Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 9.4.1998

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Eerikink. 27, 00180 Helsinki
Fax: (09) 693 3056
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Shell häipyköön Vihreästä Langasta!

Pitäisikö epäeettisyydestä syytettyjen yritysten ilmoitukset torjua?

Lehdessänne julkaistiin (VL 26.3.) Shellin ilmoitus otsikolla "Ympäristö on nautintojen lähde". Satiirisena pilana tämä voisi tietenkin mennä läpi, mutta luulen, että suurta osaa lukijoista järkytti tämänkaltaisen propagandan julkaiseminen vihreässä lehdessä.
    Shellin ihmisoikeuksien ja ympäristön kannalta erittäin kyseenalainen toiminta muun muassa Nigeriassa lienee kaikille aikaansa seuraaville ajatteleville ihmisille (myös Vihreän Langan toimitukselle?) tuttu asia.
    Ehdotankin, että Vihreä Lanka tekisi selkeän periaatteellisen linjanvedon ilmoitustilan myynnissä siten, että selkeän epäeettisesti toimivat asiakkaat jätettäisiin ulkopuolelle. Lehden julkaisemisen ei pitäisi olla yhdestä maksetusta ilmoituksesta kiinni.

Heikki Sallinen, Rovaniemi


Luotamme lukijaan
Vihreä Lanka ottaa vastaan kaikki maksetut ilmoitukset ja tulee näin jatkossakin tekemään. Julkisen lehdistötuen saamisen edellytyksenä on, että omalla rahoituksella katetaan vähintään 30 prosenttia kaikista kuluista. Ilmoitustuloista kieltäytyminen olisi itsemurha lehdelle, jonka tilaushinnat on pyritty pitämään erittäin alhaisena, jotta lehden voisivat tilata myös vähätuloisemmat.
    Vihreä Lanka ei myöskään halua tarjota valmiiksi pureskeltuja mielipiteitä lukijoille – päinvastoin kuin monet muut mediat. Lehti pyrkii tarjoamaan riittävästi tietoa ja eväitä, joiden pohjalta lukijat voivat muodostaa omat mielipiteensä. Myös ilmoitusten suhteen Vihreän Langan lukijat voivat itse päättää, millaisen viestinnän ja mainonnan he antavat vaikuttaa itseensä ja millä tavoin. Toivotan kriittisiä lukuhetkiä myös jatkossa.

Merja Hiltunen-Lagzouli
toimitusjohtaja,
Vihreä Lanka OySoininvaara oli
oikealla asialla

Ari Saukkonen oli mielestäni ymmärtänyt väärin
(VL 19.3.) Osmo Soininvaaran ja kolmen muun eduskuntaryhmän puheenjohtajan lähettämän kirjeen, jossa ehdotettiin tarkennusta toimeentulotuen myöntämisohjeisiin. Tarkoituksena ei ollut kenenkään syyllistäminen, vaan ohjeiden tarkentaminen uutta lainsäädäntöä vastaavaksi.
    Ryhmäpuheenjohtajien kirjeen mukaan sosiaalityöntekijöiden tulee selvittää, voiko nuori tuenhakija saada vanhemmiltaan avustuksia, jotka voidaan ottaa huomioon. Ellei nuori toimeentulotuen hakija saa elatusta vanhemmiltaan, on hänellä muiden edellytysten täytyessä oikeus toimeentulotukeen.
    Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Nythän vanhempien elatusta tiedustellaan toimeentulotukea hakevilta opiskelijoilta mutta ei nuorilta, jotka ovat töissä tai työttöminä.
    Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jonka myöntämisessä on kohdeltava kaikkia tasapuolisesti.

Sari Sarkomaa (kok)
kaupunginvaltuutettu, HelsinkiKettukansalaisia Arkadianmäelle!
Eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi on ehdottomasti saatava muutama kettutyttö, -poika, -nainen ja -mieskin ympäri maan – oikealla asiallahan he ovat olleet.
    Keinoista on kärhämöity. Kettukansalaisille ja heidän kymmenilletuhansille kannattajilleen, sielunveljilleen ja -sisarilleen on tässäkin yhteydessä tarjottava laillinen vaikutuskanava.

Mikko Kiio,
Espoo