Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Veneellä viinamerellä

Jyrki Räikkä

Matti Vanhanen on kumpanakin pääministerikesänään herättänyt vesiturvallisuusväessä pahennusta, kun hän on vienyt ulkomaisia arvovieraita näytösluonteisille souturetkille ja poseerannut vesillä kuvaajille ilman pelastusliivejä. Johtuneeko sitten kipparista, että hallituksessakin Vanhasen miehistö harrastaa edestakaista soutamista ja huopaamista?

Esimerkiksi valtiovarainministeri Antti Kalliomäen uusimman ulostulon jälkeen on vaikea sanoa, pyritäänkö veropolitiikassa progression vähentämiseen vai lisäämiseen. Ja kuinka tosissaan kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman kanssa askarteleva hallitus haluaa edistää demokratiaa, kun se tyrmää kansanäänestyksen EU-perustuslaista?

Melkoiselta kehän kiertämiseltä näyttää myös hallituksen alkoholipolitiikka. Viime maaliskuussa hallitus varautui Viron EU-jäsenyyteen laskemalla roimasti viinan verotusta. Alennus pudotti etenkin väkevien juomien hintoja, vaikka kansanterveydellisesti olisi ollut järkevämpää suunnata veroalea mietoihin juomiin. Valtiovarainministeriön laskutikulla suunniteltu veroale opetti suomalaisia juomaan entistä enemmän väkeviä ja nosti vuosittaisen kokonaiskulutuksen yli kymmeneen litraan puhdasta alkoholia yhtä suomalaista kohti.

Veronalennuspäätöstä pitkään puolustellut peruspalveluministeri Liisa Hyssälä on viimein havahtunut todellisuuteen ja nähnyt, että alkoholin aiheuttamat terveyshaitat ovat ylittäneet sietokynnyksen. Nyt Hyssalä ehdottaa veronkorotuksia, jotka kohdennettaisiin erityisesti väkeviin juomiin.

Kelpo idea, vaikka kauan oivaltaminen kesti. Kantona kaskessa on tosin vielä korjausliikettä vastustava pääministeri Vanhanen, joka on huolestuneempi korotusten vaikutuksesta suomalaiseen veropohjaan kuin lisääntyneen kulutuksen terveyshaitoista. Vanhanen vetoaa siihen, ettei veroalen vaikutuksista ei ole vielä riittävästi tietoa.

Raittiusmiehenä ja vastuullisena perheenisänä Vanhanen ei kuulu niihin, jotka heiluvat kesällä sepalus auki järvenselällä ja konttaavat talvisin lumihangessa. Silti pääministerin toivoisi ymmärtävän, millainen tappoväline veroalen aiheuttama kulutuspiikki on. Valtiontalouden kehitystä voidaan seurata miltei reaaliajassa, mutta kokonaiskuva viinan veroalen terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista kustannuksista piirtyy vasta vuosien ja vuosikymmenten kuluessa.

Lukijat tekevät lehden

Vihreä Lanka teetti viime vuoden lopulla lukijatutkimuksen, jossa mitattiin tyytyväisyyttä lehteen, selvitettiin eri aihepiirien kiinnostavuutta ja kartoitettiin muutostoiveita. Kysely osoitti, että lehdellä on aktiivinen, monipuolisesti yhteiskunnallisia kysymyksiä seuraava lukijakunta. Lehteen oltiin yleisesti melko tyytyväisiä, mutta saimme runsaasti myös rakentavaa kritiikkiä ja parannusehdotuksia. Sivulla 4 on juttu tutkimuksesta ja tutkimusraportin Internet-osoite.

Palautteesta on ollut paljon apua ja tukea, kun olemme uudistaneet lehden ulkoasua ja rakennetta. Pyrimme tekemään entistä monipuolisempaa, helpommin lähestyttävää ja runsaampaa lehteä, mutta pidämme samalla kiinni niistä asioista ja arvoista, joihin lukijat ovat mieltyneet.

Lehti ei ole koskaan ”valmis”, uudistustyötä tehdään joka viikko. Jotta voisimme kehittää lehteä edelleen, otamme mielellämme vastaan lukijapalautetta – sekä risuja että ruusuja – myös lukijakyselyjen välillä. o