Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Kilpailutus myllertää turvapaikanhakijoiden oikeusapua

Antti Kivimäki

Ministeriö antoi helsinkiläisten vastaanottokeskusten neuvontapalvelut yksityisyrittäjille. Epäselvyydet kilpailutuskriteereissä poikivat valituksen markkinaoikeuteen.

Kansalaisjärjestö Pakolaisneuvonta on vaarassa menettää nykyisen asemansa ainoana turvapaikanhakijoiden oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoajana Suomen vastaanottokeskuksissa.

Työministeriö järjesti palveluista tarjouskilpailun, jonka perusteella se antoi Helsingissä sijaitsevien Helsingin ja Metsälän vastaanottokeskusten turvapaikanhakijat kahden yksityisen lakiasiaintoimiston muodostaman Host Teamin hoidettavaksi. Pakolaisneuvonta saisi edelleen hoitaa loput 13 vastaanottokeskusta muualla Suomessa.

Päätöstä ei ole vielä pantu toimeen, sillä Pakolaisneuvonta hakee markkinaoikeudelta sen kumoamista. Pakolaisneuvonta katsoo, että mikäli työministeriö olisi noudattanut tarjouspyynnössään asettamia laatukriteereitä, Pakolaisneuvonta olisi saanut hoidettavakseen kaikki vastaanottokeskukset.

”Kilpailuttamisessa on elementtejä, jotka saavat miettimään, vaarantuuko pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva”, Pakolaisneuvonnan hallituksen puheenjohtaja Elina Castrén muotoilee. Hän ei halua tässä oikeusprosessin vaiheessa puhua valitusperusteista yksityiskohtaisesti.

Jos maa jaetaan kilpailutettaessa pieniin osiin, siitä saattaa seurata käytännön hankaluuksia.

”Toteutuuko asiakkaan oikeus avustajaan esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi toimisto hoitaa vaikkapa Helsingin vastaanottokeskusta ja asiakas siirretään viranomaispäätöksellä Kuhmoon”, Castrén kysyy.

Pakolaisneuvonta hylkäsi sopuesityksen

Host Teamin takana ovat lakimiesyrittäjät Ville Hoikkala ja Joonia Streng. Molemmat ovat aiemmin istuneet jäsenjärjestöjen edustajina Pakolaisneuvonnan hallituksessa.

Pakolaisneuvonnan jätettyä kanteen Host Team teki sovintoesityksen, jossa Pakolaisneuvonta jatkaisi Helsingin vastaanottokeskuksessa ja Host Team ottaisi hoitaakseen vain Metsälän keskuksen palvelut. Pakolaisneuvonnan hallitus päätti viime viikon torstaina hylätä esityksen.

Pakolaisneuvonnan palkkalistoilla työskentelee kaksitoista lakimiestä, kolme oikeusneuvojaa ja kaksi toimistosihteeriä. Jos järjestö menettää vastaanottokeskuksia, sen täytyy harkita työntekijöidensä irtisanomisia.

Laadun painotus vaihteli eri vaiheissa

EU-direktiiviin perustuva laki julkisista hankinnoista velvoittaa ministeriöt kilpailuttamaan jo 2500 euron hankinnat. Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun käytetään 505000 euroa vuodessa.

”Viime vuonna talon hallinto alkoi kysellä, miksi turvapaikanhakijoiden oikeuspalveluja ei ole kilpailutettu”, kertoo tarjouskilpailun järjestänyt erikoissuunnittelija Marja Pentikäinen työministeriöstä.

Pakolaisneuvonnan mielestä tarjouspyynnön kriteerit ja hankintapäätös perusteluineen ovat keskenään ristiriidassa.

Tarjouspyynnössä valintaperusteiksi ilmoitettiin oikeudellinen osaaminen, palvelujen saatavuus, toimitusvarmuus, palvelujen yksikköhinta ja kokonaishinta. Hankintapäätöksessä työministeriö ilmoitti vertailuperusteiksi vain halvimman yksikköhinnan sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden, joka arvioidaan tarjouspyynnössä määritellyn kriteeristön pohjalta.

