Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Sisäinen kontrolli pettää

Riikka Kaihovaara

Amnesty Internationalin pääsihteri Irene Khan arvostelee Euroopan unionia ihmisoikeusloukkausten hiljaisesta hyväksymisestä.

Euroopan unionissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa yksittäisten maiden lait saattavat olla koko unionin arvopohjan vastaisia.

Suomessa vieraillut Amnesty Internationalin pääsihteeri Irene Khan mainitsee esimerkkinä Iso-Britannian. Pääministeri Tony Blair on esittänyt, että ääriliikkeissä mukana olevat pitäisi poistaa maasta tai heiltä voitaisiin evätä turvapaikka.

Britannia nosti uudet toimenpiteet keskusteluun myös Newcastlessa pidetyssä epävirallisessa EU:n oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa, jossa ministerit pohtivat jäsenmaiden sisäisiä toimia terrorismin torjumiseksi.

”Unionin sisällä tehdään jatkuvasti ehdotuksia, jotka vaarantavat ihmisoikeudet ilman että muut jäsenmaat puuttuvat siihen mitenkään”, Khan arvostelee.

Khanin mukaan ketään – riippumatta siitä, millaiseen rikokseen tämä on syyllistynyt – ei pitäisi palauttaa maahan, jossa on uhka joutua vainon tai kidutuksen kohteeksi. Näin vaatii myös YK:n pakolaissopimus.

Pidetään kiinni perusoikeuksista

Unioni voi painostaa uusia jäsenmaita ihmisoikeuskysymyksissä vain jäsenneuvotteluissa. Kun maa on liittynyt unioniin, mitään virallista väylää puuttua maan sisäisiin ongelmiin ei ole.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valta ei ulotu kansalliseen lainsäädäntöön, eikä se voi toimia omasta aloitteestaan.

”Jos yksi EU-maa päätyy sortamaan ihmisoikeuksia terrorismin vastaisen sodan varjolla, millaisen viestin se antaa muille jäsenmaille? EU:n kaltaisen arvoyhteisön pitäisi perustua ihmisoikeuksien kunnoittamiseen.”

Unioniin perustetaan uusi virasto

Vihreä eduskuntaryhmä on runsas vuosi sitten vaatinut ihmisoikeusvaltuutettua, jonka tehtävä olisi seurata, että unionin päätökset toteutetaan heikentämättä ihmisoikeuksia.

Euroopan neuvosto on jo ottanut askeleen tähän suuntaan ja päättänyt perustaa unioniin Perusoikeusviraston (Fundamental Rights Agency).

”Valitettavasti vaikuttaa siltä, että Perusoikeusvirasto jää varsin hampaattomaksi”, Khan pahoittelee.

Hän patistaa myös Suomea ottamaan ihmisoikeuskysymykset aktiivisemmin esiin kansainvälisillä areenoilla. Seuraava näytön paikka on vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin Suomi on EU:n puheenjohtajamaa.

Alaspäin laskeva pelon kierre

Hallitusten tehtävä on suojella kansalaistensa turvallisuutta, mikä on Khanin mielestä ymmärrettävää. ”Olin itse Lontoossa pommi-iskujen aikaan ja tunnen kyllä terrorismin aiheuttaman kauhun”, hän kertoo.

Hän varoittaa silti ajautumasta pelon kierteeseen ja vetoaa hallituksiin, että nämä pitäisivät kiinni kansalaisten vapauksista miettiessään toimenpiteitä terrorismin torjumiseksi.

”Ei ole näyttöä siitä, että valvonnan kiristäminen ja perusoikeuksien polkeminen vähentäisivät terrori-iskuja. Päinvastoin, iskut ovat vain lisääntyneet syyskuun 2001 jälkeen”, Khan muistuttaa. o

Lisää aiheesta:

Terrorismia vastaan internetiä vahtimalla