Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Spontaanius vai jäsendemokratia?

Tarja Cronberg

Puolueen pitää tarkastella käytäntöjään.

Verkkokalvolle jäi kuva puoluekokouksesta: osa taputtaa riemuissaan, osa katselee hämillään ympärilleen. Kokous on juuri hyväksynyt periaateohjelmaan lisäyksen ”valtion erityissuhde kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaan on lopetettava”.

Asia ei sinänsä ole uusi, kirkon ja valtion erosta on vihreissä keskusteltu pitkään. Se, mikä hämmensi, oli lisäyksen hyväksyminen kokouksessa ilman etukäteisvalmistelua ja kenttäkeskustelua, joskin Helsingissa lisäystä oli ehdotettu. Tämä on heijastunut myös kokouksen jälkeen käytyyn keskusteluun. Lisäyksen sisällöstä on esitetty monenlaisia tulkintoja. Emme olleet täysin selvillä, mistä äänestimme.

Vihreät allekirjoittavat vaatimuksen kaikkien maailmankatsomusten tasa-arvosta. Kuitenkin lisäys aiheutti voimakkaan torjuntareaktion. Monet kristilliset äänestäjämme ovat ilmoittaneet miettivänsä, voivatko jatkossa äänestää vihreitä. Jotkut kansanedustajaehdokkaat harkitsevat ehdolle asettumista uudemman kerran, ja Mikkelin seudun Vihreät irtisanoutuivat päätöksestä välittömästi. Missä siis vika?

Puoleen puheenjohtajana koin puoluekokouksessa eteen tulleen tilanteen ongelmalliseksi. Äänestyspäätös oli selkeä, ja siis demokratia oli puhunut. Vihreä demokratia on kuitenkin muutakin kuin äänestyspäätös. Se on myös keskustelua ja yhteisen näkemyksen etsimistä. Vihreä demokratia pyrkii myös suojelemaan vähemmistöjä. Tätä periaatetta tulee soveltaa, ei vain puolueena, vaan myös puolueessa – varsinkin kun käsitellään hyvin henkilökohtaista kysymystä.

Onko siis omissa käytännöissämme parantamisen varaa? Tuleeko äänestyslista liian myöhään, ehtivätkö kaikki perehtyä siihen, kun se jaetaan aamulla kokoukseen tullessa? Jos työryhmän esittämistä ehdotuksista ei ole keskusteltu, pitäisikö ennen äänestystä varata aikaa vielä keskustelulle? Vai tulisiko esitykset tehdä hyvissä ajoin ennen kokousta, jolloin keskustelua voitaisiin käydä myös piireissä? Ovatko jotkut kysymykset niin tärkeitä, että niistä pitäisi järjestää jäsenäänestys?

Puoluehallitus keskusteli asiasta ja päätyi toistaiseksi kahteen muutosvaihtoehtoon. Toinen liittyy ohjelmaprosessin aikatauluun ja muutosesitysten tekemiseen etukäteen. Toinen antaa mahdollisuuden vaikuttaa ohjelman sisältöön vielä puoluekokouksessa, mutta edellyttää muutoksia valmistelussa ja aikatauluissa. Tässä valitaan siis myös spontaaniuden ja jäsendemokratian välillä.

Puoluehallitus jätti asian pöydälle ja jatkaa sen parissa seuraavassa kokouksessa. Sillä välin toivon, että piireissä ja yhdistyksissä käytäisiin keskustelua vaihtoehdoista. Jos haluamme lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, tulee omiakin käytäntöjämme tarkastella kriittisesti.

Itse asiasta eli uskontokuntien tasavertaisuudesta on käyty ja tullaan jatkossakin käymään aktiivista keskustelua. Hyvä niin.

Hyvää kesää kaikille! o