Kirjeitä ja keskustelua / Vihreä Lanka 19.3.1998

Kirjeet
Tekeekö mieli sanoa? Kirjoita Lankaan, mutta lyhyesti. Tarvittessa toimitus lyhentää tekstiä. Nimimerkkikirjoituksia emme mielellämme julkaise.
Osoite: Eerikink. 27, 00180 Helsinki
Fax: (09) 693 3056
Sähköposti: lanka@vihrealanka.fi
Sosiaalitoimisto ei ole rikollisten pesä

Sosiaalipummikeskustelu on ilmeisesti siitä, että Ulf Sundqvistille ei voida mitään.

On helppo käydä puolustuskyvyttömien nuorten kimppuun ja kovistella heitä ilmaisen rahan nostamisesta. Panevathan he vain muutamia satoja markkoja yhteiskunnan rahaa kiertoon pieneen kuluttamiseensa samaan aikaan, kun Uffe pystyy lyömään pöytään kerralla miljoonan.
   Neljän hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan yhdessä tuumin lähettämä kirje Helsingin sosiaalilautakunnalle kehottaa sosiaalivirastoa tulkitsemaan toimeentulotuen jako-ohjeita niin, että elatuskyvyn selvittämiseksi pyydetään nuorilta toimeentulotuen hakijoilta selvitys heidän vanhempiensa tuloista ja varallisuudesta. Kirjeen taustalla on ilmeisesti ajatus, että rikkaat, harmonisessa ydinperheessä kasvaneet lapset keinottelevat sosiaalitoimen rahalla aikuistuttuaan. Yksi kirjeen lähettäjistä on vihreiden Osmo Soininvaara. En uskalla oikein edes ajatella sellaista vaihtoehtoa, että kirjeen lähettäjät olisivat tosissaan kaventamassa aikuisten ihmisten perusoikeutta toimeentuloon ja ripustamassa heitä vanhempiensa elätettäväksi. Mutta kirje voidaan niinkin tulkita. Oireellista on, että Helsingin sosiaalivirasto esittää vastauskirje-ehdotuksessaan, että lakia muutettaisiin niin, että vanhemmat velvoitettaisiin avustamaan alle 25-vuotiasta lastaan. Helsingin sosiaalilautakunta käsittelee viraston esitystä 24.3.
   Minulla on vahva epäilys siitä, että puheenjohtajat eivät oikein tiedä, mitä sosiaalitoimistossa tapahtuu ja millaisia ihmisiä siellä oikeasti käy. Itse olin toimeentulotukityössä 1980-luvulla ja uudelleen 1990-luvulla. Havaintoni oli, että asiakkaiden oma selviytymiskyky on radikaalisti huonontunut vajaassa kymmenessä vuodessa. Myös toimeentulotuen jakamisen ohjeet tiukentuneet todella valtavasti. Kuulustelu sosiaalityöntekijän huoneessa on niin tiukkaa, että harva talousrikoksia tutkiva poliisimieskään siihen pystyy.
   Sosiaalityöntekijät joutuvat kysymään asiakkailtaan todella intiimejä asioita, eikä kiveäkään jää kääntämättä. Puuttuu vain, että suurissa kaupungeissakin sosiaalityöntekijällä olisi aikaa lähteä kotikäynneille.
   Peruseläminen pitää turvata muuten ja toimeentulotuen olla yksi sosiaalityön tekemisen muoto. Nyt koko ajan tiukkenevilla ohjeilla viedään mattoa pois sosiaalityön alta. Perusongelma onkin nykyään siinä, että sosiaalityöntekijä joutuu epäilemään kaikkea ja kaikkia. Auttavaan ja tukevaan asiakassuhteeseen pääseminen on todella vaikeaa. Uskon kuitenkin, että parasta yhteiskunnan rahojen säästöä olisi sosiaalityöhön panostaminen ja talousrikollisten etsiminen muusta suunnasta kuin sosiaalitoimistosta.

Ari Saukkonen,
sosiaalilautakunnan jäsen (vihr.),
HelsinkiSano vapaasti
Vuotos-soutu

Kielipuolet ovat käyneet kimppuuni kuka mistäkin syystä. Norjan Alta-jokea (Altaelva, Alteelva), saamelaisten Cávco-kanjonia ja Suomen Koijärveä suojelleena en taivu Vesa Rantalan lapualaiseenkaan kielikuritukseen
(VL 5.3.). Toimin ja kirjoitin Alta- ja Koijärvi-liikkeissä ja siitä lähtien vieläpä Vaarunvuori-liikkeessä. En jälkikäteenkään ole perehtynyt kielen sensuroinnin hienouksiin. Sain kuitenkin suomen kielen asiantuntijalta Terho Itkoselta jo vuosia sitten ohjeen kirjoittaa Vaarun-liikkeestä, en vaikkapa Vaarunvuoren liikahduksista.
   Rantala kertoi historiantuntemuksensa ulottuvan Lapuan liikkeeseen. Esimerkiksi useimmat Altan seudun nimet, kuten myös Vuotoksen ja Vaarun nimet ovat kuitenkin saamelaisperäisiä. Alta-liikekin (Folkeaktionen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget) toimi hyvissä ajoin ennen monessa laulussa mainitun Altajoen parrasta. Nykytiedoin tappiovoimalaa ei enää tehtäisi.
   Kun kieltäni ei ole vieläkään leikattu, hingun siis kroonisesti hengityssairaanakin avoimesti lapsilleni: Alta-tuomio, Koijärvi-sakot ja Vuotos-soutu.

Juhani Paavola
Vaarun-liike, Korpilahti