Amerikkalainen hattutemppu / Vihreä Lanka 30.4.1998

Amerikkalainen hattutemppu
Lena Björklund
YHDYSVALTAIN maatalousministeriö USDA on tehnyt niin mielikuvituksellisisen esityksen kansallisista luomustandardeista, että siihen on tullut yli 100 000 kannanottoa. Suurimmassa osassa vastustetaan ministeriön esitystä, joka sallisi muun muassa geenimuunnellut luomutuotteet.
    Ajatus geenimanipuloiduista luomutuotteissa on saanut Yhdysvaltain Greenpeacen ideoimaan Fishberryn, marjan, jolla on kalan pää ja pyrstö. Järjestö on kampanjoinut uutta luomuluonnosta vastaan Fishberry-pukuisin aktivistein, jotka ovat menneet maatalousministeriön järjestämiin tiedotustilaisuuksiin eri puolilla maata.
    Esitykseen on aikaa esittää näkemyksiä tämän kuun loppuun. Esimerkiksi Euroopan unioni ja unionin alueella toimivat 120 kansallista luomuliittoa aikovat vielä esittää omat kommenttinsa.

Säteilytettyä luomua?
Amerikkalainen luomutuote voisi USDA:n esityksen mukaan olla säteilytettyä ja luomuviljelyssä voitaisiin käyttää lannoitteena jopa yhdyskuntajätettä. Valmiissa luomutuotteessa saisi mainita jo hyvin vähäisetkin määrät luonnonmukaista raaka-ainetta, kun niitä Euroopan unionin alueella tuotetuissa luomutuotteissa on oltava vähintään 70 prosenttia ennen kuin tuotteen yhteydessä voidaan edes viitata luonnonmukaisuuteen.
    Luomuna tuotetta voi unionin alueella markkinoida vasta, kun tuotteessa on vähintään 95 prosenttia luomumaataloudesta peräisin olevaa raaka-ainetta.
    Eläinten hyvinvointia Yhdysvaltain maatalousministeriön esitys ei mainitse lainkaan. Luonnonmukaisena nähdään tilanne, jossa eläimen koko elämä sujuu sisätiloissa, ulkoiluttamista ei vaadita.
    Esityksen kaikkein oudoimpana piirteenä pidetään silti sitä, että se kieltää sitä tiukemmat standardit. Voiko tällainen olla enää lakien ja asetusten mukaistakaan, kummeksuu Luomuliiton toimitusjohtaja Pekka Terhemaa.

Rajuilla ehdotuksilla
katsastetaan mielipiteet

Yhdysvalloissa luonnonmukaista maataloutta ei tueta millään tavoin. Se toimii vapailla markkinoilla ja onkin pärjännyt hyvin. Terhemaa epäileekin, että nyt esitellyt luomumääritelmät liittyvät laajempaan kauppapoliittiseen yhteyteen ja ovat Yhdysvaltain vaikutusvaltaisen maatalous- ja elintarviketeollisuuden ajamia.
    Kansallisia luomustandardeja on Yhdysvalloissa yritetty saada aikaan koko 1990-luvun. Amerikkalaiset luomutuotteet ovat tähän saakka noudattaneet eri osavaltioiden ja lukuisten eri järjestöjen keskenään erilaisia standardeja.

Koepallo kuluttajille?
Maatalousministeriön esitys perustuu vakaumuksellisten luomutuotannon asiantuntijoiden luomiin standardeihin, joihin ministeriö on lisännyt pahennusta herättäneet asiat. Ylitarkastaja Sampsa Heinonen Suomen maa- ja metsätalousministeriön alaisesta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta arvioi, että näin kokeillaan mikä menisi läpi. Kyseessä olisi siis eräänlainen mielipidemittaus.
    Esityksen läpimenoon Heinonen ei usko ollenkaan. Uskoa vahvistaa se, että hän tuntee amerikkalaisia luomutuottajia ja pitää tilannetta sikäläiseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvana piirteenä: villejäkin esityksiä heitetään kansalle syötteinä, mutta kansa palauttaa ne ruotuun.

