Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Kerosiinivero jäänee taas haaveeksi

Laura Kimari

Tuleva liikennekomissaari ehdottaa Euroopan lennoille polttoaineveroa.

Uuden Euroopan komission liikennekomissaariksi tarjottu ranskalainen Jacques Barrot puhuu kerosiiniveron puolesta. Barrot esitti europarlamentin istunnossa muutama viikko sitten matalaa polttoaineveroa unionin sisäiselle lentoliikenteelle, joka ei ole alttiina kansainväliselle kilpailulle.

Vero tulisi käyttöön vasta kun polttoaineen hinnat olisivat asettuneet ja ympäristö- ja kilpailunäkökohdat huomioitu.

Myös tehtävänsä jättävä liikennekomissaari Loyola de Palacio olisi halunnut kerosiinille veron. Asiaa käsiteltiin viimeksi vuonna 1999. Komissio luopui veron ajamisesta sillä perusteella, että joillakin alueilla ympäristöhyödyt olisivat olemattomat ja toisilla vero taas rokottaisi liikaa eurooppalaisten lentoyhtiöiden voittoja.

Rangaistus vähäisin vaikutuksin?

Hallitusneuvos Yrjö Mäkelä liikenne- ja viestintäministeriöstä ei usko, että kerosiinia aletaan verottaa lähitulevaisuudessa. Hänestä komission aiempi kanta ei ollut tuulesta temmattu. ”Vero ei kohtelisi jäsenmaita tasavertaisesti, ja lisäksi on kyseenalaista, vähentäisikö se lentoliikennettä”, Mäkelä sanoo.

Vero rankaisisi esimerkiksi Suomea. ”Suomi on eurooppalaisesta näkökulmasta saari, kaukana kaikesta, ja vientimme on riippuvainen lentoliikenteestä. Merkittävä osa viennistämme liittyy korkeaan teknologiaan, mikä tarkoittaa, että tavaraa on vähän ja sen ’kilohinta’ on suuri. Tällaisten tuotteiden viennissä nopeus on suuri kilpailuvaltti.”

Mäkelän mukaan matalaan veroon luultavasti sopeuduttaisiin kuten mihin tahansa lievään kustannusten nousuun. ”Veroa olisi vaikea mitoittaa niin, ettei se rohkaisisi yrityksiä Suomen kaltaisissa maissa siirtämään tuotantoaan pois kotimaasta.”

”Todellista tehoa saataisiin verottamalla sellaista lentoliikennettä, jolle on hyviä vaihtoehtoja”, Mäkelä arvioi. ”Esimerkiksi Keski-Euroopan maissa niitä yleensä on. Toinen asia on, miten nämä maat saataisiin hyväksymään ’yksipuolinen’ vero.”

Lentopolitiikka etenee hitaasti

Myös kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) arvioi, että kerosiiniveroaloite tulee jäämään aloitteeksi.

”Euroopan unionin verojärjestelmä on yleisesti ottaen halvaantunut”, Tynkkynen sanoo.

”Eikä se ole ihmekään, kun neuvottelupöydässä istuu 25 maata ja yhdenkin aktiivinen vastustus estää veroaloitteen läpimenon.”

Tynkkynen on Mäkelän kanssa samaa mieltä siitä, ettei pieni kerosiinivero yksinään olisi ympäristövaikutuksiltaan riittävä. ”Luultavasti se vaikuttaisi eniten halpalentoihin. Puoli-ilmaisten lippujen hinnoissahan pienikin korotus näkyy.”

Tynkkysen mielestä unionin olisi suhtauduttava lentoliikenteeseen uudella tavalla, jos se haluaa todellisia ilmastovaikutuksia. Nykymenolla lentopäästöt kasvavat jatkuvasti. ”Mitään suuria harppauksia EU:n lentoliikennepolitiikassa ei tule tapahtumaan. Eteenpäin mennään hitaasti”, hän pahoittelee.

Valopilkuksi Tynkkynen mainitsee EU:n linjan lentoliikennejärjestö ICAO:ssa. Yhdysvallat on halunnut, että päästökauppa on ainoa taloudellinen keino torjua lentoliikenteen ympäristövaikutuksia. EU on puoltanut laajempaa keinovalikoimaa.o