Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Pormestarimalli muovautuu

Tampere saa pormestarin lähivuosina, Turussa malli hylättiin. Helsingissä vihreä valtuustoryhmä toivoo asiasta selvitystä.


Hanna Syrjälä

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti viime kesäkuussa, että pormestarimalliin siirrytään vuoden 2007 alussa. Mallin sisällöstä ei päästy yksimielisyyteen, joten se jäi seuraavan valtuuston päätettäväksi. Pormestarimallissa riittää yksityiskohtien sorvaamista. Kysymys sinänsä on, mitä pormestari ylipäätään tekee.
Pormestari voi olla kaupunginhallituksen tai -valtuuston puheenjohtaja tai molempia. Lisäksi hän voi olla lautakuntien johdossa. Useissa malleissa pormestari korvaa kaupunginjohtajan.
Yksi avoin kysymys on pormestarin valintatapa. Pormestari voidaan valita suoralla kansanvaalilla, tai valinnan voi tehdä valtuusto. Valtuutetut voivat valita jonkun keskuudestaan tai sitten valtuuston ulkopuolelta. Pormestarin pesti voi kestää valtuustokauden tai pidempään.

Kuntaneuvokset pormestarin tueksi

Tampereen vihreä valtuustoryhmä toivoi, että pormestari olisi saatu jo vuoden 2005 alussa. Vihreät kannattivat kuntaneuvokset ja pormestarin yhdistävää mallia.
Mallissa apulaiskaupunginjohtajat korvattaisiin kuntaneuvoksilla eli luottamusmiehillä. Lisäksi malliin kuului varsinainen pääpormestari, joka olisi kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Toimikausi kestäisi valtuustokauden.
"Valintatavasta emme olleet aivan yksimielisiä. Pääasiana kuitenkin pidettiin, että pormestari valitaan vaalilla, oli sitten kyseessä suora vaali tai jonkun valtuustoon äänestetyn valitseminen. Valtuusto ei voisi valita paikkaan ketä tahansa", sanoo vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Per Ashorn.

Turun hallituksen johto leipätyöksi

Turussa kaupunginvaltuusto hylkäsi pormestarimallin viime viikolla. Myös vihreät vastustivat mallia. "Pelkäsimme sen johtavan vallan liialliseen keskittymiseen", vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Monika Antikainen sanoo.
Turun valtuusto päätti vahvistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemaa. Strategiajohtaja Juhani Määtän mukaan tehtävästä aletaan maksaa palkkaa, jolla vähään tyytyvä pystyy elämään.
"Hallituksen puheenjohtajan aseman korostamisella on sama tavoite kuin pormestarimallilla: vahvistaa poliittista johtamista", Määttä sanoo.

Valta vaaleilla valituille

Helsingin vihreä valtuustoryhmä on tehnyt ryhmäaloitteen pormestarimallista. Vihreät toivovat, että Helsingissä tutkittaisiin mahdollisuudet kehittää kaupungin strategista johtamista.
Valtuustoryhmän puheenjohtajan Otto Lehtipuun mukaan tärkeintä on saada valtuustolle suurempi painoarvo. Se, edellyttääkö tämä välttämättä pormestarimallia, ei ole varmaa.
"Ongelma on tällä hetkellä, että virkamiehillä ja kaupunginhallituksella on liikaa valtaa. Vallan pitäisi olla niillä, jotka kaupunkilaiset ovat valinneet päättämään", Lehtipuu sanoo.
Lehtipuulla ei ole mielessään valmista pormestarimallia. Hänen mielestään Helsingissä voidaan edetä pienin askelin.
"Ensimmäinen askel voisi olla jonkinlainen välimuoto, eli valtuuston puheenjohtajan asemaa vain pönkitettäisiin."

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO