Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Suomi on tiemaksujen kehitysmaa

Laura Kosonen

Ministeriö patistelee keskusteluun aiheesta, josta poliitikot vaikenevat.

Suomi on Baltian maiden ohella ainoa Manner-Euroopan maa, jossa ei ole käytössä liikenteen käyttömaksuja. Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt keskustelunavauksen asiassa teettämällä selvityksen tienkäyttömaksujärjestelmistä Euroopassa.

”Tiemaksut ovat poliittisesti vaikea asia, jota ei ole meillä haluttu aktiivisesti ajaa”, toteaa yli-insinööri Armi Vilkman liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Tulevaisuudessa paineet järjestelmän luomiseksi saattavat lisääntyä, sillä Euroopan unioni pyrkii siirtämään verotusta auton ostamisesta sen käyttöön, mikä houkuttelisi kuluttajia vaihtamaan autonsa uudempiin ja ympäristöystävällisempiin.

Sveitsissä turhat ajot jäivät pois

Raskaan liikenteen tiemaksut ovat käytössä miltei kaikkialla muualla Euroopassa. Esimerkiksi Sveitsissä raskas liikenne on vähentynyt ja muuttunut ympäristöystävällisemmäksi sen jälkeen, kun tienkäyttömaksut otettiin käyttöön vuonna 2001.

”Turhat ajot ovat jääneet pois, eivätkä rekat aja enää tyhjinä. Tuottoja sijoitetaan erityisesti raideliikenteen kehittämiseen”, Vilkman kertoo.

Suomessa rekkojen kauttakulkuliikenne Venäjälle on turvallisuus- ja ympäristöriski. Vilkmanin mukaan tiemaksut voisivat tulla kysymykseen raskaan liikenteen maksuina ja pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuina.

”Suomessa pidetään tärkeänä raskaan liikenteen työllisyysvaikutuksia. Hyviä ja huonoja puolia pitäisi kuitenkin puntaroida tarkkaan”, Vilkman huomauttaa.

Esimerkiksi vihreät ja Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ovat puhuneet ruuhkamaksujen puolesta. Toistaiseksi keskustelualoitteet ovat tyrehtyneet.

”Lontoossa kaupungin pormestari ajoi asiaa omalla arvovallallaan. Hän sai puolueestaan kenkää, mutta ruuhkamaksu saatiin aikaan, ja kokemukset ovat olleet erinomaiset”, Vilkman kertoo.

Tukholmassa on kokeiltu ruuhkamaksua vuoden alusta alkaen. Maksualueelle tulleiden autojen määrä on vähentynyt 25 prosenttia ja keskustan liikenne 20 prosenttia. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät autot on vapautettu ruuhkaverosta.

Satelliittipaikannus oikeudenmukaisin malli

Tiemaksut voidaan toteuttaa eri tavoin. Satelliittipaikannukseen perustuvilta järjestelmiltä odotetaan paljon. Britannia suunnittelee kaikki tiet ja ajoneuvot kattavaa järjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015.

”Paikannus takaisi kaikkein oikeudenmukaisimman maksujärjestelmän”, Vilkman toteaa. Suomessa liikennekeskustelu kilpistyy usein kaupungin ja maaseudun vastakkainasetteluksi. Paikannukseen perustuvassa järjestelmässä esimerkiksi ajo maaseudulla voitaisiin rajata maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. o