Vihreä Lanka: planeetan paikallislehti

Soininvaara tyrmää lomaviikon vaihdon

Minna Suihkonen

Suomalaiset arvostavat vapaa-aikaa yhä enemmän.

Vihreän liiton puheenjohtaja Osmo Soininvaara ”vetäisi vessasta alas” ajatuksen viidennen vuosilomaviikon vaihtamisesta rahaksi. Soininvaara toteaa, että muutos veisi aivan eri suuntaan kuin vihreiden ”enemmän aikaa, vähemmän roinaa” -periaate.

Pitkään valmisteltu vuosilomalain uudistus tulee hallituksen käsittelyyn lähiaikoina. Esitykseen on ollut tulossa kohta, jonka mukaan viides lomaviikko voitaisiin vaihtaa rahaksi tai pitää osa-aikaisena työnantajan ja työntekijän sopimuksella.

Palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet esitystä, sillä ne pelkäävät, että työnantajat sanelisivat lomapäätökset. Soininvaara on samoilla linjoilla. Hän ei usko, että lain muotoilussa voitaisiin varmistaa työntekijän vapaaehtoisuus. ”Lakiin ei voi kirjata, että lainvastaista painostamista ei saa harjoittaa.”

Soininvaara ei myöskään näe ehdotukselle todellista tarvetta. ”Sellaisissa työpaikoissa, joissa viiden viikon kesälomat aiheuttavat vaikeuksia, voisi lomaviikkoja siirtää talveen”, hän ehdottaa.

Sijaisten paikat vähenisivät

Kesälomien lyhentyminen myös vaikeuttaisi nuorten pääsemistä työelämään, sillä he aloittavat työelämän yleensä kesälomien sijaisina, Soininvaara lisää.

Työministeri Tarja Filatov käy vielä neuvotteluja palkansaajajärjestöjen kanssa viidennen lomaviikon kohtalosta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.

Työajan pidennys taustalla

Palkansaajien työaikatoiveita tutkineen ekonomisti Erkki Laukkasen mukaan normaalia työviikkoa tekevät palkansaajat eivät toivo systemaattista työajan pidentämistä sen paremmin kuin lyhentämistäkään.

Laukkasen tekemän, SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteisen tutkimuksen mukaan viidennes palkansaajista haluaisi lyhentää työviikkoaan, vaikka palkka laskisi. Kuudennes tekisi pidempää työviikkoa.

Työajan lyhenemistä toivovat olivat tyypillisesti työntekijöitä, jotka tekivät yli 40 viikkotuntia töitä. Työajan pidennystä toivovat taas tekivät hyvin lyhyttä työviikkoa.

Laukkasen mukaan tutkimuksesta ei löydy selkeitä perusteita lyhentää lomaa. ”Tässä on ollut taustalla keskustelu työajan pidentämisestä, ja tämä esitys haiskahtaa siltä.“

Tilastokeskuksen tutkimus osoittaa, että vapaa-ajan arvostus on Suomessa kohonnut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Tutkija Mirja Liikkasen mukaan suurin asennemuutos on tapahtunut 1950-luvulla ja 1960-luvun alkupuolella syntyneiden keskuudessa. Nuoremmissa ikäluokissa vapaa-ajan arvostus on ollut suurta jo kauan.

Työn merkitys ansiotulon lähteenä ei ole vähentynyt, mutta työn absoluuttinen moraalinen arvo on pienentynyt. Perhettä, vapaa-aikaa ja harrastuksia arvostetaan enemmän, ja ne ovat syöneet työn asemaa identiteetin määrittäjinä. o