Pakolaisneuvonta uskoo, että se olisi voinut saada hoitaakseen kaikki neuvontapalvelut, mikäli ministeriö olisi tehnyt päätöksen tarjouspyynnön mukaisesti.

Pakolaisneuvonnalta toimeksiantoja yksityisille

Työministeriön Pentikäinen katsoi, että sekä Host Teamilla että Pakolaisneuvonnalla on oikeudellista osaamista ja kyky järjestää palvelut. Hän asetti tarjokkaat laadullisesti samalle viivalle, jolloin hinta käänsi vaa’an Helsingissä Host Teamille. ”He ovat osaavia ihmisiä ja tarjosivat palvelua hyvällä hinnalla. Heillä on pieni toimisto eikä siksi isoja hallintokuluja”, Pentikäinen sanoo.

Host Teamin edustajat muistuttavat, että Pakolaisneuvonta on viime vuosina ohjannut Strengin ja Hoikkalan toimistoille kymmeniä turvapaikan-hakijoita, joiden asioita järjestö ei ole itse ehtinyt käsitellä.

Hoikkalan mielestä laadun objektiivinen vertailu on mahdotonta, koska Pakolaisneuvonta on ollut niin pitkään monopoliasemassa. ”Samoin perustein voisi sanoa, että Alko on Suomen laadukkain yritys myymään viinaa.”

Kilpailijoille annettiin erilaiset rajaukset

Työministeriö antoi Pakolaisneuvonnalle ja Host Teamille erilaista tietoa siitä, miten halutut vastaanottokeskukset pitää yksilöidä. Pakolaisneuvonnalta pyydettiin tarjousta koko Etelä-Suomen alueesta. Host Teamille kerrottiin, että hakuyksikköinä voivat olla myös yksittäiset keskukset.

Pakolaisneuvonnan on suhteellisesti halvempaa avustaa turvapaikanhakijoita Helsingissä kuin muualla Etelä-Suomessa, koska sillä on Helsingissä toimisto. Pakolaisneuvonta ei pystynyt tuomaan tätä hakemuksessaan esiin, koska arviota pyydettiin koko Etelä-Suomesta.

Tarjouskilpailuun osallistui muualta Suomesta kolme muuta yritystä, mutta niihin verrattuna Pakolaisneuvonta oli Marja Pentikäisen mukaan ”ylivertainen”.

Tarjouskilpailu joudutaan ehkä uusimaan

Kilpailutusmenettelyssä on muotovirheitä, joten markkinaoikeus tuskin hylkää Pakolaisneuvonnan kannetta sellaisenaan. Oikeuden päätöstä jouduttaneen odottamaan pitkälle kesään.

Työministeriön Pentikäinen myöntää virheet, mutta tarjouskilpailun tulos olisi hänestä ollut joka tapauksessa sama. Hän pitää tärkeänä, etteivät oikeuspalvelut ole vain yksissä käsissä.

”Minun oikeustajuani vastaan on, että kansalaisjärjestö haluaa pitää itsellään monopolin. Kuinka he voivat ajatella, että kukaan muu ei pysty hoitamaan heidän asiakkaitaan”, Pentikäinen ihmettelee.

”Sovintoesitys olisi tuonut työrauhan”, Host Teamin lakimiesyrittäjä Ville Hoikkala harmittelee. ”Nyt on mahdollista, että tarjouskilpailu joudutaan järjestämään uudestaan.” o

Pakolaisneuvonta opastaa ja vaikuttaa

  • Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestöjen vuonna 1988 perustama yleishyödyllinen yhdistys.
  • Jäsenjärjestöt ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Pakolaisapu, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla, Kirkon ulkomaanapu, International Evangelical Church in Finland ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys.
  • Järjestöllä on toimistot Helsingissä, Kouvolassa, Oulussa ja Vaasassa.
  • Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua ja neuvoo muita ulkomaalaisia. Järjestö antaa asiantuntijalausuntoja ulkomaalaislainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja toimii ulkomaalaisten aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa pakolaispolitiikan kehitystä Euroopan unionissa.