Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Sotarikos ei vanhene

Jorma Penttinen

Tappotahti Irakissa on nyt kovempi kuin Saddam Husseinin aikoina.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien selvimpiä häviäjiä ovat irakilaisen Fallujan kaupungin asukkaat. Amerikkalaisjoukot ovat hyökänneet Fallujaan, ja Irakin niin sanottu pääministeri, CIA:n entinen agentti Ijad Allawi on siunannut operaation. Yksikään länsimaa ei tuomitse tätä rikosta ihmisyyttä vastaan. Kukaan ei edes laske ruumiita.

Irakin nykyisen sodan uhreja on jo satojatuhansia – ehkä. Yhdysvallat on kieltäytynyt laskemasta kuolleita irakilaisia, ja Irakin kulissihallitus on Yhdysvaltojen käskystä lopettanut kuolonuhrien määrän kirjaamisen. Kumpikaan taho ei halua tietää, montako irakilaista saa surmansa Yhdysvaltain armeijan summittaisissa ”täsmäiskuissa”, jotka kohdistuvat siviilien asuttamille kaupunkialueille.

Tietoa silti on, jos sitä halutaan käyttää. Arvostetussa lääketieteellisessä Lancet-lehdessä ilmestyi vastikään alueellisiin otoksiin perustuva haastattelututkimus kuolleisuudesta Irakin miehityksen aikana syyskuun loppuun mennessä. Tutkimuksen kirjoittajat ovat arvovaltaisia yhdysvaltalaisia tutkijoita ja haastattelujen suorittajat pääosin irakilaisia lääkäreitä.

Tutkimuksen johtopäätös on, että Irakin valtaaminen ja miehitys on vienyt noin 100000 irakilaisen hengen 18 viime kuukauden aikana. Kirjoittajat toteavat, että luku voi olla paljon suurempikin.

Tätä ennen Irakin sodan uhrien määrää on systemaattisesti ja merkittävästi aliarvioitu. Käytännössä vain länsimaisessa lehdistössä julkaistut ja vahvistetut tapaukset on kirjattu miehitysjoukkojen voimankäytön uhreihin. Ilman lehtiotsikkoa kärsityt kuolemat ovat jääneet rekisteröimättä, eivätkä länsimaiset toimittajat uskalla poistua Yhdysvaltain armeijan kasarmialueelta.

Tunnetuin Irakin sodan uhrien määrää seuraava sivusto sijaitsee Internet-osoitteessa http://www.iraqbodycount.net/. Sen arviot miehittäjien sotatoimien vaatimista irakilaisuhreista ovat merkittävästi pienemmät kuin Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa.

Ei ole mikään yllätys, että miehittäjävaltiot Britannia ja Yhdysvallat torjuvat Lancetin tulokset ja pitävät sen antamia lukuja liioiteltuina.

Selvityksen tekijöitä voi kuitenkin syyttää pikemminkin vähättelystä kuin liioittelusta. Asian arkaluontoisuuden vuoksi tutkijat tekivät varovaisia oletuksia eivätkä esimerkiksi ottaneet laskelmiin mukaan Fallujan alueen otosta, koska pelkäsivät sen vääristävän tuloksia.

Ankarimmat miehityksen aikaiset sotatoimet kokenut alue jätettiin siis pois tarkoituksella, vaikka se osuikin satunnaisvalintaan. Otokseen ei osunut muita keskeisiä sotatoimialueita, kuten Najafia tai Bagdadin al-Sadr Cityä. Lisäksi kirjoittajat kokivat, että Lancet-lehti – jonka julkaisurima on tunnetusti korkealla – ruoti poikkeuksellisen tarkkaan heidän artikkeliaan.

Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että erittäin todennäköisesti sodan vuoksi on kuollut huomattavasti enemmän irakilaisia kuin tähän mennessä on arvioitu.

Puolet uhreista on naisia ja lapsia. Kun loukkaantuneita on joka tapauksessa moninkertainen määrä, puolessatoista vuodessa satojatuhansia irakilaisia on haavoittunut sotatoimien vuoksi.

Tutkimus kiinnittää myös huomiota siihen, että etenkin ilmaiskut tappavat joukoittain ihmisiä. Liittouman joukot ovat painottaneet viime aikoina ilmaiskuja vähentääkseen omia miestappioitaan. Samalla ne laittavat yhä useamman irakilaisen hengen vaakalaudalle.

Falluja ja Ramadi ovat tiheästi asuttuja keskuksia, joihin Yhdysvallat hyökkää kuin sotilaskohteisiin. Kyseessä on julma sotarikos.

Viimeinen jäljellä oleva puolustus Irakin miehitykselle on Saddam Husseinin hirmuvallan lopettaminen. Saddamin hallinnon väitetään tappaneen jopa 300000 kansalaistaan yli kahdessa vuosikymmenessä. Yhdysvaltojen johtamat miehitysjoukot ovat nähtävästi tappaneet kolmanneksen siitä puolessatoista vuodessa.

Luvut ovat järkyttäviä. Slobodan Milosevic on pikkurikollinen miehittäjien rinnalla.

Yhdysvaltojen armeija on jo kolmen vuoden ajan tehnyt mittavia sotilasoperaatioita myös Afganistanissa. Sieltä on saatavissa vielä vähemmän tietoa miehityksen aiheuttamista kuolonuhreista. o

Jorma Penttinen on tamperelainen kääntäjä ja Attac-aktiivi.

Lancetin artikkeli Internet-osoitteessa http://image.thelancet.com/extras/04art10342web.pdf