Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Brunila liennyttää

Jyrki Räikkä

Metsäteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen välit ovat parantuneet. Anne Brunila ei vastusta FSC-sertifikaattia.

Anne Brunilan ensimmäiset kuukaudet Metsäteollisuus ry:n johdossa ovat herättäneet ympäristöjärjestöissä varovaisia toiveita siitä, että metsäteollisuuden etujärjestö suhtautuu ympäristökysymyksiin entistä vakavammin. Odotuksia on vahvistanut Metsäteollisuudessa elokuun alussa toteutettu organisaatiouudistus, jonka yhteydessä järjestöön perustettiin kestävä kehitys ja resurssit -yksikkö.

Vuoden alusta toimitusjohtajana työskennellyt Brunila on varovainen määritellessään Metsäteollisuuden suhdetta ympäristökysymyksiin. Hän tuntuu hieman harmistuneen siitä, että uudistuksesta keskusteltaessa huomio kiinnittyy vain kestävän kehityksen yksikköön. 

”Kestävää kehitystä painotetaan, mutta toinen tärkeä asia on tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta. Toki energia- ja ympäristökysymykset sekä metsäpolitiikka liittyvät yhä enemmän toisiinsa ja niitä pitää katsoa kokonaisuutena.” 

”Sitä en voi sanoa, otetaanko ympäristöasiat nyt vakavammin kuin ennen, koska en aiemmin ole ollut tässä talossa töissä”, Brunila toteaa. 

Metsäteollisuuden organisaatiouudistusta on tulkittu myös niin, että järjestö olisi tarkistamassa kantaansa metsien sertifiointikysymyksessä. Metsäpolitiikasta aiemmin vastannut johtaja Hannu Valtanen, joka tunnetaan ympäristöjärjestöjen suosiman FSC-sertifikaatin kiivaana vastustajana, siirrettiin uudistuksen yhteydessä tarkemmin nimeämättömiin erityistehtäviin.

Brunila ei ota kantaa Valtasen syrjäyttämisen syihin, vaan kummeksuu lehdistön kiinnostusta ”henkilökysymysten veivaamiseen”. Brunila kuitenkin sanoo, ettei halua asettaa FSC-sertifiointia ja Suomessa nykyisin hallitsevaa PEFC-sertifiointia paremmuusjärjestykseen. 

”Teollisuuden näkökulmasta kaikki sertifiointijärjestelmät, jotka takaavat sen, että metsä on kestävällä tavalla hoidettu, ovat hyviä. Sen sijaan, että kiistellään sertifiointitapojen välillä, Suomessa paineen metsien sertifiointiin yleensä pitäisi lisääntyä kansainvälisesti.” 

Kesän kynnyksellä Metsäteollisuus järjesti tapaamisen kaikkien ympäristöjärjestöjen kanssa, ja tätä ennen yhteydenpito oli tiivistä etenkin Suomen WWF:n kanssa.

”WWF:n suuntaan Metsäteollisuus oli pitkään etäinen. Heti kun Brunila aloitti työssään, tapahtui avautuminen”, kuvaa Suomen WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

Suomen FSC-työryhmän varapuheenjohtaja Pasi Miettinen iloitsee siitä, että Brunila on profiloitunut kautensa alussa ympäristöasioissa. ”Toivon, että sertifiointikysymyksessä tulee päätös ekologisempaan suuntaan. Mutta vielä ei syytä laittaa kovin suuria aplodeja liikkeelle.”

Vielä skeptisemmin Brunilan tuomaan muutokseen suhtautuu Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä.

”Lupaan piirtää ison ristin seinään, kun metsäteollisuus alkaa pehmetä ympäristöasioissa.” 

Suomessa FSC-sertifiointia on vastustanut tiukimmin tuottajajärjestö MTK, joka käyttää yksityisten metsänomistajien ääntä. WWF:n Harri Karjalaisen mukaan myös keskusteluyhteys on MTK:hon on parantunut. Esimerkiksi viime keväänä uusia metsänhoitosuosituksia laadittaessa järjestöt olivat samoilla linjoilla.

”Vaikka suosituksissa ei aseteta kovin konkreettisia tavoitteita, niissä on käsitelty seikkaperäisesti ympäristönhoitoon liittyviä asioita. Kun tässä päästiin sulavaan yhteistyöhön, miksi samaan ei voitaisi päästä sertifiointikysymyksissä.” 

”Ehkä Suomeen voitaisiin luoda yhteinen metsänhoidon kriteeristö, jonka molemmat järjestelmät voisivat ottaa sisäänsä. Silloin ehdot täyttävälle metsälle voitaisiin hakea joko FSC- tai PEFC-sertifiointi – tai molemmat”, Karjalainen visioi. o

FSC (1993)

  • Ympäristöjärjestöjen suosittelema sertifiointijärjestelmä.
  • Sisältää mm. tiukempia ympäristövaatimuksia kuin PEFC.
  • Suomessa FSC-sertifioitua metsää on noin 10 000 hehtaaria.

PEFC (1999)

  • Metsänomistajien ja teollisuuden sertifiointijärjestelmien katto-organisaatio.
  • Suomalainen PEFC-kriteerit täyttävä sertifiointijärjestelmä on FFCS (1997).
  • Kevyempi ja halvempi malli metsänomistajille kuin FSC.
  • Suomessa PEFC-sertifioitua metsää on 22,1 miljoonaa hehtaaria.