Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Seksin ostokiellosta kiistaa

Jussi Karmala

Seksityöntekijät sanovat ostokiellon lisäävän väkivaltaa ja poliisin pelkoa. Naisjärjestöt uskovat ostokiellon parantavan naisten asemaa koko yhteiskunnassa.

Ruotsissa valtio määrittelee prostituution naisiin kohdistuvaksi väkivallaksi, joka heikentää yleistä moraalia. Prostituution vähentämiseksi seksin oston kieltävä laki tuli voimaan vuonna 1999. Seksin ostaja voi saada sakot tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Poliisin ja sosiaaliviranomaisten mukaan katuprostituutio ja seksin ostajien määrä on vähentynyt dramaattisesti.

Suomessa valmistellaan nyt lakia Ruotsin malliin. Seksin ostaminen muuttuu rikokseksi, jos eduskunta hyväksyy oikeusministeriön valmisteleman ehdotuksen ihmiskaupan, parituksen ja prostituution torjumiseksi.

Seksialan liitto (SALLI) vastustaa seksin oston kriminalisointia. Puheenjohtaja Johanna Sirkiä uskoo, että jos seksin osto on laitonta, se tekee myös prostituoiduista lainsuojattomia.

”Esimerkiksi väkivallan tai kiristyksen kohteeksi joutunut prostituoitu ei uskalla ottaa yhteyttä poliisiin, sillä siten hän vaarantaisi ammattinsa, toimeentulonsa ja ulkomaalaisten kohdalla oikeutensa oleskella maassa.”

Kirkko ja poliisi vastustavat ostokieltoa

Sirkiän mukaan Ruotsin hallitus väittää ostokiellon toimineen, mutta prostituoidut ja heitä auttavat järjestöt sanovat, että prostituoiduilla on yhä vaikeampaa.

”Ambulanssinkuljettajat kertovat, kuinka heidät soitetaan hoitamaan pahoinpideltyä naista, joka ei suostu lähtemään sairaalaan, koska hän on ulkomaalainen ja prostituoitu. Sairaalasta otettaisiin yhteys poliisiin ja nainen karkotettaisiin maasta.”

Sirkiän mukaan Ruotsissa seksin ostokielto on lisännyt prostituoitujen välisiä eroja. Kadulla työskentelevillä, ennestäänkin huono-osaisilla menee yhä huonommin, kun taas sisätiloissa työskentelevillä ja mahdollisesti internetissä ilmoittavilla työolot ovat pysyneet kohtuullisina.

Ruotsissa kiellon yhteydessä ryhdyttiin tarjoamaan prostituoiduille mahdollisuus vaihtaa alaa. SALLI:n mukaan viranomaisten pelko tekee irrottautumisen kuitenkin entistä vaikeammaksi.

Suomessa seksin ostamisen kriminalisointia vastustavat muun muassa SALLI, Stakes, keskusrikospoliisi ja Helsingin käräjäoikeus sekä evankelis-luterilainen kirkko. Ostokieltoa kannattavat muun muassa oikeus- ja ulkoministeriö, Ihmisoikeusliitto sekä Väestöliitto.

Kuinka voi suomalainen mies?

Sirkiän mielestä kiivaimpia seksin ostokiellon kannattajia ovat naisjärjestöt, joiden argumentointi on liian idealistista.

”SALLI on teoriatasolla samaa mieltä naisjärjestöjen kanssa; vastustamme ihmiskauppaa ja huono-osaisten naisten hyväksikäyttöä, emmekä halua, että kukaan joutuu prostituoiduksi vasten tahtoaan. Mutta käytännössä me näemme seksityön todellisuuden. Kriminalisointi tuo paljon enemmän haittoja kuin hyötyä.”

Vihreät Naiset ry:n puheenjohtaja Jaana Nuottanen on jyrkästi eri mieltä.

”Ei naisjärjestöillä ole liiallista idealismia. Asiassa on kyse naisten suojelusta ylipäätään. Seksin ostamisen kieltäminen on iso arvokysymys – mikä yhteiskunnassa on suotavaa ja mikä ei”, Nuottanen sanoo.

Nuottasen mielestä prostituutiokeskustelu on kapeaa. ”Jos prostituution kysyntä on kasvanut, niin pitäisi kysyä, miten suomalainen mies, hänen perheensä ja parisuhteensa jaksaa.”

Nuottasen mukaan avoin prostituutio heikentää yleistä naiskuvaa. Hänen mielestään vyyhti kiertyy myös kulutusyhteiskuntaan, mihin kaikkeen ihminen on valmis saavuttaakseen tietyn elintason.

”Prostituutiota on ollut olemassa maailman sivu, eikä se mihinkään katoa, mutta kyse on siitä, missä muodossa ja kuinka näkyvästi me haluamme sen esiintyvän.” o

Seksin osto jakanut vihreitä

Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax (vihr.) ei halua kertoa kantaansa seksin oston kriminalisointiin, koska hän on valiokunnan puheenjohtajana vastuussa asian tasapuolisesta käsittelystä. Brax kuitenkin muistelee, että kysymys on aiemmin jakanut vihreiden ryhmää.

”Minulla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tähän liittyy paljon pohdittavaa, kuten mikä on rikosoikeudellisesti tehokkain keino vähentää prostituutiota mutta samalla estää väkivallan lisääntyminen maan alle siirtyvässä prostituutiossa.”

Brax haluaa vähentää prostituutiota ylipäätään. ”Ei yhteiskunta voi jäädä katsomaan vierestä, kun maassa, jossa 1970-luvulla hädin tuskin oli ollenkaan prostituutiota, yhtäkkiä annetaan pikkutytöille signaali, että prostituutio on mahdollisuus: jos et halua mennä siivoojaksi, niin ainahan voit itseäsi myydä.” o