Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Ydinaseet – hyvä syy vastustaa ydinvoimaa

Kommentti, Tarja Cronberg

Antti Kainulainen toteaa mielipidekirjoituksessaan, että vihreät ovat väärässä vastustaessaan ydinvoimaa, ja Mikko Nummelin peräänkuuluttaa huolellisia perusteluja (VL 18.11.). Tässä entisen rauhantutkijan perustelu:

Ydinvoima ja ydinaseet ovat kuin siamilaiset kaksoset. Niillä on samat raaka-aineet, teknologia ja prosessit. Samat insinöörit hallitsevat molemmat, ja myös tutkimustulokset ovat yhteisiä.

Ainoa ero on, että ydinaseita varten raaka-ainetta, uraania, joudutaan rikastamaan pidemmälle. Se on mahdollista, jos tarvittavat sentrifugit ovat saatavilla. Lisäksi toista ydinaseiden raaka-ainetta, plutoniumia, syntyy ydinvoiman jätteenä.

Joukkotuhoaseiden – niiden joukossa ydinaseiden – leviämisen on arvioitu olevan yksi suurimmista tulevaisuuden uhkista. Ne näkyvät sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin turvallisuusopeissa ja ne on mainittu myös Suomen viime syksynä hyväksytyssä turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Uhkakuva liittyy niin valtioihin kuin terrorismiin.

Ydinpelote houkuttaa monia maita

Valtioiden välisiä suhteita säätelee ydinsulkusopimus. Sen mukaan viidellä maalla (Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina) saa olla ydinaseita, muilla ei.

Israel, Pakistan ja Intia eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Näillä kaikilla kolmella on ydinase. Ydinase on todennäköisesti kehitteillä sekä Pohjois-Koreassa että Iranissa.

Monella muulla maalla arvellaan olevan kiinnostusta kehittää ydinase.

Pohjois-Korean ja Irakin tilanteen vertailu osoittaa, että ydinpelotteella on merkitystä. Yhdysvallat teki ennaltaehkäisevän iskun Irakiin, mutta ei Pohjois-Koreaan (jolla tosin ei ole myöskään öljyä). Pelotteen lisäksi valtiot voivat haluta neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja painostaa muihin myönnytyksiin esimerkiksi kaupankäynnissä.

Rauhanomaisen käytön rajanveto on vaikeaa

Ydinsulkusopimus vahvistaa maiden rajattoman oikeuden kehittää ydinvoimaa rauhanomaisiin tarkoituksiin. Rajanveto on kuitenkin vaikeaa, mistä Iran on tärkeä esimerkki. Iran väittää kehittävänsä ydinvoimaa vain rauhanomaisiin tarkoituksiin ja vaatii itselleen oikeutta hallita koko polttoaineketjua, siis myös uraanin rikastusta.

Yhdysvallat, EU, Venäjä ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ovat ehdottaneet, että Iran luopuisi tästä. Iranin ydinreaktoreiden valmiiksi rikastettu polttoaine tulisi ehdotuksen mukaan Venäjältä, joka myös käsittelisi Iranin ydinjätteen. Iran ei ole tähän suostunut ja on aloittanut jälleen uraanin rikastamisen. Asia on nyt menossa YK:n turvallisuusneuvostoon.

Monet muut ydinvoimavaltiot voivat Iranin tavoin ryhtyä vaatimaan oikeutta hallita koko polttoaineketjua ja siten hankkia teknisen valmiuden ydinaseisiin.

Ydinmateriaali voi joutua terroristien käsiin

Terrorismiin liittyvä joukkotuhoaseiden leviäminen on toisenlainen ongelma.

Terroristien pelätään saavan käsiinsä ydinmateriaalia, joko rikastettua uraania tai plutoniumia. Näistä voidaan helposti valmistaa niin kutsuttu ”likainen pommi”, joka voi lauetessaan tappaa tuhansia – ehkä kymmeniä tuhansia – ihmisiä ja saastuttaa ympäristön.

Mitä enemmän ydinvoimaloita maailmassa on, sitä enemmän ydinpolttoaineen ja -jätteen kuljetuksia ja sitä suurempi todennäköisyys, että materiaali on myös terroristien ulottuvilla.

Ydinvoima ei ratkaise ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ydinvoimalla vaatisi joidenkin arvioiden mukaan noin kahden tuhannen uuden ydinvoimalan välitöntä rakentamista.

Tämä on todennäköisesti jo teknisestikin mahdotonta. Mutta jos tämä tehtäisiin, ydinaseiden leviämisen uhka moninkertaistuisi niin Iranin kaltaisten tapausten kuin ydinmateriaalin kuljetusten myötä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkkailijoilla ainakin riittäisi töitä. Onkin ristiriitaista, että sama järjestö sekä edistää ydinvoiman rauhanomaista käyttöä että yrittää ehkäistä ydinaseiden leviämistä.

Meidän vihreiden tehtävä on osoittaa, että energiantarve on myös tulevaisuudessa mahdollista tyydyttää uusiutuvan energian ja säästötoimien yhdistelmällä. Hyvä lähtökohta on vihreä ilmasto- ja energiaohjelma Kestävää hyvinvointia ilmastonsuojelullao

Kirjoittaja on Vihreän liiton puheenjohtaja

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.