisessä äänestyksessä.
    "Me olemme nyt valmiita menemään siihen, mitä Paavo Nikula aikoinaan kutsui 'suurten norsujen tanssiksi' eli presidentinvaaleihin", kuvaili Vihreän liiton varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu historiallista päätöstä.
    Tiedotustilaisuudessa Hautala määritteli itsensä "päivystäväksi presidenttiehdokkaaksi", joka harkitusti ja turhaa kärkevyyttä vältellen ottaa esille presidentinvaaliteemoja.
    "Jossain määrin pääsemme ehkä määrittelemään niitä kysymyksiä, joista presidentinvaaleissa tulee keskustella. Pidän sitä hyvin tärkeänä ja uskon, että se voi vaikuttaa lopputulokseen", hän totesi.

Riisuttua valtaa
Puheessaan puoluekokoukselle vastavalittu presidenttiehdokas perusteli tavoitteitaan, joista tärkein on presidentin ulkopoliittisten valtaoikeuksien supistaminen entisestään. Hautalan mukaan tämä selkiyttäisi vastuu- ja valtasuhteita ja loisi avoimuutta tilanteessa, jossa hallitus ja eduskunta ovat täysin kykeneviä käyttämään ulkopoliittista valtaa. Hän turvaisi presidenttinä myös kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet.
    "Uskon, että jos ulkopolitiikassa kuunneltaisiin enemmän kansalaisjärjestöjä ja jos niiden kanssa käytäisiin myös julkista keskustelua, vältyttäisiin esimerkiksi sellaisilta virhearvioinneilta kuin Suomen Indonesian-politiikka.
    Sunnuntaina puoluekokous hyväksyi Hautalan esittämän kannanoton, jossa hallitusta vaaditaan peruuttamaan kaikki vielä käyttämättömät asevientiluvat Indonesiaan sekä tukemaan maan demokratialiikettä.

Politiikka palaa
politiikkaan

Presidenttinä Hautala pyrkisi lisäämään suoran demokratian keinoja sitovien kansanäänestysten ja kansalaisaloitteiden muodossa. Kansainvälisessä politiikassa hänen tavoitteenaan on globaali demokratia, jota voitaisiin lisätä luomalla hallitusten välisille kansainvälisille järjestöille parlamentaarisia valvontaelimiä sekä lisäämällä päätöksenteon avoimuutta. Tässä tehtävässä Hautala näkee unionin oikeutuksen.
    "Nyt on tavallaan politiikka palaamassa politiikkaan. Luulen, että keskustelu maailmantalouden ylivallasta on ollut ensimmäinen aihe, mikä on saanut uusia ihmisiä kiinnostumaan oikeasti siitä, että kuka meidän asioista päättää ja miten me voisimme palauttaa valtaa kansalaisille ja vaikkapa Suomelle tai Euroopan unionille", hän sanoi.

Punavihreä haaste
Uusi ihminen astui lauantaina politiikan kuumimpiin parrasvaloihin, kun Vasemmistoliitto valitsi puheenjohtajakseen Suvi-Anne Siimeksen.
    "Ei se varmasti ole sattuma, että kansalaisjärjestöt, vihreiden kaltaiset puolueet ja Vasemmistoliiton punavihreä siipi ovat tietoisia samoista haasteista", kommentoi Hautala uutista. o