Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Mielipide

Kommentti, Tuomas Aivelo

Ihmisoikeuksia vai rotanraatoja?

Suomen koe-eläinlainsäädäntöä muutetaan vihdoin, 20 vuoden jälkeen. Eduskunnan käsittelyyn päätynyt ehdotus on kuitenkin kohdannut voimakasta kritiikkiä. Uutta lakia on moitittu monin paikoin jälkeenjääneeksi ja vanhanaikaiseksi. Yksi ehdotuksen olennaisimmista puutteista koskee – vaikka tämä saattaa kuulostaa omituiselta – ihmisoikeuksia.

Opiskelupaikassani, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksella, on kiistelty moniin pääaineisiin ja biologian aineenopettajan opintoihin pakollisena kuuluvasta eläintieteen kurssista. Kurssilla leikellään eläimiä kautta linjan, selkärankaisista muun muassa sammakkoja, puluja tai kanoja ja rottia.

Osa opiskelijoista haluaisi suorittaa kurssin ja hankkia siten pätevyyden vaihtoehtoisesti ilman eläinten leikkelyä, mutta laitos ei ole myöntynyt pyyntöihin.

Omantunnonsyistä oltava oikeus kieltäytyä

Opiskelijoiden ja opettajien keskusteluissa haettiin ratkaisua ongelmaan ja vaihtoehtoja opiskelijoille, jotka eivät halua leikata eläimiä auki. Ratkaisusta jäätiin kuitenkin kauas. Todellista yhteyttä ei saatu aikaan, vaan keskustelu jäi juupas-eipäs-tasolle. Syitä voi etsiä sekä opettajien että opiskelijoiden asenteista.

Niinpä laitoksellani eläinten leikkeleminen on tällä hetkellä pakollista lähes kaikkien biologian pääaineiden opinnoissa.

Oma kysymyksensä on, onko eläinten leikkeleminen moraalisesti tai eettisesti hyväksyttävää. Tärkeämpänä pidän kuitenkin sitä, onko leikkelemisestä oikeus kieltäytyä omantunnonsyistä ja onko opiskelijalla oikeus korvaaviin opiskelumenetelmiin. Mielestäni opiskelijalla on oltava oikeus eläimiä säästäviin menetelmiin, jos ne eivät ole perinteisiä menetelmiä huonompia.

Vaihtoehdot opettavat yhtä tehokkaasti

Viime keväänä Oslossa järjestettiin toinen kansainvälinen InterNICHE-konferenssi, jossa pohdittiin koe-eläinten käytön vaihtoehtoja opetuksessa ja koulutuksessa. Sanoma oli selvä: leikkelylle on vaihtoehtoja. Niitä on laaja kirjo eettisesti hankituista eläimistä audiovisuaalisiin välineisiin ja realistisiin mallinukkeihin.

Vaihtoehtoisilla tavoilla saadaan tutkitusti aivan yhtä hyviä tuloksia. Jos opiskelija vastustaa leikkelyä jyrkästi, vaihtoehdot ovat huomattavasti tehokkaampia.

Monissa maissa, kuten Italiassa, opiskelijoilla ja työntekijöillä on laillinen oikeus kieltäytyä toiminnasta, johon käytetään koe-eläimiä. Jopa siivoojalla on oikeus kieltäytyä koe-eläintilojen siivoamisesta, ellei häntä ole varta vasten palkattu työskentelemään eläimien parissa. Syy on selkeä: ihmisillä on oikeus toimia eettisen vakaumuksensa mukaan.

Suomessa pitäisi siirtyä vastaavaan lainsäädäntöön, jotta useat biologian, lääketieteen, eläinlääketieteen ja monen muun alan opiskelijat pystyisivät opiskelemaan rakastamaansa alaa, ilman että joutuvat pelkäämään aiheuttavansa haittaa elämälle.

Elämän kunnioittaminen ei kai ole pahe?

Onneksi monissa yliopistoissa on omatoimisesti joko siirrytty vaihtoehtoisiin menetelmiin tai annettu opiskelijoille mahdollisuus vaihtoehtoiseen suoritustapaan.

Biologiaa mainostetaan usein sloganilla ”Biologia – elämän tiede”. Rotan raatoa tutkiessa moni on kysynyt, onko tämä todellista elämän tiedettä.

