Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Työuupumuksen syihin on vaikea puuttua

Laura Kosonen

Psyykkisesti oireileva on vaarassa joutua kaltoinkohdelluksi myös työelämässä. Esimerkiksi työuupumuksen diagnosointi ja hoito ovat vaikeita kysymyksiä.

Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan työuupumus ja masennus eivät ole sama asia, eivätkä kaikki työssään uupuneet ole masentuneita. Uupumus-diagnoosi ei kuitenkaan oikeuta esimerkiksi Kelan sairaspäivärahaan, joten käytännössä uupuneen lääkärintodistukseen kirjoitetaan syyksi masennus.

”Työuupumus kuuluu kansainvälisessä tautiluokituksessa niin sanottuun z-luokkaan eli se ei ole varsinainen sairauden diagnoosi. Jos ihminen arvioidaan työkyvyttömäksi, siihen tarvitaan sairausdiagnoosi”, selvittää työterveyshuollon ylilääkäri Tanja Vuorela Diacor terveyspalveluista.

Diagnoosi peittää työyhteisön ongelmat

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa noin puolet vakavasti uupuneista täytti jonkin masennushäiriön kriteerit. Työuupumus johtuu usein työpaikan olosuhteista, ja sitä voitaisiin hoitaa esimerkiksi palkkaamalla lisää väkeä tai tarkistamalla työnkuvia.

Työterveyslaitoksen tutkija Kirsi Ahola pitää työuupumuksen diagnosointia monimutkaisena kysymyksenä. ”Jos uupumus diagnosoitaisiin sairaudeksi, saattaisi vaarana olla, että siitä tulee yksilön ongelma, eikä olosuhteisiin työpaikalla puututa.”

Toisaalta yhtä lailla leimaavaa voi olla se, että diagnoosiksi annetaan masennus: silloinkin kyse on yksilön sairaudesta.

Esimies on vastuussa uupumuksesta

”Pelkkä sairasloma ei työuupumusta paranna, eikä sitä välttämättä tarvita lievissä tapauksissa. Muutosten täytyy tapahtua työpaikalla”, Ahola toteaa.

Lääkärin hakeudutaan kuitenkin usein vasta sitten kun uupumus on edennyt vakavaksi. Silloin sairasloma on välttämätön.

Työturvallisuuslain mukaan esimiehellä on velvollisuus puuttua olosuhteisiin työpaikalla, mikäli työntekijän todetaan kuormittuvan työssään hänen terveyttään vaarantavalla tavalla. Käytännöt uupumustapausten käsittelystä työpaikoilla vaihtelevat kuitenkin suuresti.

”Työterveyslääkärin rooli uupumuksen tunnistamisessa on merkittävä, mutta lääkärillä ei ole työnjohdollisia valtuuksia puuttua työpaikan tilanteeseen”, Tanja Vuorela muistuttaa. Lääkäri voi kuitenkin järjestää palaverin työntekijän ja työnantajan kanssa tilanteen selvittämiseksi. o

Lisää aiheesta:

Asuntolainan vakuutus ei kata mielenterveysongelmia