Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Kirjeet

Väestöpolitiikan tavoite on tasapaino

Jari Lyytimäki pahoitteli kirjoituksessaan (VL 21.1.) epäekologista, suomalaista väestönkasvua ihannoivaa ajattelua. Arvostelu osui myös vihreisiin, puollammehan nykyistä suurempia perhekokoja.

Päätelmä ei ole sattuva. Tuskin kenelläkään on ajatuksena ratkaisevasti ja pysyvästi kasvattaa väkimääräämme. Väkiluvun pieneneminen on vääjäämätöntä, kun suuret ikäluokat poistuvat tilastoista ja hedelmällisyysikäisessä väestössä vallitsevat mini-ikäluokat. Vain massiivinen maahanmuutto voi muuttaa trendiä.

Väestörakenteemme on vääristynyt. Nuorten osuus on valitettavan pieni, mistä helposti seuraa monia sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja kansantaloudellisiakin murheita. Kovin suuri vanhusväen osuus on omiaan vahvistamaan konservatismia ja tyrehdyttämään aatteellista ja sosiaalista innovatiivisuutta.

Väestörakenteen oikaisussa yksi, hidas keino on rohkaista perheitä kasvattamaan toivomansa määrä lapsia – nythän lapsitoiveet eivät toteudu. Toinen, tehokkaampi ja ja nopeampi keino on siirtolaisuus.

Suomalaisten kulutustaso on liian korkea. Kummassa perheessä oppii paremmin tyytymään vähään, yksi- vai kolmilapsisessa? Jos opimme nauttimaan niukasta elintasosta, ei ekologinen jalanjälkemme ole ruma.

Globaalina ongelmana väestönkasvu on vaikea. Perhesuunnittelu on tärkeää. Väestötieteilijöiden visiot kuitenkin muuttuvat, kun Kiinassa ja Intiassa on 2020-luvulla vähän hedelmällisyysikäisiä naisia. Mutta uhkana ovat muuttuvat kulutustottumukset. Ne, jos mitkä, syöksevät maapallon noidankehiin, ei ihmiskunnan biomassa sinänsä.

Raimo Tuomainen
Kuopio

EU-joukot suojelevat materialismia

Kansanedustaja Tarja Cronberg kirjoitti (VL 17.12.) EU:n taistelujoukoista. Monessa kohdin olen samaa mieltä Cronbergin kanssa, mutta on paljon syy-seuraussuhteita, joita hän ei havaitse. Otan eduskunnan päätöksiä koskevan asian, joka selventää, mitä taistelujoukot todellisuudessa puolustavat.

Sellaista nopeutettua käsittelyä, jota noudatettiin Suomen liittyessä Euroopan unioniin, ei perustuslakimme tunne. Eduskunta itse näytti tietä lain rikkomisessa. Kun EU:n taistelujoukot valjastetaan puolustamaan tällaista menettelyä, ovat ne valtiollisen terrorismin asialla.

Cronbergin kirjoituksen jälkeen päätettiin EU:ssa Turkin jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta. Englannin pääministeri Tony Blair antoi lausunnon, että islamin ja kristinuskon välillä ei olekaan eroa. Lausuma kuvaa hyvin eurooppalaisen ajattelun tietotasoa.

Juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat sukulaisuskontoja. Kaikissa on piilotettuna maanomistuksen sakramentti. Se on vuosituhansien aikana laajentunut länsimaista kulttuuria leimaavaksi materialismiksi. Tätä EU:n taistelujoukot suojelevat.

Maanomistuksen sakramentin loi Mooses juutalaiseen perinteeseen. Se kiteytettiin laintauluihin ja kytkettiin kuudennella käskyllä seksuaalietiikkaan. Ajatus siirtyi kristinuskoon ja edelleen islamiin. Tätä riitaa jatkavat vuosituhannesta toiseen sodat Lähi-idässä, Euroopassa ja uudella mantereella.

Jos joukkoja haluaa varustaa, tulee ne valita purkamaan tätä ideologista ja teologista harhakuvitelmaa. Se tuo rauhan, joka purkautuu röhönauruna rintamien itä-, länsi-, etelä- ja pohjoispuolella. Shalom!

Jaakko Halko
Koitsanlahti

Maapallo kaipaa presidentin lämpöä

Spekulointi presidentinvaaleista on alkanut. Nykyistä presidenttiä ”istutetaan” jo kansainvälisiin tehtäviin.

Presidentti-instituutio Suomessa on ollut kansalaisten kestopuheenaihe. Urho Kekkosen kausilla sen arvioiminen kuului harvoille. Kekkosen aika muistetaan voiman valtakautena. Presidenttiys identifioitui väkevään vaikuttamiseen ja jalustallaoloon. Vaikeina aikoina tarvittiin miestä, jolla oli karismaa.

Tilanne on nyt toinen. Inhimillisyys nostaa päätään, maapalloistuminen on mahdollisuus ja taitamattomasti hoidettuna uhka. Meillä on ymmärtävä aikakausipresidentti. Ennen mahdottomia asioita on voitu nostaa julkisuuteen. Kansa on valinnut itselleen ”omantunnon”, jolla olisi nyt tie kansainvälisyyteen.

On kannatettavaa tukea spekulaatiota kansainvälisistä tehtävistä. Maapallo tarvitsee ”omaatuntoa” ja inhimillistä lämpöä, jolla voidaan levittää vastuuntunnon politiikkaa. Meillä on tehtävään kansainväliset mitat täyttävä humaani toimija.

Seuraavissa vaaleissa kansa taas valitsee itselleen parhaan aikakausipresidentin. Kuljemme jälleen uuteen tilanteeseen, jossa tarvitaan muun muassa liiketoiminnallista yhteistyötaitoa, kun kulutusvoimaa ja työnteon mahdollisuutta jaetaan maailmanlaajuisesti uudelleen.

 

Ilkka Luoma
Espoo

Kirjoita Lankaan!

Voit myös lähettää tekstisi kirjeitse osoitteeseen Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, faksata sen numeroon (09) 5860 4124, tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen lanka@vihrealanka.fi

Varaamme oikeuden lyhentää tekstejä.