Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Aivot yhteen

Antti Kivimäki

Vihreiden ja keskustan ajatuspajat hautovat yhdessä konkreettista perustulomallia.

Vihreiden ja keskustan ajatushautomot ovat alkaneet tehdä yhteistyötä perustulotulomallin kehittämisessä. Vihreä Sivistysliitto, ViSiLi, ja tämän vuoden helmikuussa perustettu keskustaa lähellä oleva ajatushautomo Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys, Ety, järjestävät syyskuun puolivälissä perustuloa käsittelevän seminaarin.

Idea yhteisseminaariin tuli Etystä: ”ViSiLi on samojen kysymysten äärellä kuin mekin”, Etyn puheenjohtaja Matti Kalliokoski sanoo. ”Tiedonhakuvaiheessa on hyvä yhdistää voimat.”

Yhteisseminaariin on kutsuttu asiantuntijoita, tutkijoita ja päättäjiä pohtimaan, eteneekö perustulo päätöksenteossa ja millaista perustulotutkimusta ajatuspajojen kannattaisi tehdä. ViSiLin pääsihteeri Anneli Bauters kertoo, että viime vuoden think tank -hankkeissa vihreät ja keskustalaiset ajatushautomot tekivät yhteistyötä. ”Silloin huomasimme, että heidän puolellaan on hyödyllisiä ja rakentavia näkemyksiä perustulosta.”

Toistaiseksi yhteistyö rajoittuu seminaarin järjestämiseen, mutta Kalliokoski ei sulje pois jatkoa: ”Jos tehdään laskentamalleja ajatuksia konkretisoimaan, myös siinä on mahdollista tehdä yhteistyötä. Vaalit ovat nollasummapeliä, yhden hyöty on toiselta pois, mutta uusien ajatusten työstämisessä ei ole nollasummapeliä, vaan yhteistyöstä on hyötyä.”

Kalliokoski ei ole keskustan jäsen, ja hän korostaa Etyn itsenäistä roolia: ”Keskusta rakensi tietoisesti sellaisen ajatuspajan, jossa on myös puolueeseen kuulumattomia ja muihin puolueisiin kuuluvia ihmisiä. Ulostuloja ei hyväksytetä etukäteen puolueella, eikä ajatuspajan idea ole keksiä perusteluja poliitiikassa tehdyille päätöksille.” 

Perustulo ei ole keskustalle vieras aihe. Maalaisliitto ajoi voimakkaasti kansaneläkkeitä ja lapsilisiä ja ylipäätään perusturvan järjestämistä Kelan kautta eikä ansiosidonnaisen sosiaaliturvan avulla. Maaseutuyrittäjät ja muut yrittäjät eivät nauti ansioturvaa. 

Tänä vuonna julkaistussa teoksessa Vahvan keskustan tie puolueen kolmikymppiset kärkihahmot kirjoittavat perustulosta monta sivua ja arvioivat, että ”perustulotyyppiseen sosiaaliturvamalliin siirtyminen näyttää kaikesta huolimatta vääjäämättömältä”.

Myös perustuloyhteistyöstä muiden puolueiden kanssa löytyy keskustasta juuria. 1990-luvun alussa keskustan Olli Rehn kutsui koolle perustuloryhmän: edustajia keskustasta, demareista, kokoomuksesta, vihreistä ja Vasemmistoliitosta. Tarkoitus oli tehdä perustulosta vakavasti otettava poliittinen vaihtoehto. Mikään suuri puolue ei kuitenkaan ottanut perustuloa poliittiseen ohjelmaansa. Myös keskustassa perustulomieliset ovat olleet vähemmistönä. o