Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Asioita sellaisina kuin ne ovat

Pääministeri Vanhaselle politiikka on asioita, ei peliä.


Kaarina Järventaus

Ajattelutapa siirtää valtaa virkamiehille, pohtii tutkija. Pääministeri Matti Vanhasella (kesk.) on hyvin perinteinen suomalainen näkemys siitä, mitä politiikka on, sanoo Jyväskylän yliopiston valtiotieteen professori Kari Palonen.
Vanhanen paljasti suhtautumisensa jo pääministerikautensa alkuvaiheessa TV1:n Lauantaiseurassa. "Politiikassa ensisijaisesti pitää keskittyä asioihin sellaisina kuin ne ovat ja argumentoida", Vanhanen sanoi. Palonen toteaa: "Jo 1860-luvulta on vallinnut käsitys, että politiikassa saadaan aikaan sisällöllisiä muutoksia vain, jos niiden suunnan kyseenalaistaminen ei tule kyseeseen."
Vanhanen korosti suostuneensa pääministeriksi velvollisuudentunnosta. "Tämä liittyy ajatukseen, että politiikka on pikemminkin välttämättömyyttä kuin vapautta", Palonen sanoo. "Silloin politiikka on jotain, joka jonkun on hoidettava, ongelmat on ratkaistava - ei sellaista, että valitaan vaihtoehtojen välillä, spekuloidaan mahdollisuuksilla ja kehitellään erilaisia pelityylejä."
"Max Weber sanoisi tähän, että asiapolitiikka merkitsee virkamiesten vallan lisääntymistä", Palonen viittaa saksalaiseen klassikkoon. Jos poliitikot vain "hoitavat asioita", he eivät kyseenalaista valmistelua eivätkä anna uusia visioita, vaan vain vahvistavat virkamiestyön oikeutusta eduskunnan ja kansan suuntaan. "Tämä on minusta asiapolitiikan kyseenalainen piirre."

Politiikka pelinä vierasta

Palonen on tutkinut politiikan kieltä, käsitteitä ja retoriikkaa. Teoksessa Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (Vastapaino 2003) hän erittelee politiikka-sanan kulloisiakin merkityksiä. Vihreän Langan pyynnöstä Palonen kävi läpi Vanhasen puhetekstejä sekä muutaman haastattelun.
"Ei hän Nietzscheä ole lukenut ainakaan; ettei ole olemassa tosiseikkoja, vain erilaisia tulkintoja maailmasta. Miten hän valtsikassa 80-luvulla olisikaan tämän oppinut", Palonen letkauttaa. Vanhanen on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingissä 1989.
Suomessa ei ole tapana arvostaa pelisilmää ja tilannetajua keskeisinä poliitikon taitoina. Tämä näkyy Vanhasen puheissa. "Käsitys, että poliitikon täytyy improvisoida, puuttuu."

Ennustettavuus on rasite EU:ssa

Käsitteet liikkeessä -kirjassa Palonen lainaa Paavo Haavikkoa: "Suomalainen poliitikko ei koskaan yllätä, siksi hän häviää pelin. Hän jää pelipöytään, kun voittajat lähtevät."
"Tämä on Vanhasen yksi ilmeinen vaara juuri EU-asioissa", Palonen sanoo. Asiakeskeisyys merkitsee usein ennustettavuutta. "Kun muut tekevät aloitteita, joihin ei ole valmistauduttu ja joita ei ole suunniteltu, asialinja pelaa huonosti."
"Suomi tarvitsee vähän enemmän tavallisuutta myös poliittisessa elämässä", Vanhanen sanoi Lauantaiseurassa. Tämä särähti Palosen korvaan. "Jos tehdään keskimääräisyydestä ja sovinnaisuudesta arvo sinänsä, ei mietitä vaihtoehtoja asioiden käsittelyyn."
Palonen näkee yhteyden "vanhaan punamultalinjaan". Paavo Lipponen (sd.) pääministerinä oli tässä suhteessa erilainen, jos ei hänkään varsinainen vaihtoehtojen etsijä.
"Lipponen kuitenkin uskaltaa ärsyttää enemmistön mielipiteitä. Hän on Urho Kekkosen jälkeen ensimmäinen suomalainen poliittinen johtaja, joka on uskaltanut provosoida enemmistön mielipiteitä vastaan, oli hänestä muuten mitä mieltä tahansa."

Liikkeissä ollaan joukon jatkona

Yksilöllisen arvostelukyvyn merkitys jää Palosen mukaan taka-alalle, kun Vanhanen puhuu poliittisista liikkeistä ja yhteisöllisyydestä.
Kansalaistoimintaa käsittelevässä puheessa lokakuussa Vanhanen pohti: "Jokaisella on tarve tutkia itseään osana ryhmää, oppia sosiaalisia taitoja ja kasvaa itsekseen."
Palonen löytää puheesta "kepulaisille hyvin tyypillisen ajatuksen", jossa poliittiset liikkeet ovat "sitä, missä ihmiset menevät joukon mukana".
Ajattelutapa on hänelle tuttu myös vihreiden parista. "Tämä on minusta vaarallisin piirre Vanhasen ajattelussa: poliittista osallistumista rohkaistaan kehottamalla menemään mukaan johonkin liikkeeseen ja kokemaan yhteisöllisyyttä."
"Liikkeet pitäisi ymmärtää pelikentäksi, jolla voi jatkaa vaaleissa ja muissa henkilökohtaisissa päätöksissä tekemiään poliittisia ratkaisuja." Vanhanen puhui lokakuussa Hausjärvellä Johannes Virolaisen elämäntyöstä. Paloselle pohdiskelu todisti, että Vanhasella on kuin onkin politiikan tajua.
Virolainen suhtautui politiikkaan intohimoisesti. Myös Vanhanen on enemmän poliitikko kuin haluaa myöntää, Palonen lukee rivien välistä. "Ei hän ole yksiselitteinen persoona. Kyllä hän on myös jossain mielessä innostunut politiikkaan."
"Suomessa pärjää antipoliitikkopoliitikon imagolla."

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO