Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Ruotsi haluaa isät kotiin

Jussi Karmala

Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen ei poistanut nuorten naisten työelämäsyrjintää Pohjoismaissa.

Ruotsissa vanhempainvakuutus, jonka tyyppistä Suomeenkin kaavaillaan, ei ole poistanut nuorten synnytysikäisten naisten syrjintää työmarkkinoilla. Ruotsissa kaikki työnantajat maksavat 2,2 prosenttia työntekijän palkasta vanhempainvakuutukseen.

Ruotsin lapsi- ja perheministeriön selvitysmiehen Karl-Petter Thorwaldssonin tuore tutkimus vanhempainvapaiden uudistamisesta kertoo, että naisten työelämäsyrjinnässä ei ole kyse vain rahasta, vaan työajasta.

”Työnantajamaksuja olennaisempaa on se, kuinka paljon naiset ovat äitiysloman takia poissa töistä. Jos äiti on poissa työelämästä kaksi vuotta ja palaa tekemään esimerkiksi 75 prosenttista työaikaa, niin uralla on vaikea edetä”, Thorwaldsson kertoo puhelinhaastattelussa.

”Työnantajat miettivät aina, paljonko työntekijä on poissa töistä viidentoista seuraavan vuoden aikana. Naiset ovat poissa keskimäärin kaksi vuotta, miehet vain neljä kuukautta.”

Ruotsissa naiset tienaavat 71 prosenttia miesten tuloista. Tuloerot liittyvät synnytysikään, sillä erot alkavat kasvaa 28 vuoden iässä ja tasoittuvat 45-vuotiailla.

Isä kotiin viideksi kuukaudeksi

Thorwaldssonin mukaan naisten syrjintä vähenisi, jos isät käyttäisivät enemmän vanhempainvapaita. Tällä hetkellä ruotsalaismiehet käyttävät 19 prosenttia vanhempainvapaista, mutta Ruotsin hallitus haluaa saada vanhemmat käyttämään vapaat tasan puoliksi.

”Selvityksessä oma ehdotukseni vanhempainvapaiden jaolle on viisi kuukautta äidille, viisi isälle ja viisi vapaasti jaettavaksi. Se tasaisi työnantajan riskiä naisen ja miehen välillä. Valitettavasti suosituin näkemys on tällä hetkellä se, että perheiden pitää saada itse päättää vapaista.”

Ruotsissa vanhempainvapaata on yhteensä noin 16 kuukautta, joista 13 kuukauden ajan vanhempainvakuutus korvaa kotiin jäävälle vanhemmalle 80 prosenttia palkasta. Vapaat on korvamerkitty siten, että molempien vanhempien täytyy pitää vähintään kaksi kuukautta. Loput yhdeksän kuukautta vanhemmat saavat jakaa miten haluavat.

Vakuutus ei ratkaise ongelmaa Suomessa

Suomessa vanhempainvakuutusta ei vielä ole, mutta sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmies Janne Metsämäki esittää sellaista. Metsämäki ehdottaa vanhempainpäivärahojen korotusta nykyisestä 65–70 prosentista 80 prosenttiin palkasta. Uudistus maksaisi 178 miljoonaa euroa, ja se rahoitettaisiin kaikilta työnantajilta kerättävällä vanhempainvakuutusmaksulla. Maksu olisi 0,29 prosenttia palkasta.

Thor waldsson arvelee, ettei pelkkä vanhempainvakuutus ratkaise naisten syrjintäongelmaa myöskään Suomessa.

”Ratkaisu on määrätä isille kiintiöt vanhempainvapaista, jotka menettää, ellei niitä käytä.”

Metsämäen selvityksessä toivotaan isien pitävän enemmmän vanhempainvapaita, mutta kiintiöitä selvityksessä ei esitetä.

Suomessa vanhempainvapaan kesto on 10,5 kuukautta. Isistä vain 5,6 prosenttia käyttää muita vapaita kuin isyysloman. o

Lisää aiheesta:

Islannin lomakiintiöt saivat isätkin hoitamaan vauvojaan