Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Kirjeet

Haastakaa Soininvaara!

Mitä rivijäsenelle on jäänyt päällimmäiseksi mieleen Osmo Soininvaaran puheenjohtajakaudesta? Ainakin se, että puheenjohtajana on ollut ensimmäistä kertaa ihminen, joka mielletään selvästi poliitikoksi.

Onko kyseinen piirre sitten hyvä puolueemme kannalta? Mielestäni ei. Vihreä liitto ei saa mobilisoitua kannattajiaan vaaleissa uurnille.

Aiemmin vihreät erottuivat imagollisesti juuri siinä, että puoluejohdon kommentit ja mielipiteet olivat valtavirran poliitikoista poikkeavia, selkeitä ja asiantuntevia. Soininvaaran kaudella ne ovat olleet kuin kenen tahansa ”lipposen” tai ”vanhasen” lausuntoja.

Lausunnoista välittyy kuva poliitikoista ja puolueesta, joka on valmis tekemään ”lehmänkauppoja” omien valtapyrkimystensä edistämiseksi. Tai ainakin näin nuorempi polvi asian tuntuu näkevän.

Vihreistä on toki kehittynyt yhteistyökykyinen ja varteenotettava poliittinen voima, jonka kanssa muut puolueet katsovat voivansa toimia. Samalla on annettu vaikutelma, että on luovuttu niistä malleista, jotka erottavat vihreät muista puolueista.

Idealismilla ei ole sijaa politiikassa, sanotaan, mutta julkisuuskuvassa se olisi vihreille elintärkeää. Tämän julkisuuskuvan menettämisestä vastuu lankeaa nimenomaan puheenjohtajalle, edustajallemme julkisuudessa.

Soininvaaran puheenjohtajuus sai huonon ”karman”, kun puheenjohtajuuskausien rajausta muutettiin siten, että muutos koski myös istuvaa johtoa. Tästä tulee heti vaikutelma oman valta-aseman varmistamisesta. Kaikki, mikä saa asioita vähemmän seuraavat ihmiset mieltämään politiikan ja poliittisen toiminnan ”omien etujen ajamisena” tai ”herrojen touhuna”, laskee äänestysintoa.

Soininvaaran jatkaessa puheenjohtajana on vaarana, että vihreät esiintyvät julkisuudessa ainoastaan jo olemassa olevien ”julkkisvihreiden” toimesta. Näin uusia kasvoja ei nouse valtamediaan.

Kun kaiken lisäksi suurin osa näistä ”julkkisvihreistä” on vihreiden vanhempaa polvea, uhkaa puoluetta ”sosiaalidemokratisoituminen”. Vihreistä voi tulla yhden äänen puolue, jossa ”vanhat parrat” ovat vallassa, kunnes aika jättää, eikä kukaan uskalla asettaa heidän mielipidettään kyseenalaiseksi.

Esitän tässä vetoomuksen: haastakaa Soininvaara! Jo siitä syntyvä keskustelu olisi omiaan lisäämään ”kentän” mielenkiintoa politiikkaa kohtaan, unohtamatta medianäkyvyyttä, joka siten saavutettaisiin.

T-J Majanlahti
Nokian Vihreät

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.