Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Mielipide

Uusiutuva energia on kynnyskysymys

Juha Tuomaalan kirjoitus ”Eurot sokaisevat Jyväskylän vihreät” (VL 23.12.) liittyi Jyväskylään suunnitellun uuden voimalaitoksen sijaintipaikkapäätökseen, joka tehtiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 28.11.2005.

Kunnallispoliittisessa päätöksenteossa Jyväskylän vihreät kantavat ympäristönäkökulman ohella vastuuta myös sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Nämä näkökulmat täytyy tulevaisuuteen katsovassa vastuullisessa politiikassa sovittaa yhteen.

Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa kaukolämpö on ekologisin lämmitysmuoto. Vihreät kannattavat uusiutuvalla bioenergialla tuotettua kaukolämpöä ja sähköä. Modernilla teknologialla rakennettu, lähinnä puuta polttava uusi voimala on Jyväskylän energiahuollon tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu. Sellaisen laitoksen toteuttaminen onnistuu arviomme mukaan paremmin Keljonlahteen kuin Rauhalahteen. Ympäristön kannalta molemmissa paikoissa on ongelmansa.

Rauhalahden voimalan tontin omistaa Fortum, kun taas Keljonlahti on kaupungin omistama alue. Vihreille kynnyskysymyksen muodostavat kuitenkin uusiutuvat energianlähteet, ei voimalaitoksen sijaintipaikka.

Ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi uusiutuviin energialähteisiin investoiminen on välttämätöntä. Jyväskylässä tähän on paremmat mahdollisuudet, jos kaukolämpö ja sähkö tuotetaan jatkossa Keljonlahdella kaupungin oman energiayhtiön omistamassa voimalaitoksessa, jonka toiminnan edellytyksistä pystymme itse päättämään. Nykyisin Jyväskylän Energia on 40 prosentin omistuksella vähemmistöosakas Fortumin kanssa yhteisessä energiayhtiössä.

Keljonlahti on yleiskaavassa merkitty pääasiassa vesiliikenteen ja vesiyhteyden tarvitsevan teollisuuden alueeksi. Satamaan on rakennettu sekä tie että rautatien pistoraide. Alue rajautuu länsipuolelta vilkkaasti liikennöityyn Jyväskylä-Tampere -rataan. Suuri osa satama-alueesta on ykkösluokan pohjavesialuetta.

Kaupunkisuunnittelun nykyinen näkemys on se, että Keljonlahden 150 hehtaarin alueelle mahtuu tarvittaessa voimala, satama ja asuinrakentamista. Myös Rauhalahden voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä on asutusta ja luonnonsuojelualue.

Jyväskylän energiahuollon nykytilanne ei ole tyydyttävä kaukolämmön huoltovarmuuden eikä sen tuotantotavan näkökulmasta. Teknisistä syistä puunkäyttöä ei voida nykyisessä Rauhalahden voimalaitoksessa lisätä. Direktiivin kiristymisen vuoksi myös kierrätyspolttoaineesta on jouduttu Rauhalahdessa luopumaan ainakin toistaiseksi.

Rakennettavaan uuteen voimalaitokseen on valittava teknologia, joka tekee mahdolliseksi uusiutuvien energianlähteiden osuuden erittäin merkittävän kasvun nykyisestä. Muussa tapauksessa niin ympäristölliset kuin päästökaupan aiheuttamat taloudelliset riskit ovat niin suuret, ettemme voi olla tukemassa uuden voimalaitoksen rakentamista.

Tuija Mäkinen
kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Jyväskylä

Paavillista energiapolitiikkaa

Vatikaani vastustaa kondomien käyttöä aidsin torjumiseksi. Pidättyminen avioliiton ulkopuolisista suhteista olisi katolinen ratkaisu ongelmaan. Kondomit voisivat Vatikaanin mukaan vapauttaa seksuaalista käyttäytymistä ja pahentaa tilannetta entisestään suunnatessaan huomiota pois ongelmien perussyistä.

Sitä paitsi kondomit eivät voisi olla yksin ratkaisu, koska niitä ei kuitenkaan voitaisi saattaa kaikkien käyttöön kaikissa tilanteissa. Kaikki eivät niitä käyttäisi, vaikka niitä saisi helposti.

Perusteluketju on looginen, mutta ikävä kyllä elämän realiteeteille vieras. Käytännössä jyrkkä suhtautuminen ehkäisyvälineisiin vaikeuttaa aidsin vastaista työtä. Inhimillinen kärsimys lisääntyy ja monien köyhien maiden kehitysedellytykset hiipuvat.

Ydinvoimaa vastustetaan vedoten siihen, että energiantuotannon ympäristöongelmien pääsyy on länsimaisessa taloudessa ja energiapolitiikassa. Ratkaisu on kulutuksen ja energiantuotannon rakenteiden muuttaminen. Lisäydinvoima voisi vahvistaa vanhoja rakenteita ja lykätä toimiin ryhtymistä ja näin pahentaa tilannetta suunnatessaan huomiota pois ongelmien perussyistä.

Ydinvoima ei voisi olla yksin ratkaisu ongelmaan, koska sitä ei kuitenkaan voitaisi ulottaa laajassa mitassa kaikkien kansojen saataville. Vastustajien perusteluketju on looginen, ikävä kyllä sekin elämän realiteeteille vieras.

Jyrkkä suhtautuminen ydinvoimaan käytännössä vaikeuttaa kasvihuonepäästöjen rajoittamista sekä öljystä ja hiilestä luopumista. Seurauksena mitä ilmeisimmin inhimillinen kärsimys lisääntyy. Ilmaston muuttuessa ja öljyvaroista taisteltaessa monien köyhien maiden kehitysedellytykset hiipuvat.

Hiilivarat eivät ole ehtymässä, niillä voidaan moninkertaisesti pilata maapallon ilmasto.

En rakasta ydinvoimaa, mutta pelkään ilmastonmuutosta.

Timo Laukkanen
Helsinki

Kohtuuton tapa periä tv-maksuja

Tuttavani joutui maksamaan 60 euroa takautuvaa tv-maksua kolmelta päivältä, vaikka ei voinut tuona aikana nähdä televisio-ohjelmia erään osan puuttumisen ja vasta meneillään olleen muuton vuoksi. Kuinka tällainen kohtuuttomuus on mahdollinen?

Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Viestintävirasto hylkäsi. Viraston mukaan ilmoitus on tehtävä ennen kuin laite otetaan käyttöön. On myös huolehdittava, että ”televisio on varastoituna pois huoneistosta siihen asti, kunnes tv-ilmoitus on tehty.” Tuttavaltani perittiin tv-maksu takautuvana kaksikertaisesti.

Miten nuori, ensi kertaa televisiota ostava saa tietoonsa, että ilmoitus pitää tehdä ennen käyttöönottoa? Miksei tv-myyjiä ole lailla velvoitettu kertomaan asiasta tai ilmoittamaan suoraan ostajien nimet tv-maksuhallintoon?

Tv-ilmoituksen tekoon tulisi olla vähintään 7 päivää aikaa, kuten auton rekisteröimiseenkin. Asiasta täytyy tiedottaa liikkeissä kaikille television ostajille.

Matti Hietala
Vaasa

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.