Ei syytä paniikkiin
Yhdysvaltain maatalousministeri Dan Glickman tavallaan vahvisti tämän arvion kommentoidessaan tunnettujen muusikkojen äkäistä kirjettä, jossa esitys katsottiin loukkaukseksi luomuviljelijöitä kohtaan. Glickmanin mukaan ehdotusta muutetaan saadun palautteen perusteella.
    Brittilehti Guardian julkaisi maaliskuussa artikkelin aiheesta otsikolla "Antakaa meille jokapäiväinen myrkkyleipämme". Heinonen toppuuttelee uhkakuvien rakentajia: ei pitäisi pitää amerikkalaisia luomutuottajia eurooppalaisia tyhmempinä. Myös Euroopassa elintarviketeollisuus lobbasi kovasti, kun täällä luomutuotannon ehtoja valmisteltiin. Silti lopputulos oli luomuväen kannalta hyvä.

Kauppapolitiikan ongelma
Jos Yhdysvaltain maatalousministeriön esitykset menisivät läpi, olisi Euroopalla oitis kauppapoliittinen ongelma: USA-luomut olisi torjuttava täkäläisten asetusten vastaisina.
    Euroopan unionin luomusäännöt ovat paljon tiukemmat kuin USDA:n esitys. Siksi unionin ympäristövaliokunta aikoo pyytää teollisuuskomissaari Martin Bangemannilta selkeää vakuutusta siitä, ettei unionin luomusääntöjä ryhdytä väljentämään kauppasopimusten takia. Valiokunta toivoo myös, että maatalouskomissaari Franz Fischler kertoo yhdysvaltalaisille kollegoilleen, ettei unioni hyväksy luomusääntöjen löyhentämistä.
    Saksassa, jossa on maapallon suurimmat luomumarkkinat, uusien amerikkalaisten luomusäädösten läpimeno olisi erityinen ongelma. Nykyiset amerikkalaiset luomutuotteet ovat hyvin kansainvälisiä. Niiden poisjääminen eurooppalaisilta luomumarkkinoilta rajoittaisi tuotevalikoimaa kovasti.

Luonnollinen tuote
olisi menneisyyttä

Mielikuva luomutuotteesta luonnollisena ja puhtaana tuotteena rikkoutuisi pahasti, mikäli USDA:n esitys menisi läpi. Esityksestä puuttuu monia sellaisia rajauksia, joita listaamalla hyväksyttyjä tai kiellettyjä aineita saadaan aikaan. Se luo siis huomattavasti epämääräisemmän tuotantotavan ja tuotteet
    Kuvaava esimerkki on säteilytys, joka Euroopan unionissa on selkeästi kielletty. USDA:n esitys ei sitä erikseen kiellä, joten se olisi sallittua.
    Ministeriön ehdotus ei kiellä geenimuuntelua luomutuotannon missään vaiheessa, vaan sallisi jopa geenimanipuloidut torjuntaeliöt. Esitys ei tässä kohdin ennakoi kaukaista tulevaisuutta, sillä näitä eliöitä on jo markkinoilla. Unionin alueella niiden käyttö ollaan kieltämässä parhaillaan valmisteilla olevassa asetuksessa.

Kaikki kelpaa?
Kaupankäyntiä ajatellen pulmallista olisi sekin, että esitys sallisi sellaisten kasvintorjunta-aineiden käytön, joita unionin alueella ei sinänsä ole kielletty, mutta joita täällä ei tunneta.
    Esitys hyväksyisi myös kasvunsäätelyhormonien käytön. Unionin alueella niiden käyttö on kiellettyä, vaikka ne voivat olla myös luonnollista alkuperää.
    Myös lista niistä lisä- ja apuaineista, joita lopullinen luomutuote saisi sisältää, olisi Yhdysvalloissa paljon pidempi kuin Euroopassa, mikäli USDA:n esitys menisi läpi. o