Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Mielipide

Kuka suojelee Venäjän metsiä?

Keskiaukeamajuttu metsiensuojelusta (VL 13.5.) herätti ajatuksia. Venäläiset ovat huomanneet, miten rekat ja junat kuljettavat jatkuvasti Venäjältä Suomeen täysiä lasteja hakattua puuta esimerkiksi Värtsilä-Niiralan rajanylityspaikan kautta.

Venäjän puolella kuljetuksia silmäillään alta kulmain. Suomalaiset metsäyhtiöt tekevät kuulemma sopimuksia jälkihoidosta ja istutuksista, mutta tieto asiasta ei ole kovin yleinen. En tiedä myöskään venäläisten omien hakkuiden tekijöistä. Joukossa varmaan esiintyy jonkin verran vastuuttomuutta ja puhdasta ahneuttakin.

Venäjän puuvaranto on valtava. Luin kuitenkin äskettäin lehdestä, että esimerkiksi Uralin takaisilta alueilta on kannattamatonta kuljettaa tavaraa Suomeen.

Näin ollen hakkuut tapahtunevat Karjalan-Vologdan alueilla. Saattaa olla aiheellista ottaa todella huomioon hakkuiden lisääntymisen vaikutus meikäläiseen lajistoon, kuten professori Pekka Kauppi esittää.

Minulle jäi epäselväksi, missä katsannossa Kainuun aarniometsät ovat laadukkaampia kuin Venäjän pihkanottoalueet. Ja mikä on ajatuksena suojelun edistämisessä, jossa hakataan koivumetsiä pois ja ”ennallistetaan” niitä lähelle ”alkuperäistä, havupuuvaltaisempaa metsäpeitettä”.

Ei metsässä ole mitään alkuperävaihetta. Kyseessä kai on kiertokulku, sukkessio, jossa lajisto seuraa toistaan kuin loputtomassa hidastetussa valssissa.

On hyvä, että kauniita alueita säilytetään avoimina, mutta luonnonsuojelusta ei tarkasti ottaen ole silloin kysymys. Käsittely on käsittelyä, luonto on käsittelemätön ja aina itselleen riittävä.

Tuija Nieminen
Tohmajärvi

Vaihtoehtoja on vaalittava

Toukokuun 19. päivänä Radio Helsingissä esitetystä Vihreän liiton puheenjohtajaehdokkaiden viimeisestä tentistä mieltäni jäi raskaimmin vaivaamaan Tarja Cronbergin tapa esittää lentoliikenne ainoana vaihtoehtona harvaan asutussa Suomessa. Junalla kulkemista hän pitää käytännön mahdottomuutena.

Puuttumatta Cronbergin henkilökohtaisiin valintoihin tai lentoliikenteen kuormittavuuteen toivoisin uuden puheenjohtajan kykenevän irtaantumaan vaihtoehdottomuuden retoriikasta. Vaihtoehtoja nimittäin löytyy vaikka millä mitalla. Se, miten ne punnitaan, on tyystin eri asia.

Vaatimus lentämättä jättämisestä saattaa joissakin harvoissa tilanteissa olla kohtuuton. Mahdottomuutena sitä tuskin voi silti pitää.

Harras toivomukseni on, että Vihreä liitto edustaisi arvopohjaista, avarakatseista ja punnitsevaa politiikkaa ja keskustelua vielä puheenjohtajanvaihdoksen jälkeenkin.

Markus Koljonen
Helsinki

Markus Koljonen
Helsinki

Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen myös haja-asutusalueilla on Suomessa erittäin tärkeää. Uudet kiskobussit tukevat kansalaisten tasa-arvoista pääsyä joukkoliikenteen palvelujen piiriin. Tshekkivalmisteiset kiskobussit eivät kuitenkaan ole matalalattiamallia.

Tällainen suunnittelu rajaa helposti osan kansaa pois käyttäjäkunnasta. Meidän helposti liikkeelle pääsevän kansanosan lisäksi Suomessa on joukko ihmisiä, muun muassa pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikkuvia, joille liikkuminen ei ole ihan niin helppoa. Miksi sitten hankitaan vanhaan suunnitteluun ja toteutukseen nojaavia laitteita?

Tuskin VR on ajatellut tässäkään omia varpaita kauemmaksi. Matalalattiaisten kiskobussien hankkimisella olisi ollut jopa kansantaloudellista merkitystä. Kun ihminen on omatoiminen mahdollisimman pitkään, hän myös käyttää mahdollisimman vähän sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja.

Matalalattiaisilla kiskobusseilla ukkoutuva ja akkautuva maaseutu olisi pidetty helpommin ja edullisemmin elinkelpoisena myös apuvälineitä käyttävälle kansanosalle.

Nico Holmberg
Jyväskylä

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.