Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Aikovatko demarit siirtää tuloverotuksen kunnille?

Niemeläinen

Ehdin jo viime viikolla julistaa sisäministeriön projektipäällikön Jukka Peltomäen (sd.) huiman kuntauudistusvision kylmä-kalleksi, mutta sen jälkeen on ehtinyt kuulua lisää kummia.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Eero Heinäluoma ehdotti maanantain Polemiikki-lehden haastattelussa, että tuloverot voitaisiin siirtää kokonaan kunnille palvelujen rahoittamiseksi.

”Nyt kun valtio perii rahat ja tilittää niitä kunnille, hämärtyy tietoisuus, mitkä ovat koulun, terveydenhuollon, vanhusten ja lastenhoidon kustannukset ja kuinka hyvin kunta niitä pystyy todellisuudessa järjestämään. Itsehallinnon kannalta olisi selvempää, että olisi näkyvissä, paljonko nämä maksavat ja miten hyvin ne on järjestetty”, Heinäluoma linjasi.

En ollut uskoa vanhoja silmiäni. Tuloverojen siirtämistä kokonaan kunnille on silloin tällöin ehdotettu, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Muistelen itsekin tältä paikalta joskus tukeneeni ajatusta prikulleen samoilla perusteilla, jotka Heinäluoma haastattelussaan esitti. Sisäministeriö julkaisi jo viime vuosituhannen lopulla Antti Hautamäen työryhmän selvityksen, jossa veromallia oli luonnosteltu jo varsin pitkälle. Tuolloin asia haudattiin syystä tai toisesta hiljaisuudessa.

Heinäluoma kehitteli ajatuksiaan myöhemmin viikolla Kuntamarkkinoiden johtajuusfoorumissa. ”Heinäluoman mukaan kunnallisen veromallin tarkastelu pitää sisällyttää osaksi kuntauudistusta”, kerrottiin keskiviikon lehdissä. Kuntien itsehallintoa pitää puheenjohtajan mukaan vahvistaa – ilmeisesti valtiovallan kustannuksella, sillä mistäpä muualtakaan valtaa voitaisiin kunnille siirtää.

Tämä on varsin suorasanaista puhetta, ja voisin kuvitella, että tällaisesta perusvakaumuksesta on Heinäluoman vaikea enää perääntyä.

Ovatko sosiaalidemokraatit siis kuitenkin tukemassa Peltomäen kuntamallia, johon liitettäisiin kunnallinen veromalli – ja jos näin on, minkä ihmeen takia samat sosiaalidemokraatit ehtivät jo monella suulla torjumaan Peltomäen ehdotuksen? Heinäluoman edeltäjä, eduskunnan puhemies Paavo Lipponen riensi ensimmäisenä iskemään sen kanveesiin.

Jos taas SDP ei puolueena tuekaan tätä mallia, mikä mahtaa olla puolueen puheenjohtajan asema puolueessaan? Tilanne on mitä erikoisin sikälikin, että puolueen puheenjohtaja ei kanna ministerivastuuta hallituksessa.

Kunnallinen veromalli vahvistaisi paikallisdemokratian merkitystä maailmassa, jossa merkittävät päätökset näyttävät kaiken aikaa siirtyvän kansallisvaltion tasolta toisaalta ylemmälle eli kansainväliselle ja toisaalta alemmalle eli paikalliselle tasolle.

Pidän tätä suuntausta paitsi tervetulleena myös väistämättömänä, ja Heinäluoman myöhäishavahtumista samaan maailmaan sopii pitää merkittävänä edistysaskeleena suomalaisessa demokratia- ja palvelurakennekeskustelussa.

Kuntaveromalli tekisi järjestelmän kertaheitolla läpinäkyväksi. Elinkelvottomien kuntien ja alueiden taloudellinen tilanne piirtyisi vastaanpanemattomasti kansalaisten ja veronmaksajien näkyviin. Ongelmista alettaisiin todennäköisesti lopultakin puhua niiden oikeilla nimillä.

Jos Heinäluoman nyt tukema kuntaveromalli yhdistettäisiin Peltomäen aluekuntamalliin, päästäisiin jo melko lähelle parasta mahdollista kuntarakennetta ja kuntien ja valtion välistä talousjärjestelmää.

Nyt tarvittaisiin enää Heinäluoman johtaman puolueen sitoutumista puheenjohtajansa kaukonäköiseen esitykseen. Jos Heinäluoma vielä äityisi ryhtymään syksyn mittaan valtiovarainministeriksi, voisi jotakin konkreettista alkaa tapahtua tässä ikuisuuskysymyksessä.

Tämä tosin edellyttäisi, että hallituskumppani keskusta päätyisi samalle kannalle. Se taas ei välttämättä ole ollenkaan itsestään selvää. o

Kirjoittaja on vihreitä sympatisoiva veteraanivaikuttaja, joka käyttää asemansa vuoksi nimimerkkiä.