Eikö olisi hyvä pitää kiinni niistäkin opiskelijoista, jotka ottavat lauseen tosissaan? Eihän elämän kunnioittaminen ole tiedemaailmassa este tai pahe?

Kirjoittaja opiskelee biologiaa Helsingin yliopistossa.

Valtiollinen terrori on tosiasia

Vesa Sisätön kirjoitus ”Alas salaliittoteoriat!” (VL 9.9.) henkii ajatusta, että valtiollisten toimijoiden terroriteot ovat mahdoton ajatus. Sisättö kysyy, ovatko ”salaliittoteoreetikkojen” mielestä muutkin terroriteot kuin 9/11 esimerkiksi Euroopassa länsihallitusten tekosia. Vastauksena voisin esittää, että todellakin kaikki terroriteot olisi tutkittava avoimesti ja puolueettomasti.

Ehkäpä kylmän sodan historia opettaa meille jotain? Viime keväänä julkaistiin mielenkiintoinen sveitsiläistutkija Daniele Ganserin väitöskirjaan pohjaava kirja Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. Se kertoo Britannian ja Yhdysvaltojen Länsi-Eurooppaan perustamista salaisista armeijoista, jotka luotiin Neuvostoliiton miehityksen varalle, mutta joita alettiin eräissä maissa käyttää kommunistien nimissä tehtyihin terroritekoihin vasemmiston vaikutusvallan kasvun estämiseksi.

Naton terrori oli tuhoisinta Italiassa, jossa se kulki nimellä operaatio Gladio. Toimintaa johdettiin Pentagonista ja Brysselissä sijainneesta päämajasta, Britannian SAS koulutti salaiset sotilaat ja Italian sotilaallinen tiedustelupalvelu koordinoi toimintaa käyttäen terroritekoihin äärioikeiston järjestöjä. Tuhoisin operaatio Gladion pommi-isku tapahtui Bolognan rautatieasemalla vuonna 1980. 85 ihmistä kuoli ja noin 200 haavoittui.

Italian silloinen pääministeri Giulio Andreotti tunnusti salaiset armeijat vuonna 1990 puheessaan parlamentille. Osa terroriteoista kyettiin oikeudenkäynneissä selvittämään. Italiaa järkyttäneestä terroriaallosta käytettiin myös nimitystä ”jännitteen strategia”. Terrorismista elinkautiseen tuomitun Vincenzo Vinciguerran mukaan tarkoitus oli saada kansalaiset kääntymään valtion puoleen ja pyytämään suurempaa turvallisuutta.

Italiassa, Belgiassa ja Sveitsissä yritettiin selvittää Naton terroriin ja salaisiin armeijoihin liittyviä asioita parlamentaaristen tutkimuskomiteoiden avulla, mutta tulokset olivat vaatimattomia. Tutkimus kohtasi vaikenemisen muurin, kun maiden tiedustelupalvelut vetosivat muun muassa vaitiolosopimuksiinsa CIA:n kanssa.

Kylmän sodan aikainen terrorismi ja länsimaiden sotilaallisten tiedustelupalvelujen rooli siinä on edelleen pääosin selvittämättä, eikä ole todisteita kyseisten organisaatioiden hajottamisesta. Voidaan perustellusti kysyä, onko ”jännitteen strategia” otettu uudelleen käyttöön.

Ylläpidän yhtä Sisätön halveksimaa ”salaliittosivua” (www. 11syyskuu.org). Kyseessä ei todellakaan ole pelkkä ”amatöörien uutteruus”. 11.9.-toimintaryhmässä WTC:n tuhoutumista on tutkinut muun muassa onnettomuustutkija tekniikan tohtori Heikki Kurttila.

Kun Yhdysvaltojen geostrategian suunnittelijat ovat avoimesti ilmaisseet tarvitsevansa maailmanherruutensa toteuttamiseen ”uutta Pearl Harboria” ja se sopivasti jo vuoden kuluttua toteutuu, ei ole ”höyrypäistä” ottaa tapahtuma suurennuslasin alle.

Irakin sodan valheelliset perustelut ovat tiedossa. Milloin löytyy rohkeutta tarkastella kertomuksen edellistä vaihetta, syyskuun 11:nnen terrori-iskuja?

Hannu Yli-Karjanmaa
www.11syyskuu.org

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.