Pääkirjoitus
Päivi Sihvola
Puolustusvoimat on puolustusasemissa
Sopu helikoptereista syntyi, mutta näytelmä jatkuu.

Tiistaina syntyneen uuden kompromissin mukaan helikoptereihin kaavailtuja rahoja leikattiin 1,2 miljardin sijasta 1,6 miljardia. Hallitusryhmien puheenjohtajat määrittelivät lisäksi valmiusyhtymien kustannuksille katon ja esittävät, että nyt saa hankkia vain kuljetuskoptereita. Kaikki hyvin?
   Ainoa varma asia kuitenkin on, että sopimuksella säästetään tulevalla budjettikierroksella 400 000 markkaa enemmän kuin hallitusryhmien vetäjät esittivät reilu viikko sitten.

Johtaja Pauli Järvenpää puolustusministeriöstä on sanonut, että kuljetuskopterit ilman taistelukoptereita ovat kuin pullasorsia – pelkkä lihava maali (VL 18.9.97).
   Seuraava eduskunta ja seuraava hallitus saavat varmasti kenraaleilta laskelmia siitä, montako taistelukonetta näiden pullasorsien saattamiseen tarvitaan.
   Tiistaisessa sopimuksessa on kuitenkin kohta, jossa edellytetään vastaavan leikkauksen eli 1,6 miljardin siirtyvän myös tulevien vuosien budjetteihin. Uskokoon ken tahtoo. Seuraava eduskunta voi aivan hyvin heittää roskiin tämän päivänpoliittisiin tarkoituksiin nikkaroidun koristuksen.
   Päätöksentekoprosessista ei muutenkaan heru tyylipisteitä. Vuosi on kiistelty siitä, mitä oikein hallituksen selonteossa viime keväänä linjattiin. Kenraalit ovat sitä mieltä, että se oli käytännössä tilausvaltuus, joka budjetissa vain teknisesti hoidetaan loppuun. Muun muassa vihreät katsovat, että selonteko antoi valtuudet vain asian valmisteluun.

Tiistaisen kompromissin kanssa voi kyllä elää, kun tietää vaihtoehdot. Niistä ikävin olisi ollut avoin piikki puolustusvoimille. Samalla olisi uhannut puolustusmenojen kasvattaminen, vaikka hyvinvoinnin perusteita koko ajan höylätään ja valtio polttaa velkarahaa.
   Puolustusministeriössä kielletään tietysti kiivaasti tällainen avoimen piikin ja rahastuksen mahdollisuus. Väitteen sanotaan olevan yhtä totta kuin kansan suussa elävät kaupunkitarut, joiden voima on lähinnä toistossa.
   Hornet-laskun jälkeen puolustusvoimien uskottavuudesta ei ole kuitenkaan ole paljon jäljellä. Hornetit ovat kasvattaneet puolustusmateriaalihankintojen momenttia huikeasti tällä vuosikymmenellä.
   Sellainen vaihtoehto ei ollut poliittisesti mahdollinen, että kopterikauppojen rahat olisi kokonaan poistettu. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut vain vastuun siirtämistä vaalien jälkeiselle eduskunnalle.

Turvallisuuspoliittinen keskustelu on jäänyt pyörimään helikoptereiden ympärille. Tämä ei ole yllätys, onhan kyse selkeästä konkreettisesta hankkeesta, johon liittyy paljon tunnelatauksia ja symboliarvoa.
   Silti on murheellista, että turvallisuudesta puhuttaessa puhutaan vain aseista. Esimerkiksi aseidenriisuntaan tai laajaan turvallisuuskäsitykseen liittyvät pohdinnat ovat täysin hautautuneet roottoreiden nostattaman pölyn alle. o