Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Miehestäkin riskisijoitus?

Antti Kivimäki

Tasa-arvo ei etene ennen kuin isyydestä ja äitiydestä lankeaa työnantajalle yhtä suuri lasku.

Järkevä työnantaja suosii nuorta miestä niin palkkauksessa, vakinaistamisessa kuin ylentämisessäkin. Työnantajan ei tarvitse olla sovinisti – riittää, että hän laskee: raskaaksi tuleminen maksaa yritykselle noin 10000–15000 euroa. Osan kustannuksista saa takaisin Kelalta.

”Sijaisen rekrytointikustannuksista ja perehdyttämisjaksosta ei korvata työnantajalle mitään. Samoin raskaana olevan naisen poissaolosta ei saa korvauksia, jos poissaolo jää kymmeneen arkipäivään”, Yrittäjänaisten toiminnanjohtaja Riitta Vihersola luettelee. Monien työehtosopimusten mukaan nainen saa lomakorvausten lisäksi palkkaa äitiysvapaan alkukuukausilta.

Naisten hyväksi luotu järjestelmä on käytännössä heikentänyt naisen asemaa työmarkkinoilla. ”On käsittämätöntä, ettei järjestelmää suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointia”, Vihreiden naisten pääsihteeri Elina Hatakka puhisee.

Islannin malli paljastaa rakenteet

Vanhemmuuden kustannusten tasaus työnantajien kesken parantaisi tasa-arvoa, muttei korvaisi työjärjestelyistä aiheutuvaa päänvaivaa.

”Naisen suurempi poislähtemistodennäköisyys vaarantaa naisen ylenemismahdollisuuksia, koska tehtävien oppiminen ja koulutus maksavat”, Ruotsin ay-liikkeen taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja Juhana Vartiainen sanoi vihreän valtuuskunnan kokoukseen liitetyssä miniseminaarissa viime viikonloppuna. Synnytysikäisistä naisista puolet onkin pätkätöissä, samanikäisistä miehistä alle viidennes.

Elina Hatakan mielestä ainoa ratkaisu on saada miehet hoitamaan lapsia nykyistä enemmän. ”Islannissa miehet voivat jäädä kolmeksi kuukaudeksi vanhempainvapaalle, ja 80 prosenttia isistä tekee näin.”

”Eräskin palokunta on välillä joutunut toimintakyvyttömäksi. Pienten lasten isiä on alettu syrjiä työmarkkinoilla, mikä kertoo, että syrjintä johtuu rakenteista, ei sukupuolesta.”

Miesten vapaat ovat tulleet Islannille kalliiksi. Yhteiskunta maksaa tulosidonnaiset korvaukset, ja miehet tienaavat enemmän kuin naiset.

Tuki houkuttaa jäämään kotiin

Vanhempainvapaan jälkeen lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Vaikka tuki on rahallisesti pieni, se houkuttelee äitejä jäämään kotiin.

Ruotsissa kotihoidon tuesta on luovuttu. Ruotsin hallituksen tasa-arvoyksikön johtaja Marianne Laxen arveli marraskuussa Suomessa käydessään, ettei tukea palautettaisi, vaikka maahan tulisi oikeistohallitus – tuen on nähty työntävän naisia köyhyyteen.

Vihreän liiton lapsiperheohjelman luonnos lähti viikonloppuna kenttäkierrokselle. Valtuuskunta hyväksyy ohjelman huhtikuussa. o

Kaikki puolueet tasaisivat perhekulut

Vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaus kaikkien työnantajien kesken ei ole vain vihreä linjaus. Vasemmistoliitto on kirjannut asian poliittiseen tavoiteohjelmaansa vuosille 2004–2007.

Myös Ville Itälä esitti asiaa ollessaan kokoomuksen puheenjohtaja. Paperille kokoomus ei ole linjausta vielä laittanut, mutta Kokoomuksen Naisten Liiton pääsihteeri Taru Tujunen uskoo, että tasaus tulee valmistumassa olevaan perhepoliittiseen selontekoon. ”Kolme vuotta sitten kaikki Nytkiksen (Naisjärjestöt yhteistyössä) naisjärjestöt lähtivät yhdessä liikkeelle. Ensin täytyi herättää tietoisuutta, mutta nyt asia on ajettu läpi, eikä puolueen sisällä ole erimielisyyksiä.”

Sosialidemokraattiset Naiset päätyivät kannattamaan tasausta liittokokouksessa vuonna 2002. Järjestösihteeri Irma Tuomisto sanoo, että asia nousee kesäkuun puoluekokouksessa esille.

”Ehdottomasti näin, pitää ryhtyä käytännön toimiin”, Keskustanaisten varapuheenjohtaja Annukka Paasikivi sanoo. Hän uskoo, että käytännön toteutus on ”loikan päässä lähempänä, koska sosiaali- ja terveysministeriössä suunnitellaan jo malleja”. Paasikiven mukaan tasaus on mainittu keskustan asiakirjoissa, mutta hän ei muista missä.

Korporatismi jyllää

Miksei kustannuksia ole tasattu, vaikka eduskunnan enemmistö tuntuu tukevan asiaa? ”Se olisi miesvaltaisten alojen työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen etujen vastaista”, Vihreiden naisten pääsihteeri Elina Hatakka vastaa. ”Tässä näkyy työmarkkinajärjestöjen voima.”

”Työnantajapuoleen kompastutaan”, sanoo demarinaisten Irma Tuomisto. ”Pallo on työnantajilla ja SAK:lla”, arvioi kokoomusnaisten järjestö- ja koulutussihteeri Anneli Sarkamies. Vasemmistoliiton naispoliittinen sihteeri Lena Paju sen sijaan uskoo, että tasaus ”oli SAK:lle kova paikka ennen, mutta ei enää”. o