Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Palveluiden ääni voi vaimeta

Naisvaltaisten palvelualojen työnantajien yhdistyminen teollisuuden TT:hen vähentää yhteiskunnallisen keskustelun moniäänisyyttä.


Kaarina Järventaus

Yhteiskunnallisen keskustelun sävyt Suomessa muuttuvat, kun työnantajaliitot Teollisuus ja Työnantajat (TT) ja Palvelutyönantajat (PT) lyövät hynttyyt yhteen. Tähän asti TT on ajanut voimakkaimmin paljon energiaa käyttävän, miesvaltaisen teollisuuden asiaa. Palvelualat ovat työvaltaisia, ja kaksi kolmannesta työntekijöistä on naisia.
Uusi järjestö on tarkoitus saada toimimaan ensi vuoden alusta. Yhdistymisneuvottelujen jatkoaika päättyy helmikuussa.

Perhevapaiden rahoitus huolettaa

"Pahimmillaan voi ajatella, että teollisuuden ehdoilla tehtävä työmarkkinapolitiikka voi nostaa päätään", pohtii palvelualojen työntekijöitä edustavan PAM:n puheenjohtaja Ann Selin. Häntä huolettaa, kuuluuko palvelualojen ääni yhteiskunnassa yhtä vahvana kuin nykyisin.
"Hyvä esimerkki tämänhetkisessä keskustelussa ovat perhevapaiden kustannukset", Selin sanoo. Hänen mukaansa TT:llä ei ole mielenkiintoa tasata naisvaltaisia aloja rasittavia perhevapaiden kustannuksia kaikkien työnantajien kesken.
Teollisuuden työntekijöistä kaksi kolmasosaa on miehiä. Esimerkiksi pankkivirkailijoista on naisia 92 prosenttia, siivoojista ja myyjistä lähes 80 prosenttia.
Selin ei ole varma, onko muutoksella yleistä vaikutusta tasa-arvoon tai naisten asemaan. "Naisalojen asiat ovat olleet ylipäätään paremmin esillä PT:n suulla", hän pohtii.

Työ ja energia vastakkain

Erikoistutkija Jarmo Vehmas Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta uskoo, että työnantajaliittojen yhdistyminen vaikuttaa muun muassa keskusteluun energiapolitiikasta.
"Järjestöt eivät ole olleet ihan samoilla linjoilla kaikista asioista. Kyllä tilanne muuttuu, kun ne alkavat puhua yhdellä suulla." Hallitusohjelmaankin kirjattu ekologinen verouudistus merkitsisi työn verotuksen keventämistä ja samalla energia- ja ympäristöverotuksen kiristämistä. Tässä suhteessa työnantajaliitot näyttäisivät olevan tasan vastakkaisilla puolilla. Teollisuus kuluttaa yli puolet Suomen sähköstä, palvelualat vain kymmenisen prosenttia.
Palvelutyönantajat ei toisaalta ole osallistunut aktiivisesti energiakeskusteluun. "Mutta kyllä tässä potentiaalinen keskustelija kentältä katoaa", Vehmas toteaa.
TT:n piirissä on paljon erilaisia toimijoita jo nyt, Jarmo Vehmas muistuttaa. "Juuri energiaintensiivisen alan äänellä TT on aiemmin puhunut. Tämä säilyy varmaan jatkossakin."
"Voisi kuvitella, että kun puhutaan energia-asioista, painaa paljon energiaa kuluttavien alojen ääni", Vehmas pohtii. "Kun puhutaan työllisyysasioista, ehkä eniten työllistävät pääsevät ääneen."

Halvempi sähkövero kiinnostaisi

Erilaiset lähtökohdat esimerkiksi energia-asioissa on "vain voitava ratkoa" uudessa organisaatiossa, sanoo Palvelutyönantajien toimitusjohtaja Arto Ojala.
Ojala huomauttaa, että nykyinen sähkövero määräytyy toimialan mukaan. "Verotus on kevyempää teollisuuden puolella kuin palveluissa. On meilläkin paljon energiaa käyttävä aloja, vaikkapa kylmävarastointi kaupassa. Yhdistymisen jälkeen asioita pitää voida katsoa kokonaisuutena."
TT:n energiaosastoa johtava Ulla Sirkeinen arvelee, että työn sisältö "ei kauhean paljon muutu". TT on tähänkin asti ajanut alempaa sähköverotusta muillekin kuin teollisuuden yrityksille.
TT:n varatoimitusjohtaja Tarmo Korpela ei halua vastata arvuutteluihin. "Kun uutta järjestöä perustetaan, rakennetaan uusi organisaatio, jossa päättävät elimet sitten määrittävät keskeiset linjaukset."
Fuusioneuvotteluissa ei sovitella asiasisältöjä, vahvistaa myös Ojala. "Jos vertaa vaikkapa raskasta metalliteollisuutta ja meidän sosiaalialaa, ovathan ne kaukana toisistaan. Mutta onhan kumpikin yksityistä yritystoimintaa; peruslähtökohdat ovat toimintamielessä ainakin samantapaiset, jos eivät ihan samat."

Ääni saattaa heiketäkin

Ojala pitää mahdollisena, että joissakin asioissa työnantajapuolen ääni saattaa heiketä. "Helpostihan niin käy, jos kovasti joudutaan kompromissaamaan."
Esimerkiksi elintarvikkeiden arvonlisäveroon molemmat liitot ovat ottaneet kantaa hyvin varovasti, koska niiden sisällä on aiheesta eriäviä näkemyksiä. Suurista asioista on kuitenkin yksimielisyys, Ojala korostaa.
"Veropolitiikan isoista linjoista ei vallitse näkemyseroa. Suhtautumisessa työmarkkinapolitiikkaan vallitsee yhtenäinen näkemys."
"Uhkana voi olla se, että työnantajarintama tiivistyy entisestään. Voi ajatella, että jatkossa on ikään kuin kovempi vastus", pohtii palvelutyöntekijöiden Selin.
Selin näkee yhdistymisessä silti myönteisiäkin mahdollisuuksia. TT on tehnyt yritystasolla yhteistyötä ammattiliittojen kanssa esimerkiksi työprosessien kehittämisessä. "Tällainen konkreettinen yhteistyö olisi tervetullut palvelualoille."

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO